Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
ładowanie samochodu elektrycznego

Będzie dofinansowanie punktów ładowania aut elektrycznych i stacji tankowania wodoru

Będzie dofinansowanie punktów ładowania aut elektrycznych i stacji tankowania wodoru

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych szacuje, że dofinansowanie w ramach nowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może objąć ok. 14-15 tys. punktów ładowania aut elektrycznych.

Komisja Europejska wyraziła zgodę na pomoc publiczną polegającą na dofinansowaniu rozwoju sieci ładowania samochodów elektrycznych oraz stacji tankowania wodoru (jest on wykorzystywany w samochodach elektrycznych zasilanych ogniwami paliwowymi).

Dzięki temu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie mógł wdrożyć program pomocowy o nazwie „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” (do jego uruchomienia niezbędne jest jeszcze rozporządzanie Ministra Klimatu i Środowiska, nad którym obecnie trwają prace).

Program przewiduje dofinasowanie przedsięwzięć polegających na:

  • budowie stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania
  • utworzeniu punktu ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, wyłącznie na potrzeby własne, który nie będzie wykorzystywany do świadczenia usługi ładowania
  • budowie ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW
  • przebudowie ogólnodostępnej stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW
  • budowie lub przebudowie ogólnodostępnej stacji tankowania wodoru

O dotacje w ramach nowego programu będą mogły się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe i rolnicy indywidualni. Warto w tym miejscu przypomnieć, że według zapowiedzi dofinansowywanie zakupu i montażu prywatnych punktów ładowania samochodów elektrycznych ma być częścią nowej odsłony programu „Mój Prąd 4.0” (jego planowane uruchomienie przewidziano na I kwartał 2022 r.).

Budżet na dofinansowanie wymienionych wyżej inwestycji (bezzwrotna dotacja) wyniesie łącznie do 870 mln zł. Największe kwoty, wynoszące po 315 mln zł, zostaną przeznaczone na budowę bądź przebudowę ogólnodostępnych stacji ładowania umożliwiających świadczenie usługi ładowania prądem samochodów elektrycznych (70 mln zł zostanie przeznaczonych na dofinansowanie budowy stacji innych niż ogólnodostępne). Z kolei kwotą do 100 mln zł NFOŚiGW wesprze budowę lub modernizację ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru.

Program ma być realizowany w latach 2021-2028 (podpisywanie umów – do 31 grudnia 2025 r.), a wydatkowanie środków finansowych ma trwać do 15 grudnia 2028 r.

Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW może objąć ok. 14-15 tys. punktów. Biorąc pod uwagę aktualny stan rynku infrastruktury, może wydawać się to wysoką liczbą. Rynkowe potrzeby są jednak znacznie większe, zwłaszcza uwzględniając najnowsze propozycje Komisji Europejskiej ujęte w pakiecie Fit for 55 i przewidujące m.in. konieczność instalowania stacji w maksymalnej odległości 60 km przy autostradach czy też obowiązek zarezerwowania 1 kW mocy w sieci infrastruktury ogólnodostępnej na każdy nowo rejestrowany samochód całkowicie elektryczny.

zauważa Jan Wiśniewski, Kierownik Centrum Badań i Analiz Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

Czytaj także