Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
Kolumna wojskowa na drodze

Uwaga: sprzęt militarny na drodze!

Jak się zachować podczas przejazdu kolumny wojskowej

Uwaga: sprzęt militarny na drodze!

Jak się zachować podczas przejazdu kolumny wojskowej

Wojna w Ukrainie sprawiła, że także na naszych drogach obserwujemy wzmożony ruch pojazdów wojskowych. Dobrze znać podstawowe zasady ruchu z tym związane.

Zazwyczaj mamy niewielkie szanse na to, by na drodze spotkać wojskowy konwój. Niestety, wojna za naszą wschodnią granicą takie prawdopodobieństwo znacząco zwiększyła. Nie mamy jednak wiele doświadczeń, które odruchowo pozwoliłyby nam na odpowiednią reakcję w takiej sytuacji – taką, która pozwoliłaby na to, by przejazd kolumny odbył się sprawnie i bezpiecznie. Oto podstawowe informacje na ten temat.

Konwoje wojskowe: główne informacje

Większość transportów wojskowych porusza się w zorganizowanych kolumnach. Niektóre z nich mają status uprzywilejowanych. Jak rozpoznać taką kolumnę? Jak się zachować na jej widok?

Kolumna uprzywilejowana

 • rozpoczyna się i kończy autem z niebieskimi i czerwonymi sygnałami błyskowymi
 • przynajmniej pierwsze i ostatnie auto mają włączone sygnały dźwiękowe
 • auta ze środka kolumny nie muszą być oznakowane ani mieć sygnałów

Przywileje i obowiązki kierowców z kolumny uprzywilejowanej

 • mogą nie stosować się do przepisów o ruchu i zatrzymaniu pojazdów
 • mogą przekraczać prędkość, linie ciągłe itp.
 • mogą nie stosować się do znaków i sygnałów drogowych
 • muszą zachować szczególną ostrożność i być przygotowanymi na reakcję

Uprawnienia Żandarmerii Wojskowej

zandarmeria_wojskowa

 • umundurowani żołnierze Żandarmerii mogą kierować ruchem drogowym (np. nakazywać zatrzymanie się lub zmianę pasa ruchu), ale tylko w związku z pilotowaniem kolumn wojskowych
 • poruszać się pojazdami uprzywilejowanymi, także w celu stworzenia kolumny pojazdów uprzywilejowanych.

Uwaga! Pilotowaniem kolumn wojskowych zajmują się także żołnierze z pododdziałów regulacji ruchu (dysponują oznakowanymi pojazdami). Oni też mogą wydawać polecenia innym kierowcom podczas prowadzenia konwoju.

Jak muszą się zachować kierowcy

Wyprzedzanie

kolumna_wojskowa_wyprzedzanie

Kolumnę pojazdów wojskowych (o ile ma status uprzywilejowanej) można wyprzedzać tylko poza obszarem zabudowanym.

Przejazd kolumny

kolumna_wojskowa_przejazd

Nie można wjeżdżać między pojazdy znajdujące się w kolumnie (np. przy ruszaniu z drogi podporządkowanej lub wyprzedzaniu).

Pierwszeństwo

kolumna_wojskowa_pierwszenstwo

Trzeba umożliwić przejazd kolumny (także np. na czerwonym świetle czy „pod prąd”), a w razie potrzeby zwolnić, zjechać lub zatrzymać się.

Nietypowe znaki

znaki

W związku z ruchem ciężkich pojazdów wojskowych przy naszych drogach, przy mostach, wiaduktach czy tunelach pojawiają się specjalne znaki. Dla kierowców pojazdów cywilnych nie mają one żadnego znaczenia, żołnierzom wskazują klasy obciążenia przy ruchu jedno- i dwukierunkowym dla pojazdów gąsienicowych i/lub kołowych oraz wymiary skrajni drogowej.

Kolizja z pojazdem wojskowym

W razie kolizji z polskim pojazdem wojskowym należącym do kolumny należy skontaktować się z dowódcą prowadzącym konwój – to z nim załatwimy pierwsze formalności. Jeśli pojazd należy do naszej armii, odszkodowanie zostanie rozliczone w zwykły sposób – z polisy OC sprawcy – analogicznie do zdarzenia z autem cywilnym.

Inna procedura obowiązuje, jeśli sprawcą szkody jest pojazd należący od wojsk sojuszniczych. Wypłatę odszkodowań bierze na siebie nasze państwo. Wnioski o odszkodowanie należy kierować do Komisji do spraw rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce, pracującej przy Ministerstwie Obrony Narodowej. W razie zdarzenia należy także skontaktować się z dowódcą prowadzącym konwój – będzie on dysponował odpowiednimi formularzami i wiedzą odnośnie przygotowania dokumentacji dla komisji MON.

Dokumentacja zdarzenia powinna zawierać:

 • wypełniony formularz wniosku o odszkodowanie
 • notatkę z miejsca zdarzenia wraz ze zdjęciami
 • zeznania świadków, poszkodowanych, sprawcy zdarzenia
 • kosztorys, ekspertyzę rzeczoznawcy bądź fakturę potwierdzające fakt poniesionych lub planowanych kosztów oraz dokumenty wskazujące na dodatkowe opłaty
 • kopię dowodu rejestracyjnego oraz obowiązujących polis ubezpieczeniowych OC i ewentualnie AC

Po uzyskaniu dokumentacji komisja rozpoczyna procedurę rozpatrywania wniosku. Jest to jednak wieloetapowy i często długotrwały proces, który kończy się wypłatą odszkodowania lub oddaleniem roszczenia w przypadku, gdy zostanie uznane za nieuzasadnione.

Czytaj także