Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
Narkotyki można wykryć nawet po kilku dniach od ich zażycia.

Nawet 12 lat więzienia i odszkodowanie z własnej kieszeni

Narkotyki za kierownicą: konsekwencje, wykrywanie, skutki zażycia

Nawet 12 lat więzienia i odszkodowanie z własnej kieszeni

Narkotyki za kierownicą: konsekwencje, wykrywanie, skutki zażycia

Narkotyki to wśród kierujących coraz większy problem, sukcesywnie zwiększa się w związku z tym liczba testów wykonywanych przez policję podczas kontroli drogowych.

Alkohol nie jest jedynym środkiem ograniczającym zdolność do racjonalnego zachowywania się za kierownicą. Coraz większym problemem są kierowcy prowadzący auto pod wpływem narkotyków lub innych substancji odurzających. Warto zwrócić uwagę, że definicja takich zakazanych środków jest dość szeroka, obejmuje wszelkiego rodzaju substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego oddziałujące negatywnie na ośrodkowy układ nerwowy, powodując stan odurzenia, a więc także dopalacze czy niektóre leki.

Policjanci coraz częściej sięgają więc po tzw. narkotesty. Badanie jest proste, wykonywane na drodze – wymaga pobrania próbki śliny. W przypadku wykrycia obecności narkotyków sprawa jest poważna – nie ma dopuszczalnego stężenia substancji w organizmie. Może to być potraktowane jako przestępstwo zagrożone więzieniem.

Czy policja może wykryć obecność narkotyków?

IMG_1363

Kontrola obecności narkotyków w organizmie zaczyna się zwykle od standardowego badania alkomatem. Jeśli wynika z niego, że kierowca nie jest po spożyciu alkoholu, a jego zachowanie wskazuje na stan odurzenia innymi środkami, przeprowadza się kolejne badanie. Przy użyciu narkotestu pobierana jest próbka śliny. Środki chemiczne w przyrządzie analizują jej skład i na tej podstawie wskazują rodzaj przyjętego narkotyku. Tester potrafi wykryć większość dostępnych na rynku narkotyków, dopalaczy oraz substancji znajdujących się w lekach i działających podobnie do narkotyków. Po wykonaniu tej próby z wynikiem pozytywnym kierowca trafia na badanie krwi lub moczu.

Czas wykrycia narkotyków

Prosty narkotest wykrywa narkotyki maksymalnie kilkanaście godzin od ich zażycia. Jeśli jednak kierowca trafi na badanie krwi (po spowodowaniu wypadku), bez problemu można sprawdzić, czy nawet kilka dni wcześniej nie brał nielegalnych używek. Niektóre z nich, np. marihuanę, można wykryć nawet po dwóch tygodniach.

 • Amfetamina: 2-6 dni
 • Marihuana, haszysz: 4-14 dni
 • Heroina: 2-6 dni
 • Kokaina: 1-4 dni
 • LSD: 4 dni
 • Ecstasy: 2-5 dni

Wpływ różnych narkotyków na zachowanie

Narkotyki zmieniają postrzeganie rzeczywistości, ale każdy rodzaj robi to w odmienny sposób. Jedne pobudzają, inne otępiają, niektóre mogą nawet dawać wrażenie poprawy koncentracji. Wszystkie są jednak niebezpieczne dla kierowcy.

 • Amfetamina
  Pobudza, daje pozorne poczucie poprawy koncentracji. W rzeczywistości zaburza percepcję wzrokową i słuchową, wzmaga agresję, utrudnia racjonalną ocenę zachowań.
 • Marihuana, haszysz
  Spowalniają oraz zniekształcają odbiór bodźców wzrokowych i słuchowych, wywołują stany euforii lub zobojętnienia, w efekcie czego kierowca pod ich wpływem łatwo podejmuje niebezpieczne decyzje.
 • Heroina
  Wywołuje zaburzenia widzenia, szczególnie w nocy. Spowalnia także reakcje na bodźce słuchowe. Ponadto powoduje stan otępienia i obniża zdolność koncentracji, zwiększa senność.
 • Kokaina
  Jej działanie na kierowcę jest podobne do działania amfetaminy, ale kokaina w jeszcze większym stopniu zaburza świadomość. Po stanie euforycznym szybko następuje „zjazd” zwany dołkiem kokainowym.
 • LSD
  Substancja szczególnie niebezpieczna dla kierowców ze względu na poczucie obcości własnego ciała, złudzenia, omamy i urojenia. Praktycznie uniemożliwia prawidłową analizę sytuacji na drodze.
 • Ecstasy
  Sprzyja nadpobudliwości, wprowadza w stan euforii, prowadzi do irracjonalnych zachowań. Wszystkie te czynniki uniemożliwiają ocenę sytuacji na drodze.

Konsekwencje jazdy po narkotykach

 • Więzienie do 2 lat. W przypadku recydywy (kierowca już wcześniej był skazany za jazdę po pijanemu lub ma zakaz prowadzenia pojazdów) kara wynosi od 3 miesięcy do 5 lat. 
 • Wpłata co najmniej 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, dodatkowo grzywna.
 • Utrata uprawnień na minimum 3 lata, ale nie dłużej niż na 15 lat. Aby odzyskać uprawnienia, trzeba ponownie zdać egzamin na prawo jazdy.
 • Brak ochrony OC – jeśli kierowca po narkotykach spowoduje kolizję, musi zapłacić za szkody.

DSC_0238

Konsekwencje spowodowania wypadku po narkotykach

 • Minimum 2 lata więzienia za spowodowanie wypadku śmiertelnego lub w przypadku poważnych obrażeń (kara nie może zostać zawieszona). Maksymalna kara za spowodowanie wypadku to nawet 12 lat więzienia. 
 • Wpłata co najmniej 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, dodatkowo grzywna.
 • Nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. 
 • Brak ochrony OC – jeśli kierowca po narkotykach spowoduje wypadek, musi zwrócić ubezpieczycielowi wszelkie wypłacone odszkodowania dla ofiar wypadku i ich rodzin.

Czytaj także