Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
droga

Nowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach

Nowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach

Za jeden z najważniejszych celów przyjęto zwiększenie ochrony wszystkich uczestników ruchu.

Bez dwóch zdań jakość dróg w Polsce – przede wszystkim ekspresowych i autostrad – bardzo się poprawia, a ich szybka rozbudowa, jaka nastąpiła od wejścia Polski do Unii Europejskiej, znacząco ułatwia przemieszczanie się.

Nadal jednak wypadków w naszym kraju jest zdecydowanie za dużo, a odsetek ofiar na 1 mln mieszkańców jest wyjątkowo wysoki. W 2019 r. wyniósł on 77 os./mln, co stawia nas na trzecim miejscu od końca na Starym Kontynencie. Gorzej sytuacja wygląda tylko w Rumunii (96) oraz Bułgarii (89). Daleko nam zatem nie tylko do najbezpieczniejszych krajów jak Norwegia (20), Szwajcaria (22) czy Szwecja (22), ale także do wynoszącej 51 europejskiej średniej (dane bez Wielkiej Brytanii).

Pole do działania jest zatem bardzo szerokie. I właśnie zwiększenie ochrony uczestników ruchu (tak pieszych, jak i kierowców) oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury na drogach w zarządzie GDDKiA jest głównym celem przyjętego przez rząd Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 (opracowanego w Ministerstwie Infrastruktury). Na jego realizację z Krajowego Funduszu Drogowego zostanie przeznaczonych 2,5 mld zł.

W pierwszej kolejności mają zostać podjęte działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na znacznej liczbie przejść dla pieszych m.in. poprzez ich doświetlenie czy lepsze oznakowanie (co zbiega się ze zmianami przepisów dotyczącymi pierwszeństwa osób nie tylko znajdujących się na przejściu, ale także zamierzających przekroczyć jezdnię).

A oto najważniejsze założenie nowego planu, podane przez GDDKiA:

 • budowa chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych
 • budowa zatok autobusowych
 • przebudowa skrzyżowań
 • budowa lewoskrętów
 • budowa kładek dla pieszych
 • montaż znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych
 • poprawa warunków widoczności na skrzyżowaniach i wjazdach na jezdnie dróg, w tym na pasach włączeń i wyłączeń
 • likwidacja punktów kolizyjnych na jezdniach, a w szczególności ograniczanie liczby zjazdów z jezdni głównych w wyniku wykonywania dodatkowych jezdni, obsługujących tereny przyległe do pasów drogowych
 • poprawa geometrii skrzyżowań dróg i korekta łuków poziomych jezdni
 • dostosowanie przekrojów drogowych do potrzeb wynikających ze struktury ilościowej, rodzajowej i kierunkowej ruchu
 • wprowadzanie stref bezpieczeństwa w otoczeniu jezdni ze szczególnym uwzględnieniem „stref wybaczających” błędy kierowców
 • zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu
 • montaż efektywnego oświetlania lub doświetlanie szczególnie niebezpiecznych miejsc
 • poprawa parametrów użytkowych jezdni
 • poprawa przepustowości dróg, a w szczególności węzłów i skrzyżowań drogowych
 • poprawa bezpieczeństwa na dojazdach do przejazdów drogowych, w szczególności w zakresie fizycznego wymuszania redukcji prędkości oraz poprawy warunków widoczności
 • uporządkowanie warunków parkowania pojazdów wzdłuż dróg krajowych.
43915
Źródło: GDDKIA
43919
Źródło: GDDKIA

Czytaj także