Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
droga S61

Dziś oddanie odcinka trasy S61 Śniadowo–Łomża Południe

Dziś oddanie odcinka trasy S61 Śniadowo–Łomża Południe

Dziś zostanie udostępnione 17 km trasy S61 na odcinku od Śniadowa do węzła Łomża Południe.

Trasa szybkiego ruchu nazywana Via Baltica w Polsce przebiega od granicy z Litwą do Warszawy. Składają się na nią drogi ekspresowe S61 oraz fragment S8.

Via Baltica na terenie naszego kraju będzie docelowo liczyć 311 km, a obecnie do dyspozycji jest niemal 130 km. Z tego prawie 100 km przypada na „S-ósemkę” od węzła Powązkowska w Warszawie do Ostrowi Mazowieckiej, a kolejne kilometry należą już do S61 – to obwodnice Szczuczyna oraz Suwałk, a także odcinek Raczki–Suwałki. Obecnie trwają prace na 169 km.

Odcinki S61 do oddania w 2021 r.

Jak zapowiedziała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), dzisiaj zostanie udostępniony kierowcom odcinek od Śniadowa do węzła Łomża Południe (będzie można korzystać z jego łącznic). Liczy on 17 km i ma po dwa pasy w każdą stronę. Nawierzchnia wykonana z betonu cementowego ma zmniejszać powstawanie kolein, co na trasie tranzytowej, po której przemieszcza się dużo ciężarówek, ma niebagatelne znaczenie. Na nowym odcinku wybudowano węzeł Śniadowo na połączeniu dróg S61 i 677 oraz dwa miejsca obsługi podróżnych (MOP): Chomentowo Zachód i Chomentowo Wschód.

A oto kolejne odcinki trasy S61, które mają być oddane do ruchu jeszcze w tym roku:

Stawiski–Szczuczyn

Ma być udostępniony jeszcze w lipcu. To 18-kilometrowy fragment łączący już wybudowane obwodnice Stawisk i Szczuczyna. Do dyspozycji będą dwa MOP-y: Zabiele Wschód i Zabiele Zachód.

Kolno–Stawiski

Kolejna realizacja, która ma być zakończona w lipcu. Odcinek Kolno–Stawiski liczy 16 kilometrów, ale po jego oddaniu będzie już można korzystać z 44-kilometrowego fragmentu S61 od węzła Kolno (na północ od Łomży) do końca obwodnicy Szczuczyna. Tu znajdą się dwa MOP-y: Górki Zachód i Górki Wschód

Łomża Południe–Łomża Zachód

Jesienią bieżącego roku będzie można korzystać także z tego 7,2-kilometrowego odcinka. Inwestycja obejmuje również również 9 km drogi krajowej 63 (nowy przebieg).

Wysokie–Raczki

Na tym nieco ponad 21-kilometrowym odcinku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zaawansowanie robót wynosi ok. 75%. Przewidywany termin oddania trasy głównej do użytkowania to IV kwartał 2021 r.

Pozostałe odcinki trasy S61

Na całą Via Balticę trzeba jeszcze poczekać. Oto w skrócie plany, jakie ma GDDKiA odnośnie do następnych fragmentów tej trasy.

Podborze–Śniadowo: 19,5 km, planowane oddanie w drugiej połowie 2023 r.

Łomża–Kolno: to 12,9-kilometrowa obwodnica Łomży z nowym mostem na Narwi. Tutaj musi być wyłoniony nowy wykonawca. W planach jest, by trasa była przejezdna do końca 2023 r. (uwzględniono nawet oddanie wtedy jednej jezdni, a całości – rok później).

Szczuczyn–Ełk Południe: 23 km, planowane zakończenie prac to II kwartał 2022 r.

Ełk Południe–Wysokie: 23 km, planowane oddanie to IV kwartał 2022 r.

Suwałki–Budzisko: przygraniczny odcinek ma 24 km, zaawansowanie prac wynosi tu 59%, ale GDDKiA nie podała terminu ich zakończenia.

trasa S61
Dzisiaj oddawany odciek od Śniadowa do węzła Łomża Południe liczy 17 km.
Gddkia/krzysztof nalewajko
trasa S61
Oto mapa całej trasy S61 z zaznaczonym odcinkiem, który zostaje dzisiaj udostępniony.
Gddkia
trasa S61
Fragment odcinka Stawiski–Szczuczyn.
Gddkia/krzysztof nalewajko
trasa S61
Prace na odcinku Kolno–Stawiski.
Gddkia/krzysztof nalewajko
trasa S61
Prace na fragmencie pomiędzy węzłami Łomża Południe i Łomża Zachód.
Gddkia/krzysztof nalewajko
trasa S61
Budowa odcinka Wysokie–Raczki.
Gddkia/krzysztof nalewajko

Czytaj także