Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
kontrola trzeźwości w Polsce

Pijani kierowcy – ciągle jest źle, ale czy odbiegamy pod tym względem od innych państw europejskich?

Pijani kierowcy – ciągle jest źle, ale czy odbiegamy pod tym względem od innych państw europejskich?

W 2023 roku w trakcie 41 dni ferii policjanci zatrzymali blisko 9000 nietrzeźwych kierowców. W tym roku, w samym styczniu – ponad 5800, przez pierwsze 3 dni lutego – kolejnych 370. To wysokie liczby. Czy Polacy jeżdżą po alkoholu częściej niż kierowcy z innych krajów? Statystki mogą zaskoczyć!

Pomimo prowadzanych od dekad akcji uświadamiających, zmian w przepisach zaostrzających kary i rosnącej liczby policyjnych kontroli problem jazdy po alkoholu nadal nie jest rozwiązany. I niesie spore konsekwencje. Przywykliśmy przy tym do myśli, że w naszym kraju skala tego zjawiska jest wyjątkowo duża na tle innych państw. Warto więc spojrzeć do statystyk.

Przygotowany w 2023 r. pod auspicjami Komisji Europejskiej raport organizacji ERSO (European Road Safety Observatory) pokazuje dane związane z zagadnieniem prowadzenia samochodów „pod wpływem” – tak alkoholu, jak i narkotyków – w krajach europejskich. Nie wszystkie państwa przedstawiły pełne informacje, ale te zgromadzone i tak pozwalają na uzyskanie szerszego obrazu sytuacji.

Co pokazują zebrane informacje? Na przykład to, że statystycznie 1,5 do 2 proc. kilometrów w Unii Europejskiej pokonali kierowcy, którzy mieli przekroczone dopuszczalne przez krajowe przepisy stężenie alkoholu. To niewiele? Przekłada się to na miliony osób.

Raport zwraca też uwagę na często pomijany fakt: kierowcy po alkoholu „wpadają” przy okazji wypadków czy kolizji, ale częściej stwarzają poważne zagrożenia, które uchodzą „na sucho”: przekraczają prędkość, przejeżdżają na czerwonym świetle, wymuszają pierwszeństwo itd.

Co ciekawe, widać spore różnice między poszczególnymi państwami biorącymi udział w badaniu. Jeśli ufać przedstawionym danym (a czemu im nie ufać?), polscy kierowcy należą do… europejskich prymusów, jeśli chodzi trzeźwość za kierownicą. Są w czołówce najrzadziej zatrzymywanych za jazdę po alkoholu, w dodatku kontrolowani są pod tym kątem najczęściej. Prawie nikt nie przyznaje się też dobrowolnie do tego, że wsiadał nietrzeźwy za kierownicę.

Złapani po alkoholu 

pijani kierowcy w europie przylapani

 • Odsetek kierowców prowadzących auto po przekroczeniu dopuszczalnego limitu

pijani kierowcy w europie wykres_liczba kontroli

To ogólne dane dotyczące kierowców, którzy podczas kontroli poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu przekroczyli dopuszczalny limit. Najniższy odsetek spośród odnotowano w Łotwie (0,1%) oraz… Polsce (0,3%). Na drugim końcu skali są Luksemburg  (2,7%) i Hiszpania (2,3% kierujących).

 • Dane odnoszą się do krajowych limitów, dla Luksemburga i Hiszpanii to aż 0,5 promila.

Czas kontroli 

pijani kierowcy w europie kiedy przylapani

 • Kiedy najczęściej łapie się pijanych kierowców?

pijani kierowcy w europie wykres_czas kontroli

Rozwinięcie danych z wykresu powyżej, tym razem z rozbiciem na porę i dni tygodnia, w których zatrzymuje się najwięcej kierowców po alkoholu. W każdym z obserwowanych krajów najgorsze wyniki rejestruje się w weekendowe noce. W ciągu tygodnia, za dnia, nietrzeźwych kierowców jest najmniej.

 • Na tle innych badanych krajów Polska nadal wypada bardzo dobrze.

Jak wiele osób jeździ po alkoholu 

pijani kierowcy w europie ci co sie przyznali.

 • Ankieta wśród kierowców: czy w ciągu ostatnich 30 dni wsiadłeś za kierownicę po wypiciu alkoholu

pijani kierowcy w europie wykres_ile osob jezdzi po alkoholu

W ramach badań zapytano kierowców, jak często w ostatnim okresie prowadzili po wypiciu jakiejkolwiek ilości alkoholu. Średnia dla 22 europejskich państw, które przekazały dane to 21 proc., a rozpiętość wskazań jest olbrzymia: od 53 proc. dla Luksemburga do 5 proc. dla Węgier (czerwone słupki +5% do średniej, jasnoniebieskie -5% od średniej).

 • Czy jednak kierowcy byli szczerzy w odpowiedziach?

Kierowanie po narkotykach

pijani kierowcy w europie narkotyki

 • Ankieta: czy w ciągu ostatnich 30 dni prowadziłeś pod wpływem narkotyków?

pijani kierowcy w europie wykres_kierowanie po narkotykach

Podobnie jak w poprzednim badaniu, jest to pytanie ankieterów – tym razem chodziło o używanie narkotyków na godzinę przed jazdą w ciągu ostatnich 30 dni. Średnio 5 proc. ankietowanych odpowiedziało „tak” – najwięcej w Islandii (10,5 proc.), najmniej w Finlandii (1,7 proc.). Wyniki są bardziej równomiernie rozłożone między krajami.

 • Znowu opieramy się na szczerości odpowiedzi.

Częstotliwość kontroli trzeźwości u kierowców 

pijani kierowcy w europie liczba kontroli

 • Polacy sprawdzani są najczęściej w przeliczeniu na liczbę mieszkańców
Kraj 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.
Austria 196 197 204 137
Finlandia 264 249 170 74
Francja 157 145 139 108
Hiszpania 111 118 141 69
Irlandia 73 65 64 21
Norwegia 211 177 180 64
Polska 470 434 444 177
Portugalia 172 172 186 115
Słowenia 191 171 203 172
Szwecja 117 116 125 35
Węgry 241 298 279 173
Włochy 23 22 21 10

Tabela powyżej pokazuje liczbę kontroli trzeźwości wykonanych przez policję w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców (w państwach, które zapewniły odpowiednie dane).

Widzimy, że polscy kierowcy są najczęściej sprawdzanymi spośród badanych krajów, w dodatku różnice nie są minimalne, ale wręcz kilkakrotne. Ryzyko wpadki w naszym kraju jest zatem największe, ale jak widać z pozostałych statystyk, odsetek kierowców, którzy złamali dopuszczalne limity, jest i tak stosunkowo niewielki.

Co więcej – jak pokazuje ramka poniżej, także limity dopuszczające do prowadzenia po alkoholu są u nas ustawione bardzo rygorystycznie na tle innych europejskich państw. Ewidentnie problem z pijanymi kierowcami w Polsce był poważny, ale wprowadzone zasady prawne ograniczyły jego skalę. Zawsze jest pole do poprawy, ale wygląda na to, że inne kraje mają więcej do nadrobienia od nas. 

 • Zmniejszona liczba kontroli w roku 2020 to oczywiście efekt pandemii.
 • Ogólnie – w krajach, gdzie kontrole są częste, jazda po pijanemu jest rzadsza. Poczucie nieodzowności kary robi wrażenie.

Dopuszczalny limit alkoholu

pijani kierowcy w europie limity

 • Olbrzymie różnice między europejskimi krajami
Kraj Bazowy Kierowcy zawodowi Kierowcy młodzi
Austria 0,5 0,1 0,1
Belgia 0,5 0,2 0,5
Bułgaria 0,5 0,5 0,5
Czechy 0 0 0
Dania 0,5 0,5 0,5
Finlandia 0,5 0,5 0,5
Francja 0,5 0,5 0,2
Grecja 0,5 0,2 0,2
Hiszpania 0,5 0,3 0,3
Holandia 0,5 0,5 0,2
Irlandia 0,5 0,2 0,2
Islandia 0,2 0,2 0,2
Luksemburg 0,5 0,2 0,2
Niemcy 0,5 0 0
Norwegia 0,2 0,2 0,2
Polska 0,2 0,2 0,2
Portugalia 0,5 0,2 0,2
Słowenia 0,5 0 0
Szwajcaria 0,8 0,8 0,8
Szwecja 0,2 0,2 0,2
Węgry 0 0 0
Włochy 0,5 0 0

W europejskich państwach nie ma jednego, standardowego stężenia alkoholu, przy którym można jeszcze prowadzić auto: dopuszczalne limity mieszczą się w sporych widełkach, od 0,0 do 0,8 g/l, w dodatku niekiedy pojawiają się dodatkowe obostrzenia, np. dla kierowców zawodowych lub najmłodszych (do lat 18; tabelka powyżej). Porównując te limity z wcześniej zebranymi danymi, można wysnuć wniosek, że zaostrzenie przepisów sprzyja zmniejszeniu odsetka kierowców prowadzących po alkoholu.

 • Rzeczywiście, podejście „zero tolerancji dla prowadzenia po alkoholu” w statystykach wydaje się przynosić pozytywne rezultaty.

PODSUMOWANIE

Problem nietrzeźwych kierowców w Europie istnieje, ale według danych akurat u nas wydaje się być pod kontrolą.

Czytaj także