Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
bagażnik auta wypełniony walizkami

Wyjazd samochodem do innego kraju

Przeprowadzka za granicę – co z dokumentami auta i kierowcy?

Wyjazd samochodem do innego kraju

Przeprowadzka za granicę – co z dokumentami auta i kierowcy?

Wyjeżdżasz na dłużej do innego kraju i zamierzasz korzystać tam ze swojego samochodu? Sprawdź, jakich formalności związanych z uprawnieniami do kierowania i dokumentami auta należy dopełnić. Przeczytaj także, jakie zasady obowiązują w przypadku przyjeżdżających do Polski cudzoziemców.

Przed wyjazdem zawsze warto sprawdzić termin ważności dowodu osobistego, prawa jazdy oraz badania technicznego. Należy pamiętać, że za granicą nie będzie możliwości wyrobienia nowych dokumentów czy wykonania obowiązkowego badania technicznego auta zarejestrowanego w Polsce. 

Prawo jazdy

prawo jazdy międzynarodowe

Jeśli wybierasz się do jednego z krajów Unii Europejskiej lub Norwegii czy Szwajcarii, możesz bez problemu korzystać z krajowego dokumentu. W przypadku wyjazdu poza UE wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy. Z tego powodu, przed wyjazdem trzeba wyrobić międzynarodowe prawo jazdy. Należy udać się do dowolnego wydziału komunikacji, gdzie po złożeniu wniosku oraz dostarczeniu aktualnej fotografii i okazaniu prawa jazdy otrzymuje się międzynarodowy dokument. Trwa to do 3 dni i kosztuje 35,50 zł. Jeśli chcesz dostać dwa dokumenty prawa jazdy – jeden zgodny z Konwencją Wiedeńską, drugi z Konwencją Genewską – zapłacisz 71 zł (2 x 35,50 zł).

Zmiana rejestracji

Podróżując turystycznie i przebywając w innym kraju nawet przez kilka tygodni, nie trzeba sobie zaprzątać głowy rejestracją auta. To jednak się zmienia, jeśli postanowimy osiedlić się w danym kraju.

Jeżeli przeprowadzisz się do innego państwa Unii, w którym zamierzasz przebywać krócej niż sześć miesięcy, nie musisz rejestrować tam samochodu. Uwaga! Są wyjątki. Każdy cudzoziemiec osiedlający się w Danii na stałe lub czasowo (powyżej trzech miesięcy), a także osoby zamierzające podjąć w Danii studia i przywożące ze sobą pojazd, są zobowiązane do jego zarejestrowania w terminie 14 dni od daty wjazdu do Danii, a także zapłacenia podatku rejestracyjnego.

Warto jednak pamiętać, że auta zarejestrowanego w Polsce nie można za granicą wypożyczyć osobie, która mieszka w tym kraju na stałe, chyba że będzie ona prowadzić samochód w obecności właściciela pojazdu. Natomiast wyjazd na okres powyżej 6 miesięcy oznacza zwykle obowiązek zarejestrowania auta w nowym kraju. To oznacza również, że trzeba będzie wnieść opłaty, np. akcyzę czy podatek drogowy, oraz wykupić ubezpieczenie OC, które zwykle jest droższe niż w Polsce. Osoby, które nie dopełnią tego obowiązku, narażają się na mandat, a nawet wysoką grzywnę.

Zielona karta

zielona karta

Polskie ubezpieczenie OC nie zawsze jest honorowane we wszystkich krajach. W niektórych jest wymagana zielona karta – należą do nich: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Maroko, Mołdawia, Macedonia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina. Na szczęście można ją za darmo dostać u swojego ubezpieczyciela, u którego kupiło się OC. 

Warto pamiętać przed wyjazdem

  • Jeśli wybierasz się do innego kraju należącego do Unii Europejskiej w celach turystycznych, nie musisz przejmować się żadnymi formalnościami – trzeba jedynie pamiętać, aby posiadać komplet ważnych dokumentów.
  • Jeśli podejmujesz pracę w innym kraju UE i przenosisz się tam z autem na krócej niż pół roku, z małymi wyjątkami nie musisz dopełniać żadnych dodatkowych formalności związanych z dokumentami pojazdu, prawem jazdy czy ubezpieczeniem OC. 
  • Jeśli długość pobytu przekracza pół roku, trzeba będzie zarejestrować auto w nowym kraju. Zwykle oznacza to spore wydatki związane np. z rejestracją, podatkiem drogowym lub akcyzowym oraz wykupieniem za granicą ubezpieczenia OC.
  • W Unii Europejskiej nie trzeba wymieniać prawa jazdy na zagraniczne, można posługiwać się dotychczasowym. Poza nią będzie potrzebne międzynarodowe prawo jazdy.
  • W przypadku wyjazdu (bez względu na długość pobytu) np. na Ukrainę potrzebna będzie zielona karta.

Obcokrajowiec w Polsce – co z prawem jazdy?

Cudzoziemiec będący obywatelem UE może się posługiwać swoim prawem jazdy, nawet jeśli zamierza przebywać w naszym kraju dłużej.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku obywateli państw, które nie należą do Wspólnoty. Przez 185 dni mogą posługiwać się zagranicznym dokumentem. Po tym czasie zobowiązane są do uzyskania polskiego prawa jazdy. Zwykle jest to formalność, która sprowadza się do wyrobienia dokumentu, nie dotyczy to tylko nielicznych państw, które nie podpisały konwencji Wiedeńskiej lub Genewskiej, np. USA i części Afryki, kiedy to trzeba zdać część teoretyczną egzaminu państwowego przed otrzymaniem uprawnień w Polsce.

Przywóz auta do Polski przez obcokrajowca

Właściciel samochodu, który jest obcokrajowcem, może korzystać ze swojego auta do 6 miesięcy bez żadnych formalności. Uwaga! Poza autami zarejestrowanymi w UE oraz wybranych krajach np. Szwajcarii czy Norwegii, zwykle jest wymagane posiadanie zielonej karty (OC nie jest honorowane). Jeśli jednak chce się osiedlić lub przebywać w Polsce ponad pół roku, musi zarejestrować auto w naszym kraju, spełniając wcześniej wszelkie formalności, tak jak obywatele Polski przy sprowadzaniu pojazdu.

Uwaga! Można skorzystać z procedury mienia przesiedleńczego, czyli rzeczy przeznaczonych na własny użytek. W takim przypadku przysługuje zwolnienie z cła, o ile wypełniony zostanie formularz SAD 3 o dopuszczenie towarów do obrotu ze zwolnieniem z cła. Aby jednak tak się stało, muszą być spełnione warunki:

  • auto było używane w poprzednim miejscu zamieszkania przez co najmniej 6 miesięcy 
  • pojazd należy do osoby, która przebywała w innym kraju poza UE najmniej 12 miesięcy
  • pojazd jest przeznaczony do użytku w takim samym celu w nowym miejscu zamieszkania

Wniosek SAD 3 należy złożyć w urzędzie celnym po przekroczeniu granicy z Polską, najłatwiej skorzystać z agencji celnej, która pomoże sporządzić odpowiednie dokumenty. Zwolnienie z cła (nie obowiązuje w UE) nie oznacza zwolnienia z VAT oraz z podatku akcyzowego. To, czy zostanie ono zastosowane, zależy od pozostałych przepisów prawa podatkowego, które nie mają związku z mieniem przesiedleńczym.

Czytaj także