Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
Mężczyzna kontroluje lakier

Rzeczywiste zabezpieczenie czy pozorna ochrona

Gwarancja na lakier i perforację: obowiązujące zasady, wyłączenia odpowiedzialności, dochodzenie praw

Rzeczywiste zabezpieczenie czy pozorna ochrona

Gwarancja na lakier i perforację: obowiązujące zasady, wyłączenia odpowiedzialności, dochodzenie praw

Masz gwarancję na lakier lub perforację i odkryłeś problemy z nadwoziem? To może być dopiero początek kłopotów. Roszczenia są często odrzucane – zobacz, z jakich powodów.

Wielu osobom gwarancja kojarzy się ze spokojem – przecież w razie jakichkolwiek defektów nie trzeba będzie ponosić kosztów naprawy. Jak łatwo można się domyślić, tak dobrze nie ma. Często sprawy przybierają gorszy obrót.

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że udzielenie gwarancji na produkt lub jego części nie jest obowiązkowe. A skoro tak, to zasady ustala podmiot, który ją wystawia – od czasu trwania przez obowiązki kupującego po rodzaj usterek, które są nią objęte. Jest to zawarte w umowie gwarancyjnej, której zapisów się nie negocjuje. Są, jakie są...

Sprzedawca dyktuje warunki gwarancji

Co więcej, także gwarant, czyli podmiot odpowiedzialny za realizację umowy, bywa różny: w przypadku aut, w zależności od marek, może to być oficjalny importer pojazdu, ale także dealer, który pojazd sprzedał. To o tyle ważne, że właśnie do wystawcy gwarancji będą kierowane ewentualne roszczenia.

Oczywiście w zapisach umów gwarancyjnych jest wiele obostrzeń pozwalających na uniknięcie odpowiedzialności. Szczególnie dobrze widać to w przypadku gwarancji na lakier czy perforację nadwozia. Kupujący w wielu przypadkach musi dopełnić tak wielu wymagań, że w praktyce staje się to martwym zapisem.

Gwarancja nie jest jednak jedyną ochroną kupującego. Do reklamowania wad fabrycznych przysługują nam też ustawowe przepisy dotyczące rękojmi – takie same dla wszystkich marek.

Gwarancja na nadwozie: podstawowe informacje

W zapisach gwarancyjnych pojawiają się pewne określenia. Co one znaczą i na jakie konkretnie sprawy trzeba zwrócić uwagę?

Gwarancja na lakier

uszkodzony_lakier

Pod tym pojęciem kryje się prawo do nieodpłatnych napraw powłoki lakierniczej lub powierzchniowej korozji (bez penetracji blachy) wynikające z wad fabrycznych. Przede wszystkim chodzi tu takie usterki jak łuszczący się lakier, purchle czy rdzawy nalot na elementach. Okres trwania takiej gwarancji pokrywa się zwykle z czasem obowiązywania gwarancji na podzespoły mechaniczne, jednak nie jest to regułą.

Gwarancja na perforację

perforacja_nadwozia

Formalnie chodzi w tym przypadku o uszkodzenia polegające na perforacji (przedziurawieniu) blachy postępujące od wewnątrz na zewnątrz nadwozia. Często w zapisach umowy gwarancyjnej pojawia się też zastrzeżenie, że dotyczy to tylko strukturalnych, stałych elementów nadwozia (jak można rozumieć, wyklucza to np. drzwi czy pokrywę bagażnika). Okres trwania takiej ochrony różni się między markami, ale zwykle jest to 12 lat.

Warunki uznania roszczeń

ksiazka_gwarancyjna

Producenci aut nakładają na użytkowników szereg wymogów. Najczęściej pojawia się obowiązek wykonywania regularnych przeglądów pojazdu w sieci ASO lub stacjach uprawnionych. Często zapisy są tak skonstruowane, że wynika z nich obowiązek regularnych przeglądów mechanicznych przez okres, w którym chcemy liczyć na gwarancję na nadwozie – czyli przez kilkanaście lat. Minimum jest wykonywanie okresowych przeglądów nadwozia. Wszelkie wykryte uszkodzenia, rysy itp. muszą być zgłaszane i naprawiane na koszt właściciela oraz odnotowane w książce serwisowej.

Najczęstsze przyczyny nieuznania gwarancji

nie_uznana
123 rF

Nie da się ukryć, że egzekwowanie praw wynikających z gwarancji na nadwozie jest niejednokrotnie źródłem konfliktów. Częstą przyczyną odmowy bezpłatnej naprawy jest brak przeglądów stanu nadwozia. W praktyce mało kto stosuje się do wymogu ich wykonywania. Nierzadko klienci obwiniani są o niewłaściwą pielęgnację auta, brak reakcji na wczesne ogniska korozji czy naprawy w nieautoryzowanych stacjach.

Gwarancja na nadwozie w wybranych markach

Okres trwania gwarancji na wady lakiernicze i perforację nadwozia różni się pomiędzy poszczególnymi markami. Także zakres wad objętych ochroną nie jest jednolity. Warto zwrócić uwagę na szczegółowe zapisy umowy gwarancyjnej.

Citroen

Okres gwarancji na lakier jest taki sam jak na inne wady fabryczne. Gwarancja na perforację nadwozia wynosi 12 lat na auta osobowe (7 na elektryczne). Wymagane jest wykonywanie napraw w zgodzie z normami producenta.

Fiat

Gwarancja na lakier: 2 lata (dla aut zamówionych przed lipcem 2021 r. wynosiła 3 lata), na perforację: 8. W ostatnim przypadku obejmuje elementy strukturalne nadwozia, gdy korozja wytworzy się od środka i przebije na zewnątrz.

Ford

Wady lakiernicze objęte są ochroną w okresie obowiązywania gwarancji podstawowej na samochód. W przypadku gwarancji na perforacje wymogiem jest wykonywanie regularnych przeglądów stanu karoserii.

Honda

Nieodpłatne naprawy śladów korozji z lakierowanych elementów nadwozia wykonywane będą przez 3 lata od zakupu nowego auta. Gwarancja na przerdzewienie blach na wylot od wewnątrz do zewnątrz trwa 12 lat.

Kia

Gwarancja na powłokę lakierową trwa 5 lat (z ograniczeniem przebiegu do 150 tys. km), na perforację – 12 lat (bez limitu km). Wymagane jest wykonywanie okresowych przeglądów przez autoryzowane/uprawnione stacje.

Mazda

Gwarancja na wady lakiernicze i korozję powierzchniową udzielana jest na trzy lata, na perforację blach nadwozia – na 12 lat. Obie bez limitu przebiegu, pod warunkiem wykonywania regularnych przeglądów.

Subaru

Trzyletnia gwarancja na korozję powierzchniową i wady lakiernicze pokrywa się z ogólną ochroną na wady fabryczne. Gwarancja na perforację nadwozia wynosi 12 lat, pod warunkiem regularnych przeglądów nadwozia.

Toyota

Typowe dla aut japońskich warunki: 3 lata gwarancji na lakier i korozję powierzchniową, 12 lat na korozję perforacyjną. Ograniczenia (odpowiednio do 1 i 3 lat) odnoszą się do skrzyń ładunkowych.

Jak dochodzić swoich praw

sala_sadowa_Temida
123RF

Składanie reklamacji z powodu ujawnionych wad lakierniczych czy korozji prowadzi niestety do wielu konfliktów. Warto więc pamiętać o podstawowych formalnościach.

  • Złożenie formalnej reklamacji u sprzedawcy auta
    Nie ma narzuconej formy, ale warto mieć dowód, że rozpoczęliśmy procedurę (list lub e-mail), przedstawiliśmy problem i oczekiwany przez nas sposób jego rozwiązania.
  • Odwołanie od odmowy naprawy
    Możemy spodziewać się odrzucenia naszych żądań, należy więc złożyć odwołanie.
  • Skierowanie sprawy do sądu
    Jeśli nadal nie ma pozytywnego odzewu, pozostaje skierowanie sprawy do sądu. Pomocy prawnej można szukać np. u Powiatowych Rzeczników Praw Konsumentów.

PODSUMOWANIE

W wielu przypadkach wymogi stawiane kierowcom, pozwalające na uznanie praw do reklamacji wad lakieru czy korozji nadwozia, są zaporowe. To daje podstawę do odmowy ich przyjęcia. Ochrona z tytułu rękojmi niestety trwa tylko dwa lata, co eliminuje ją jako możliwość reklamowania perforacyjnych uszkodzeń nadwozia po tym okresie.

Czytaj także