Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
Nowe przepisy mają ograniczyć proceder fałszowania przebiegu pojazdów.

Spisywanie przebiegu przez policję i zgłaszanie wymiany licznika

Zasady kontroli przebiegu pojazdu

Spisywanie przebiegu przez policję i zgłaszanie wymiany licznika

Zasady kontroli przebiegu pojazdu

Rozwiewamy wątpliwości związane ze spisywaniem przebiegu pojazdu podczas kontroli drogowej oraz z obowiązkiem zgłaszania wymiany samochodowego licznika kilometrów.

Od 1 stycznia 2020 r. za niepoinformowanie w ciągu 14 dni o wymianie licznika przebiegu w samochodzie grożą aż 3000 zł grzywny. Aby dopełnić tego obowiązku, trzeba będzie się zgłosić do stacji kontroli pojazdów i po opłaceniu 51 zł uzyskać wpis o wymianie licznika oraz potwierdzenie jego prawidłowego funkcjonowania.

Przy okazji zmian w przepisach funkcjonariusze dostali nowe uprawnienia (spisywanie stanu licznika) podczas kontroli drogowej. To wszystko (razem z wprowadzonymi w maju ubiegłego roku karami) ma ograniczyć zjawisko fałszowania przebiegu aut oferowanych na rynku wtórnym. 

Tymczasem według serwisu Auto DNA skala „kręcenia” w Polsce jest nadal bardzo duża. Z szacunków wynika, że niższe od faktycznych wskazania liczników dotyczą łącznie nawet 80 proc. sprowadzonych do Polski aut, a średnia korekta to 100-150 tys. km. Warto podkreślić, że proceder ten kwitnie od 15 lat, a więc od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r. Sytuacja nieco się poprawiła, kiedy z początkiem 2014 r. w bazie CEPiK zaczęto gromadzić dane dotyczące przebiegu pojazdu. To pomaga wychwycić manipulacje zrobione w ostatnich latach na rynku krajowym. Od 25 maja 2019 r. korekty licznika są zagrożone karą nawet do 5 lat więzienia, a za oszustwo mogą odpowiadać zarówno zleceniodawca, jak i mechanik.

Mimo tego, że teraz stan licznika jest spisywany podczas każdej kontroli, nadal nie ma pewności, że proceder zostanie wyeliminowany. Powód? Nowe prawo obowiązuje tylko w Polsce i dotyczy wyłącznie aut zarejestrowanych po raz pierwszy w naszym kraju, dlatego według ekspertów używane samochody nadal będą sprowadzane z zagranicy z wymienionymi licznikami lub zmienionym przebiegiem. 

Wielu kierowców boi się odpowiedzialności za używanie samochodu, w którym ktoś mógł dokonać korekty drogomierza. Wyjaśniamy, co trzeba wiedzieć o wprowadzonych zmianach w przepisach i w jakich sytuacjach należy udać się do stacji kontroli pojazdów, aby „zalegalizować” wymianę licznika przebiegu oraz czego unikać, aby nie narazić się na kłopoty.

Odpowiedzialność za fałszowanie licznika

684X5460 2

Od 25 maja 2019 r. obowiązują przepisy, które dość restrykcyjnie podchodzą do korekty licznika. Oto ich brzmienie:

Artykuł 306a Kodeksu Karnego
„§1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w ust. l.
§3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w §1 lub §2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Za manipulowanie przy liczniku przebiegu przewidziano karę od 3 miesięcy do 5 lat więzienia dla osoby zmieniającej wskazanie drogomierza pojazdu lub ingerującej w prawidłowość jego pomiaru. Co ważne, dotyczy to nie tylko wykonawcy tej czynności, np. mechanika z warsztatu samochodowego, ale także zleceniodawcy – najczęściej handlarza lub właściciela pojazdu. Przepisy spowodowały, że nie powinno udać się już znaleźć warsztatu, który oficjalnie oferuje „korektę licznika”. Jednak nie tylko korekta licznika może wiązać się z odpowiedzialnością. 

Wymiana drogomierza jest dopuszczalna, gdy drogomierz nie odmierza przebiegu pojazdu w sytuacji, w której ze względu na przeznaczenie drogomierza powinien ten przebieg odmierzać lub gdy jest konieczna wymiana elementu pojazdu, z którym drogomierz jest nierozerwalnie związany. Wymiana drogomierza może nastąpić tylko na drogomierz sprawny i właściwy dla danego typu pojazdu.
Prawo o Ruchu Drogowym, artykuł 81a

Jeśli właściciel nie zgłosi wymiany w wymaganym terminie (14 dni), grozi mu grzywna do 3000 zł. Uwaga! Nowe przepisy dotyczą wymiany drogomierza, która została wykonana od 1 stycznia 2020 r. Warto jeszcze pamiętać, że w sytuacji, gdy dojdzie do wymiany licznika, który był sprawny (czyli niezgodnie z nowymi przepisami) i ten fakt zostanie wykryty podczas kontroli policji lub na stacji SKP – może to być kwalifikowane jako korekta licznika.

Jak zgłosić wymianę drogomierza

Po naprawie licznika lub zestawu zegarów zawierających drogomierz należy to zgłosić w ciągu 14 dni w stacji kontroli pojazdów. W tym celu właściciel pojazdu, pod rygorem odpowiedzialności karnej, musi złożyć w SKP oświadczenie o wymianie licznika. Dokument można pobrać np. ze strony Związku Dealerów Samochodów.

W oświadczeniu muszą się znaleźć dane właściciela i auta oraz przyczyna wymiany drogomierza. Nie może również zabraknąć podpisu właściciela. Za dokonanie odczytu licznika stacja kontroli pojazdów pobiera opłatę w wysokości 50 zł oraz opłatę ewidencyjną w wysokości 1 zł. Po wykonaniu usługi wydawany jest dokument potwierdzający odczyt. Uwaga! Po otrzymaniu zaświadczenia zalecamy każdorazowo zweryfikować, czy zawarte w nim dane są poprawne.

dokument425239

Jak sprawdzić przebieg auta przez internet

Od 2014 r. serwis historiapojazdu.gov.pl pozwala każdemu za darmo sprawdzić informacje o zarejestrowanych
w Polsce samochodach. Po wprowadzeniu podstawowych danych auta można się z niego dowiedzieć m.in., czy pojazd ma opłacone OC, ma aktualne badanie techniczne, ilu miał właścicieli, czy nie jest kradziony, a także poznać jego dane techniczne. Co najważniejsze, system podaje przebieg, jaki zarejestrowano podczas kolejnych badań w SKP (od 2014 r.). 

Zrzut ekranu 2020-02-11 o 11.29.16

Jak sprawdzić przebieg pojazdu:

 1. Wejdź na stronę historiapojazdu.gov.pl
 2. Wpisz numer rejestracyjny, VIN i datę pierwszej rejestracji pojazdu
 3. Na stronie znajdziesz m.in. informacje o ostatnim stanie licznika, z kolei w zakładce „oś czasu” każdy poprzedni przegląd wraz ze spisanym wtedy przebiegiem (od 2014 r.)

Historię pojazdu można również sprawdzić, korzystając z płatnych serwisów:

Popularny międzynarodowy system dostarczający raporty o historii pojazdów z Europy oraz USA. Zawiera dane o przebiegu auta, liczbie właścicieli oraz zarejestrowanych szkodach.

Jest to najpopularniejszy polski system dostarczający odpłatne raporty o historii pojazdów (w tym o przebiegu) z Polski, Europy i USA.

Najczęstsze pytania dotyczące liczników przebiegu

 • Kto i w jakich sytuacjach może kontrolować stan licznika?

Dotychczas mógł to zrobić tylko diagnosta. Teraz przebieg samochodu czy motocykla mogą również sprawdzić policjanci i inne służby mundurowe, które mają uprawnienia do kontroli drogowej, czyli: Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna, celnicy, a nawet Żandarmeria Wojskowa. Po każdej kontroli funkcjonariusze mają wpisywać do Centralnej Ewidencji Pojazdów odczytany przebieg. 

Uwaga! Co do zasady podczas sprawdzania kierowcy samochodu osobowego i ciężarowego oraz motocykla mundurowi powinni spisywać stan licznika. Mogą od tego wyjątkowo odstąpić, jeśli uczestniczą w rutynowej akcji sprawdzania trzeźwości lub pojazd jest przewożony na lawecie. 

kontrola przebiegu-OPF-20200206-2

 • Co się dzieje, jeśli podczas kontroli przebieg jest mniejszy niż ostatni wpis w bazie CEPiK?

Nie ma jasno zdefiniowanych zasad. Jedno jest pewne, w tym przypadku istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa, a więc funkcjonariusz ma obowiązek sporządzić notatkę, w której musi spisać dane użytkownika auta i jego zeznania. Może się to odbyć na dwa sposoby – kierowca zostanie zatrzymany i przesłuchany na najbliższej komendzie lub dostanie wezwanie w celu złożenia zeznań. Jeśli policjanci uznają, że w tym przypadku można mówić o nielegalnej korekcie licznika, skierują sprawę do sądu. Wyrok może zapaść w trybie nakazowym (bez wzywania stron) lub po tradycyjnej rozprawie.

 • Co zrobić w przypadku awarii drogomierza?

Jeśli kierowca zauważy, że licznik przestał działać, odmierza odległość w nieprawidłowych jednostkach miary lub nie działa zestaw zegarów, a te są nierozerwalnie związane z licznikiem, ma obowiązek naprawić ten element – czyli tak jak dotychczas. Również diagnosta podczas przeglądu może nakazać usunięcie usterki, gdy licznik nie odmierza przebiegu pojazdu w jednostkach miary właściwych dla tego rodzaju pojazdu lub gdy odczyt nie jest możliwy.

Nowością jest, że po takiej wymianie trzeba w ciągu 14 dni stawić się w stacji kontroli pojazdów, nie tylko w celu zgłoszenia faktu wymiany licznika, ale również po to, by diagnosta sprawdził działanie nowego licznika i na koniec wpisał do Centralnej Ewidencji Pojazdów odnotowany przebieg. Po takiej operacji wystawione zostanie także zaświadczenie z odczytu nowego drogomierza.

 • Co zrobić, jeśli licznik został wymieniony przed początkiem 2020 r.?

W tym przypadku nie ma obowiązku zgłaszania wymiany licznika – takie wymogi obowiązują dopiero od 1 stycznia 2020 roku. Warto jednak pamiętać, że jeśli wymiana nastąpiła wcześniej, ale już po obowiązkowym przeglądzie w SKP i licznik wskazuje mniej kilometrów, niż widnieje w CEPiK-u, to przy najbliższej kontroli kierowcę czekają problemy. Będzie on musiał się tłumaczyć i przekonywać, że do wymiany doszło przed wprowadzeniem nowych przepisów.

 • Czy kierowca zawsze odpowiada za jazdę z przekręconym licznikiem?

Należy pamiętać, że fałszowanie stanu licznika przebiegu to przestępstwo, a więc musi ono zostać udowodnione. Korzystanie z auta, które ma sfałszowany przebieg, nie jest podstawą do ponoszenia odpowiedzialności. Natomiast kar muszą się obawiać osoby, które fałszują wskazania drogomierza lub zlecają taką usługę.

 • Czy można wprowadzić prawidłowy przebieg pojazdu, jeśli ten został w przeszłości skorygowany?

Nie wolno tego robić! Mimo że intencje wydają się słuszne, przepisy zabraniają ingerencji w licznik – będzie to traktowane jak korekta licznika, za którą zostanie zastosowana grzywna.

 • Czy trzeba informować potencjalnego kupującego, że auto może mieć sfałszowany licznik przebiegu?

Kiedy obecny właściciel ma podejrzenia, że został oszukany, to sprzedając taki pojazd, musi o swoich przypuszczeniach poinformować nowego nabywcę. Jeśli tego nie zrobi, a tym bardziej – gdy spowoduje to otrzymanie wyższej kwoty za pojazd z rzekomo niskim przebiegiem, będzie to klasyczne oszustwo.

 • Jak reagować, jeśli podczas poszukiwania auta znajdzie się samochód z cofniętym licznikiem?

Teoretycznie należy poinformować organy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Osoba oferująca do sprzedaży taki pojazd może odpowiadać za „przekręcenie” licznika oraz za oszustwo, czyli próbę doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia naszym mieniem (płacimy więcej za samochód, który z racji większego przebiegu powinien być tańszy).

 • Co zrobić, jeśli tuż po zakupie okaże się, że auto miało cofnięty licznik?

Tu niewiele się zmieniło w porównaniu do ubiegłego roku. Gdy kupujemy używany pojazd, przysługuje nam rękojmia. Co to oznacza w praktyce? Jeśli okaże się, że samochód ma wadę, o której nie wiedzieliśmy, a ta istniała w momencie jego zakupu lub jej istnienie pozostaje wbrew wcześniejszym zapewnieniom sprzedawcy, mamy prawo skorzystać z ochrony konsumenckiej. Przysługuje nam możliwość zwrotu pojazdu, obniżenia jego ceny lub zwrotu kosztów naprawy, a nawet zapłaty za utracone korzyści.

 • Czy można wymienić zestaw wskaźników, np. na nowszy model, jeśli nie nastąpiła jego awaria?

Jeśli „zegary” są zintegrowane z licznikiem przebiegu (zwykle tak jest), niestety nie jest to możliwe, o ile te obecne są sprawne. Natomiast jeśli nastąpiła ich awaria, można je wymienić na nowszy model, pod warunkiem, że licznik będzie działał prawidłowo.

 • Czy spisywanie liczników to gwarancja, że znikną auta z fałszowanym przebiegiem?

Niestety nie ma takiej gwarancji. Warto pamiętać, że większość pojazdów na rynku wtórnym pochodzi z importu,
a więc korekta mogła zostać wykonana jeszcze zanim trafiły do naszego kraju lub tuż przed pierwszą rejestracją
w Polsce. Przepisy ograniczą skalę manipulacji – ale całkowicie jej nie eliminują.

Czytaj także