Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
Wypadek

Bezpieczeństwo na drogach Unii Europejskiej: w Polsce największe spadki liczby ofiar śmiertelnych

Bezpieczeństwo na drogach Unii Europejskiej: w Polsce największe spadki liczby ofiar śmiertelnych

Choć w Polsce na drogach ginie więcej osób, niż wynosi średnia w Unii Europejskiej, jesteśmy liderem pod względem spadku wskaźnika śmiertelności w latach 2019-2022 – wynika z danych Komisji Europejskiej. 

W ubiegłym roku na drogach Unii Europejskiej życie straciło 20 640 osób. Oznacza to wzrost o 4% w porównaniu z rokiem 2021. Długoterminowa tendencja jest jednak spadkowa i wynosi 9% w stosunku do roku 2019, czyli roku przed pandemią COVID-19, kiedy ruch na drogach był mocno ograniczony.

Mimo to nie zmniejsza się ona w wystarczająco szybkim tempie, aby osiągnąć cel Unii Europejskiej. Jest nim bowiem ograniczenie ofiar wypadków o połowę do 2030 roku. 

Polska liderem

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej, postęp pod tym względem w krajach członkowskich nadal jest bardzo nierówny. Największe spadki w latach 2019-2022 zanotowano na Litwie i w Polsce. Wskaźnik śmiertelności w naszym kraju nadal jednak jest powyżej średniej. 

Z kolei w ostatnich trzech latach w Irlandii, Hiszpanii, Francji, Włoszech, Holandii, na Słowacji i w Szwecji liczba ofiar śmiertelnych utrzymywała się na podobnym poziomie lub wzrosła. 

A w których krajach na drogach możemy czuć się najbardziej bezpieczni? To Szwecja (22 ofiary śmiertelne na 1 mln mieszkańców) i Dania (26). Z kolei w Rumunii i Bułgarii ginie najwięcej ludzi na 1 mln mieszkańców. To, odpowiednio, 86 i 78 osób. 

Średnia dla krajów Unii Europejskiej w 2022 roku wyniosła z kolei 46 ofiar śmiertelnych. W Polsce za obniżenie tej liczby z pewnością odpowiadają coraz lepsze drogi, a także wyraźnie wyższe niż dotychczas kary dla kierowców. 

Kraj Liczba ofiar na drogach:
dane za 2022 rok
Liczba ofiar na 1 mln
mieszkańców (2022 r.)
Zmiana na tle
2021 r. 
Zmiana na tle
2019 r. 
Belgia 540 46 5% -16%
Bułgaria 531 78 -5% -15%
Czechy 527 50 -1% -15%
Dania 154 26 18% -23%
Niemcy 2788 33 9% -8%
Estonia 49 37 -11% -6%
Irlandia 155 31 14% 11%
Grecja 635 61 2% -8%
Hiszpania 1746 37 14% -1%
Francja 3267 50 11% 1%
Chorwacja 275 71 -6% -7%
Włochy 3159 54 10% 0%
Cypr 37 41 -18% -29%
Łotwa 113 60 -23% -14%
Litwa 120 43 -19% -35%
Luksemburg 36 56 50% 64%
Węgry 537 55 -1% -11%
Malta 26 50 189% 63%
Holandia 655 37 29% 12%
Austria 370 41 2% -11%
Polska 1896 50 -16% -35%
Portugalia 618 60 10% -10%
Rumunia 1633 86 -8% -12%
Słowenia 85 40 -25% -17%
Słowacja 266 49 8% -1%
Finlandia 196 35 -13% -7%
Szwecja 227 22 8% 3%
Szwajcaria 241 28 21% 29%
Norwegia 124 23 55% 15%
Islandia 9 24 0% 50%
Unia Europejska 20640 46 4% -9%

Powyższe dane pochodzą z bazy CARE (Community Road Accident) i są na ogół zgodne z raportami policji.

Wstępne dane za 2023 r. 

Wstępne dane za pierwsze półrocze 2023 roku wskazują, że liczba ofiar śmiertelnych w Unii Europejskiej nieznacznie spadła. Z kolei w przypadku Belgii, Francji, Słowacji i Finlandii możemy mówić nawet o dużej poprawie względem 2022 roku.

Ale Łotwa, Litwa, Portugalia i Szwecja odnotowały już znaczny wzrost. 

Czytaj także