Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
BMW i3 ładowanie

Nowy program dopłat do aut elektrycznych „Mój elektryk"

Nowy program dopłat do aut elektrycznych „Mój elektryk"

Rusza program dopłat do samochodów elektrycznych „Mój elektryk” – wnioski będzie można składać już od 12 lipca 2021 r.

 • Składanie wniosków przez osoby fizyczne od 12 lipca 2021 r. do 30 września 2025 r.
 • Dofinansowanie 18 750 zł lub 27 000 zł z kartą dużej rodziny
 • Maksymalna cena auta to 225 tys. zł (nie obowiązuje nabywców z kartą dużej rodziny)
 • Program obejmie także przedsiębiorców
 • Wsparcie nie tylko na zakup, ale także leasing

Rozwój elektrycznej motoryzacji to system naczyń połączonych – producenci pokazują coraz więcej modeli samochodów „na prąd”, ale by sprzedaż mogła wzrastać, potrzebne są zachęty do zakupu tych – na razie droższych niż spalinowe – aut. Ponadto oczywiście konieczny jest rozwój infrastruktury (na razie jest on bardzo nierównomierny w różnych częściach Europy).

Wiele państw promuje zakupy „elektryków” – albo poprzez różnego rodzaju przywileje i ulgi podatkowe, albo decydując się na dopłaty bezpośrednie. W Polsce wybrano ten drugi sposób.

Nowy program wsparcia zakupu aut elektrycznych „Mój elektryk”

Pierwszy program, który prowadzono w 2020 r., nie cieszył się powodzeniem i złożono zaledwie kilkaset wniosków o dofinansowanie zakupu. Teraz przygotowano kolejny rządowy program, o nazwie „Mój elektryk”, którego budżet ustalono na 500 mln zł. Jest on przewidziany na znacznie dłuższy czas (jeśli wystarczy środków, wnioski będą przyjmowane do końca września 2025 r.) i obejmie zarówno nabywców prywatnych, jak i przedsiębiorców.

Najpierw wystartuje część dla osób fizycznych, a procedura naboru wniosków m.in. dla przedsiębiorców ma zostać uruchomiona w ciągu kilku tygodni. Co ważne, warunki wsparcia będą takie same bez względu na formę finansowania pojazdu (zakup, leasing, najem).

Na czym polega program „Mój elektryk”

Poniżej prezentujemy najważniejsze założenia programu.

 • Przeznaczony na dofinansowanie zakupu samochodów zeroemisyjnych kategorii M1 (pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy) – elektrycznych czerpiących energię z akumulatorów ładowanych ze źródeł zewnętrznych lub z ogniw paliwowych zasilanych wodorem.
 • Wsparcie obejmie zarówno zakup, jak i leasing pojazdów zeroemisyjnych.
 • Przez nowy pojazd zeroemisyjny należy rozumieć pojazd, który jest fabrycznie nowy i nie był przed zakupem zarejestrowany lub pojazd zakupiony i zarejestrowany przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem nie wyższym niż 50 km.
 • Dotyczy tylko nabywców prywatnych: nabyty pojazd nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej i nie może być wprowadzony do ewidencji środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.
 • Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w okresie od 12.07.2021 r. (dotyczy osób prywatnych) do 30.09.2025 r. (o ile wcześniej nie zostaną wyczerpane środki przeznaczone na ten cel). Okres zawierania umów potrwa do 31.12.2025 r., natomiast okres wydatkowania środków – do 30.06.2026 r.
 • Dotacja dla osób fizycznych w wysokości nie więcej niż 18 750 zł.
 • Dotacja w wysokości nie więcej niż 27 000 zł w przypadku osoby fizycznej posiadającej kartę dużej rodziny.
 • Koszt zakupu (cena pojazdu) pojazdu zeroemisyjnego nie może przekroczyć 225 000 zł (osoby fizyczne).
 • Maksymalny koszt zakupu (cena pojazdu) pojazdu zeroemisyjnego nie został określony w przypadku nabycia przez osoby fizyczne posiadające kartę dużej rodziny.
 • Wniosek składa się wyłącznie w postaci elektronicznej w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl

Nieco inne warunki dotacji przewidziano dla pozostałych podmiotów, do których należą: jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, rolnicy indywidualni, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, a także organizacje religijne.

 • Dotacja dla samochodów kategorii N1: 18 750 zł lub 27 000 zł przy rocznym przebiegu ponad 15 tys. km. Limit ceny pojazdu: 225 000 zł.
 • Dla pojazdów kategorii M2/M3 (pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu osób, mające więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mające maksymalną masę całkowitą, odpowiednio, nieprzekraczającą 5 t/przekraczającą 5 t) oraz N1 (pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t) przewidziano następujące warunki dotacji:

⇒ dofinansowanie w wysokości do 20% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 000 zł przy przebiegu poniżej 20 tys. km/rok

⇒ dofinansowanie w wysokości do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000 zł przy przebiegu ponad 20 tys. km/rok

Dla pojazdów tych kategorii nie określono maksymalnej ceny zakupu.

 • Dla kategorii L1e-L7e (różnego rodzaju motorowery i motocykle) przewidziano dofinansowanie w wysokości do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 4000 zł.
Dacia Spring przód
Rynek samochodów elektrycznych rozrasta się błyskawicznie i obejmuje budżetowe i nieskomplikowane auta, jak np. Dacia Spring...
Dacia
Mercedes EQS przód
...ale także kipiące najnowszymi technologiami, luksusowe modele jak flagowy Mercedes EQS.
Mercedes

Czytaj także