Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynów Motor oraz Auto

Redakcja

Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.j.
ul. Mo­to­ro­wa 1 
04-035 War­sza­wa
www.magazynauto.pl

Kontakt:

[email protected]

Re­dak­tor na­czel­ny:

Krzysztof Burmajster
[email protected]

Zastępca redaktora naczelnego:

Wojtek Jurko
[email protected]

Zespół:

Jacek Ambrozik 
Marta Grzęda
Marcin Laska
Karolina Lewandowska
Marcin Sobolewski
Maciej Struk
Sebastian Sulowski
Adam Szczepaniak
Łukasz Szewczyk
Krzysztof Wojciechowicz
Bartosz Zienkiewicz