Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor

Redakcja

Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o., Sp.j.
ul. Mo­to­ro­wa 1 
04-035 War­sza­wa
www.magazynauto.pl

Kontakt:

[email protected]

Re­dak­tor na­czel­ny:

Wojtek Jurko
[email protected]

Zespół:

Jacek Ambrozik
Rafał Andrzejewski
Marta Grzęda
Marcin Laska
Karolina Lewandowska
Marcin Sobolewski
Maciej Struk
Sebastian Sulowski
Adam Szczepaniak
Łukasz Szewczyk
Paweł Tyszko
Bartosz Zienkiewicz

WYDAWNICTWO

Prezes Zarządu:

Tomasz Namysł

Członek Zarządu, Wydawca:

Marek Lasota

Dyrektor ds. Cyfryzacji:

Marek Szymański

Dyrektor Informatyki:

Adam Parysz

Dyrektor Public Relations:

Maciej A. Brzozowski