Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
ładowanie samochodu elektrycznego

Mocny wzrost liczby aut zelektryfikowanych w Polsce

Mocny wzrost liczby aut zelektryfikowanych w Polsce

Pomimo wyhamowującego rynku nowych samochodów w Polsce rośnie liczba pojazdów zelektryfikowanych. W pierwszych 7 miesiącach 2022 roku kupiliśmy aż o 44 procent takich samochodów (hybryd plug-in i aut czysto elektrycznych) więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. 

Jak donosi Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, sprzedaż zelektryfikowanych modeli osobowych i dostawczych w pierwszych 7 miesiącach 2022 roku wyniosła 14 098 sztuk, co w relacji do tego samego okresu zeszłego roku oznacza wzrost aż o 44 procent !

Dzięki temu pod koniec lipca bieżącego roku po naszych drogach poruszało się 52 881 osobowych i użytkowych pojazdów zelektryfikowanych. Z tej liczby 24 748 szt. stanowią modele czysto elektryczne (49%), a resztę – czyli 25 931 szt. – hybrydy plug-in. 

Park elektrycznych aut ciężarowych na koniec lipca 2022 roku liczył 2202 sztuki, natomiast autobusów na prąd – wzrósł do 770 sztuk.

Zwiększył się też udział hybrydowych pojazdów osobowych i dostawczych – do 419 222 sztuk.

Duży skok zanotowano również w przypadku elektrycznych motorowerów i motocykli. Pod koniec lipca na polskich drogach jeździło 14 967 sztuk takich pojazdów. 

Mercedes_EQS
Mercedes EQS to jedno z najbardziej ekskluzywnych aut elektrycznych na rynku. 
mercedes

Co istotne, razem z rosnącą liczbą „modeli z wtyczką" poprawia się również infrastruktura ładowania. Pod koniec lipca tego roku w naszym kraju dostępne były 2293 stacje ładowania pojazdów na prąd, które zapewniały 4431 punktów ładowania. Ale spośród tej liczby jedynie 29% stanowiły słupki szybkiego ładowania (prądem DC), natomiast reszta (71%) to wolne ładowarki prądu zmiennego (AC). Ich moc wynosi 22 kW lub jest niższa. 

W lipcu uruchomiono 61 stacji ładowania, przy których znalazły się 104 punkty ładowania. 

W okresie od lipca 2020 do lipca 2021 r. uruchomiono 226 nowych stacji AC i 107 stacji DC. Natomiast od lipca 2021 r. do lipca 2022 r. – 575 stacji AC i 139 urządzeń DC. Oznacza to, że liczba nowo instalowanych ładowarek prądu przemiennego wzrosła aż o 154%, natomiast prądu stałego – tylko o 30%. Przytoczone liczby potwierdzają, że mimo zdecydowanego wzrostu popytu na usługi ładowania to właśnie segment stacji DC jest szczególnie mocno ograniczany przez bariery systemowe w postaci przewlekłych procedur przyłączeniowych oraz braku odpowiedniej infrastruktury elektroenergetycznej. Operatorzy podejmują kompleksowe działania w celu wzmocnienia swojej pozycji, czego przykładem jest niedawne przejęcie sieci Revnet przez GreenWay Polska – pierwsza tak duża konsolidacja w tym sektorze. Mimo to, jeżeli nie zostaną wdrożone niezbędne zmiany prawne o przełom na rynku infrastruktury ładowania będzie bardzo trudno – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

Czytaj także