Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
Auto na drodze leśnej

Zasady korzystania z terenów zielonych

Wjazd autem do lasu, nad rzekę, jezioro, na plażę czy łąkę. Kiedy można dostać za to mandat?

Zasady korzystania z terenów zielonych

Wjazd autem do lasu, nad rzekę, jezioro, na plażę czy łąkę. Kiedy można dostać za to mandat?

Nawet 5000 zł kary może dostać kierowca przyłapany na niszczeniu przyrody samochodem. Warto pamiętać, że nie wszędzie można dojechać autem czy zaparkować pojazd. Przypominamy zasady i przepisy obowiązujące kierujących przy korzystaniu z szeroko pojętych terenów zielonych.

Wycieczka na łono natury może okazać się kosztowna. Przepisy przewidują kilka ograniczeń w ruchu pojazdów i – co ciekawe – nie wynikają one z zapisów kodeksu ruchu drogowego. Część znajduje się np. w ustawie o lasach, prawie wodnym czy kodeksie wykroczeń.

Do egzekwowania zakazów wjazdu, zatrzymania i parkowania mają prawo m.in. strażnicy leśni oraz miejscy/gminni.

Nad wodę: niby można wjechać, ale jednak nie

Jeśli nie ma zakazu, teoretycznie można wjechać na plażę. Ale uwaga! Np. w przypadku plaż bałtyckich jeżdżenia po nich zabraniają regulaminy poszczególnych urzędów morskich (pod karą administracyjną). 

 • Wydmy są chronione, obowiązuje bezwzględny zakaz ruchu. 

 • Zabroniona jest jazda po wałach przeciwpowodziowych

 • W teorii nie ma natomiast przepisu, który zabroniłby wprost parkować czy jeździć w pobliżu zbiorników wodnych np. rzek czy jezior. W praktyce kierowca poruszający się autem po trawie naraża się na grzywnę do 1000 zł za niszczenie przyrody lub do 5000 zł, gdy sprawa trafi do sądu.

 • W przypadku parkowania bezpośrednio przy wodzie lub wjeżdżania do niej, kierowcy grozi mandat za zanieczyszczenie, jeśli z auta wycieka np. olej, co w starszych samochodach zdarza się nie tak rzadko.

Wjazd do lasu: mnóstwo zakazów

Również na leśnej drodze, gdy nie ma szlabanu lub znaku zakazu ruchu, kierowcy są przekonani, że mogą z niej skorzystać. Jednak taka wycieczka może być kosztowna, jeśli spotka nas strażnik leśny. Dlaczego?

 • Tylko w nielicznych przypadkach możemy korzystać z leśnych dróg. Zgodnie z przepisami „ruch pojazdów silnikowych, zaprzęgowych i motorowerów w lesie jest dozwolony tylko na drogach publicznych (od autostrad do dróg gminnych, na których znajdują się odpowiednie znaki). Poruszanie się po drogach leśnych jest dozwolone tylko wtedy, gdy są one oznakowane jako dopuszczające ruch po nich”. Każda inna droga w lesie jest zamknięta dla ruchu. Wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne, pod warunkiem, że ich samochody są odpowiednio oznakowane (plakietka na szybie).

 • Dodatkowo, jeśli w okolicy drogi, która jest udostępniona dla ruchu, prowadzone są prace związane ze ścinką drzew, to droga ta może być wyłączona z użytku publicznego do czasu zakończenia robót. Takie drogi są dodatkowo oznakowane przynajmniej 100 metrów od miejsca prowadzenia prac. Ze względów bezpieczeństwa należy unikać takich tras.

 • Trzeba także pamiętać, że na drogach leśnych udostępnionych dla ruchu obowiązuje zakaz zatrzymywania. Samochód można zostawić tylko na oznakowanych parkingach leśnych. Zabronione jest również parkowanie przed szlabanami, ponieważ to uniemożliwia ruch.

 • Ponadto należy zwrócić uwagę, że katalizator samochodu nagrzewa się do wysokich temperatur co może doprowadzić do pożaru.

 • Wjazd do lasu i postój w miejscach niedozwolonych są karane mandatem. Sprawa może trafić do sądu, gdzie grozi do 5 tys. zł kary. 

Zasady korzystania z terenów zielonych

Przepisów dotyczących możliwości wjazdu na łono natury raczej nie znajdziemy w kodeksie ruchu, więc nie zawsze są znane każdemu kierowcy. Tymczasem nawet nieświadome ich złamanie może oznaczać mandat.

Lasy

jada po drogach gruntowych_las

Jazda autem po lesie zwykle nie jest możliwa. Tylko wyjątkowo można korzystać z auta.

W praktyce odróżnienie drogi publicznej biegnącej przez las od drogi leśnej nie jest proste, ale ma to duże znaczenie, ponieważ na drogę leśną nie wolno wjeżdżać, chyba że drogowskazy i tablice informujące wskazują, w jaki sposób dojechać do celu.

Ustawa o lasach nie nakłada obowiązku stawiania znaków zakazów na drogach, na które nie wolno wjeżdżać. Jeśli na drodze brak jest znaków, należy uznać ją za drogę leśną.

 • Zasady postoju w lesie przypominają te obowiązujące w strefie zamieszkania – postój jest możliwy tylko w wyznaczonych miejscach. W praktyce oznacza to, że samochód można zostawić jedynie na parkingu, nawet jeśli nie ma znaku zakazującego postoju. Co ciekawe, nawet jeśli w miejscu postoju jest trawa, nie dostaniemy mandatu.

 • Dla wielu kierowców miejsce przed szlabanem na drodze leśnej to doskonałe miejsce do pozostawienia pojazdu. Tymczasem w ten sposób kierowca popełnia dwa wykroczenia: blokowanie możliwości wjazdu i wyjazdu z lasu, a dodatkowo parkowanie w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Kto może ukarać za wjazd do lasu

jada po drogach gruntowych_straznik lesny

W lesie kierowców zwykle dyscyplinuje Straż Leśna.

Strażnik leśny na terenie lasu może zatrzymać pojazd i legitymować kierowców. Co ważne, jeżeli samochód przewozi drewno lub jego właściciel popełnił w lesie przestępstwo, strażnik leśny może zatrzymać pojazd do kontroli także poza terenem leśnym.

 • Uwaga! Wobec osoby, która uniemożliwia kontrolę (nie chce okazać dokumentów lub ucieka) strażnik leśny ma prawo stosować środki przymusu bezpośredniego, a nawet użyć broni palnej.

 • Strażnicy leśni oprócz prawa do kontroli drogowej mogą również nakładać mandaty. Nie obowiązuje ich taryfikator, a kary mogą sięgać od 20 do 500 zł. W przypadku popełnienia poważniejszego wykroczenia (niszczenie lasu czy jego zaśmiecanie) strażnik przekazuje sprawę do sądu i pełni tam rolę oskarżyciela publicznego. 

Uprawnienia Straży Leśnej lub Parku

 • ma prawo do zatrzymania kierowcy, który wjechał, zaparkował lub porusza się po drodze w lesie lub parku oraz drogach przyległych do tego terenu
 • może sprawdzać dokumenty tożsamości, bagażnik lub bagaż, nie ma prawa kontroli obowiązkowego wyposażenia auta
 • zatrzymuje tylko umundurowany strażnik przy oznakowanym radiowozie.
 • Uwaga! Strażnik w przypadku zauważenia popełnienia przestępstwa, np. jazda po alkoholu, tak jak inny obywatel ma prawo zatrzymać sprawcę danego czynu.

Rzeki, jeziora

jada po drogach gruntowych_rzeki

Po wałach przeciwpowodziowych nie można poruszać się autem, o ile nie został tam dopuszczony ruch pojazdów, np. w ramach dojazdu do posesji.

Nie ma przepisu, który zabroniłby parkowania czy jeżdżenia w pobliżu rzeki czy jeziora. Jednak jeżdżąc po trawie, narażamy się na grzywnę do 1000 zł za niszczenie przyrody. Z kolei parkowanie przy samej wodzie lub wjeżdżanie do niej grozi nam mandatem za zanieczyszczenie rzeki. Zabronione jest także jazda po wałach przeciwpowodziowych. Nie trzeba chyba przypominać o zakazie mycia samochodu w rzece czy jeziorze, co jest traktowane jako zanieczyszczanie wody. 

 • Uwaga! Koszt usunięcia ewentualnego skażenia trzeba będzie pokryć z własnej kieszeni, ubezpieczyciel w ramach polisy OC może odmówić wypłaty odszkodowania właścicielowi zbiornika wodnego.
jada po drogach gruntowych_jeziora

Parkowanie przy zbiorniku wodnym nie jest zabronione, o ile nie narusza to innych przepisów, czyli nie jest niszczona trawa czy wydmy.

Plaża

Jeśli nie ma zakazu, teoretycznie można wjechać na plażę. Ale uwaga! Policjant czy strażnik miejski może uznać to za niszczenie plaży. Wydmy zwykle są chronione i zabronione jest ich niszczenie. Tam obowiązuje bezwzględny zakaz ruchu.

Łąka/trawnik

jada po drogach gruntowych_laka

Co do zasady nie można wjeżdżać na prywatny teren, nawet jeśli brak tabliczki informującej, że dana droga szutrowa nie jest publiczna.

Chcesz urządzić sobie piknik na łące? Uważaj, teren może należeć do prywatnego właściciela. Bez jego zgody nie wolno poruszać się po prywatnym terenie (nawet jeśli nie ma tabliczki informacyjnej). To jednak nie koniec kłopotów. Właścicielowi pojazdu zawsze może nam zarzucić zniszczenie trawy i domagać się odszkodowania.

Czytaj także