Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
Hałasujące auto w garażu podziemnym

Nadmierny hałas

Hałasy z garażu podziemnego – głośne wydechy, skrzypiące bramy, hucząca wentylacja. Czy da się z tym coś zrobić?

Nadmierny hałas

Hałasy z garażu podziemnego – głośne wydechy, skrzypiące bramy, hucząca wentylacja. Czy da się z tym coś zrobić?

Ustawodawcy zadbali, by każdy w swoim mieszkaniu miał prawo do ciszy. Nie zawsze można na nią jednak liczyć. Niektóre, czasem bardzo uciążliwe, hałasy mogą pochodzić z garażu. Co najczęściej jest ich przyczyną i w jaki sposób rozwiązywać tego typu problemy?

Cisza jest niezwykle istotna dla zdrowia. Gdy nasz organizm nie jest atakowany nadmiarem decybeli, jesteśmy w stanie wypocząć, zachować koncentrację czy efektywnie pracować. Nie powinno więc dziwić, że parametry dotyczące akustyki mieszkań zostały dokładnie opisane. 

Przepisy dotyczące hałasu

Jedną z istotnych z punktu widzenia hałasu w lokalu jest norma PN-B-02151-2:2018-01. Określono w niej dopuszczalne poziomy hałasu wytwarzanego przez urządzenia wyposażenia technicznego oraz spowodowane działalnością lokali usługowych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi – w zależności od typu pomieszczenia i godziny pomiaru wynosi on 25-35 dB. Żeby wartości hałasu mogły zostać uznane za miarodajne, muszą zostać zmierzone według wytycznych normy PN-87/B-02156.

– Pomiarów poziomu hałasu w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi mogą dokonać organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ale w przypadku stwierdzenia przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych w Polskich Normach nie posiadają one kompetencji do prowadzenia postępowania administracyjnego mającego na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości – wyjaśnia Szymon Cienki z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Budynki w złym stanie technicznym

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane w przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany jest w nieodpowiednim stanie technicznym, organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku. Przepisy nie określają informacji, które powinny być zamieszczone w zgłoszeniu. 

Organ nadzoru budowlanego podejmuje działania na podstawie art. 66 ustawy – Prawo budowlane nie na wniosek, a z urzędu, dlatego przepisy nie regulują kwestii dotyczących takiego wniosku. Pismo skierowane do organu nadzoru budowlanego w celu podjęcia działań nie rozpoczyna zatem postępowania. Natomiast, tak samo jak wszelkie inne informacje przekazywane do nadzoru, stanowi formę informacji, która może być podstawą do podjęcia dalszych ewentualnych działań – informuje Aneta Polak z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Trudne egzekwowanie reklamacji

Dochodzenie swoich praw może nie być łatwe. W redakcji znany jest przypadek, w którym w mieszkaniu znajdującym się na ostatnim piętrze regularnie hałasował wentylator systemu przewietrzania garażu. Pierwsze zgłoszenie reklamacyjne do dewelopera odrzucono, a administracja zasłaniała się pracą systemu w trybie awaryjnego przewietrzania hali garażowej, który według jej stanowiska nie miał być regulowany przepisami.

Po zapytaniu o podstawę prawną, przedstawieniu wyroków sądów w analogicznych sprawach, przesłaniu listy z godzinami włączania się i wyłączania wentylacji w kolejnych dniach, zgłoszeniu sprawy do Urzędu Nadzoru Budowlanego i trwającej w sumie kilkanaście miesięcy wymianie maili problem ostatecznie został rozwiązany.

Jak sobie radzić z „głośnymi” problemami?

Hałasujący pojazd

Prawo nie zabrania wymiany tłumika na głośniejszy, ale konieczne jest zachowanie umiaru. W przypadku silników benzynowych górny limit ustalono na 93 dB, 96 dB dotyczy diesli i motocykli z silnikami powyżej 125 cm3, a 94 dB – do 125 cm3.

 • Sprawa dla policji
  Zakłócenia ciszy przez hałasujący wydech pojazdu można spróbować zgłosić policji lub straży miejskiej. Przyłapanie sprawcy na gorącym uczynku i pomiar głośności wydechu mogą okazać się jednak trudne. Jeżeli naruszenia są ewidentne i mają miejsce godzinach nocnych (22.00-6.00), można nagrać zdarzenie i spróbować zgłosić fakt zakłócenia spoczynku nocnego hałasem. Art. 51 KW obejmuje też zakłócanie ciszy nocnej alarmem, więc przypadki wyjącej syreny pojazdu można zgłaszać policji lub straży miejskiej. Jak można jednak przeczytać w internecie, skutki takich interwencji bywają różne.

Hałasująca brama 

halasy w garazu_brama

Streszczając zapisy normy PN-B-02151-2:2018-01, można powiedzieć, że w mieszkaniu w bloku czy pomieszczeniach mieszkalnych domu jednorodzinnego ma być... cicho. Nie powinny tam przenikać hałasy generowane przez urządzenia zamontowane na czy w obiekcie lub będące jego wyposażeniem. Naruszeniem norm będzie więc nadmierny hałas wytwarzany przez windy, dźwigi towarowe, klimatyzatory, wentylatory, wyrzutnie powietrza, instalacje wodociągowe, domofony, jak również infrastrukturę związaną z motoryzacją, która może generować dźwięki przy otwieraniu i zamykaniu bram garażowych lub szlabanów, użytkowaniu garaży czy zamykania drzwi do budynków.

 • Problem łatwy do usunięcia
  Elementy odpowiadające za pracę bramy zwykle nie są skomplikowane, a hałas może ustać po dokonaniu konserwacji lub regulacji. Problem należy zgłosić administracji budynku.

Hałas z wentylacji 

halasy w garazu_wentylacja

Źródłem najbardziej intensywnego hałasu z hali garażowej, który może „rozlewać się” na dużą część bloku, jest pracująca wentylacja. O ile jej okazjonalne uruchomienia można zrozumieć, bo usunięcie tlenku węgla czy LPG z hali garażowej jest w interesie wszystkich, o tyle regularne uruchomienia mogą świadczyć o złym projekcie lub montażu elementów czy nieprawidłowych ustawieniach sterownika.

 • Co hałasuje?
  Źródłem hałasu nie musi być tylko przepływ powietrza. Montowane na dachach wentylatory mogą ważyć ponad pół tony i mieć duże rozmiary. Muszą być właściwie zamontowane, a szyby – wytłumione, by ich praca nie generowała dźwięku i wibracji.

Hałasująca infrastruktura

halasy w garazu_infrastruktura

W hali garażowej znajdują się nie tylko wentylatory i brama. Źródłem nieprzyjemnych dźwięków mogą być także inne elementy infrastruktury. W tym skrzypiące czy stukające drzwi, luźne kratki studzienek odpływowych czy pokrywy kanałów lub zaworów.

 • Mniej uciążliwe, ale szkodliwe
  W interesie zmotoryzowanych jest zgłaszanie tego typu nieprawidłowości do administracji. Co prawda hałasy mogą nie być przesadnie uciążliwe, ale może to wynikać z początkowej fazy uszkodzenia czy błędnego montażu elementów. Szybsza reakcja pomoże obniżyć koszt naprawy, pokrywany z funduszu remontowego, na który składają się wszyscy lokatorzy.

Sprawy w sądzie

halasy w garazu_dochdzenie praw sadzie

Jeżeli skierowana do firmy, która odpowiadała za budowę nieruchomości prośba o usunięcie hałasów w ramach rękojmi (obowiązującej przez 5 lat), zgłoszenie nieprawidłowości do administracji obiektu poparte stosownymi przepisami dotyczącymi norm hałasu, prośby o interwencję skierowane do Sanepidu i Nadzoru Budowlanego spełzną na niczym, pozostaje wstąpienie na drogę sądową.

 • Dochodzenie swoich praw w sądzie nie będzie ani szybkie, ani tanie, bo musimy wykazać swoje racje, a więc zlecić biegłym profesjonalny pomiar hałasu. Wiele osób będzie też potrzebowało pomocy prawnej, by poprawnie złożyć pozew.

PODSUMOWANIE

Prawo reguluje wiele aspektów naszego życia – z natężeniem hałasu wewnątrz mieszkania włącznie. Powinniśmy więc oczekiwać, że zapewni nam komfort wypoczynku. Błędy zdarzają się każdemu i nawet doświadczona firma deweloperska może źle obliczyć czy przewidzieć zachowanie różnych elementów bloku. Szkoda, że dochodzenie własnych praw nie jest łatwe i szybkie.

Czytaj także