Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
pieszy

Sejm zatwierdził zmiany w kodeksie ruchu drogowego

Sejm zatwierdził zmiany w kodeksie ruchu drogowego

Zmiany w prawie, dotyczące m.in. pierwszeństwa pieszych, wejdą w życie 1 czerwca tego roku.

Prace nad zmianą kodeksu drogowego toczą się od dawna. Pierwotnie zakładano, że nowe przepisy wejdą w życie w połowie 2020 roku. Tak się jednak nie stało.

Zmiany, które mają na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa, zatwierdził jednak w czwartek 21 stycznia Sejm (głosowało 423 posłów, 22 było przeciw, czterech wstrzymało się od głosu). Nie zaczną one jednak od razu obowiązywać, bo ustalono, że m.in. ze względu na konieczność przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej, ma się to stać dopiero 1 czerwca bieżącego roku.

Oto podsumowanie najważniejszych zmian w kodeksie ruchu drogowego, jakie przegłosowano:

  • Do tej pory pieszy miał pierwszeństwo, gdy znajdował się na przejściu. Teraz kierowcy będą musieli ustąpić mu pierwszeństwa także w momencie, gdy pieszy będzie na nie wchodził. Wiąże się to z koniecznością zachowanie jeszcze większej czujności i bacznego obserwowania nie tylko samego przejścia, ale także jego najbliższej okolicy.
  • Zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego, które może rozpraszać uwagę pieszego podczas wchodzenia czy przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również na przejściu.
  • Na drogach ekspresowych i autostradach będzie obowiązywał nakaz zachowania dystansu od poprzedzającego pojazdu wynoszącego połowę aktualnej prędkości (przy maksymalnych 140 km/h to 70 m, czyli mniej niż odległość pomiędzy dwoma słupkami kilometrażowymi). Nie dotyczy to sytuacji wyprzedzania. Obecnie w przepisach mowa jest tylko o zachowaniu dystansu niezbędnego do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się pojazdu jadącego z przodu.
  • Ujednolicono ograniczenie prędkości w obszarze zabudowanym – teraz limit będzie wynosił 50 km/h przez całą dobę (obecnie w godzinach nocnych – od 23 do 5 – to 60 km/h).

Czytaj także