Serwis pod patronatem magazynów Motor oraz Auto

Projekt, wg którego nie będzie można odmówić przyjęcia mandatu

Do Sejmu wpłynął projekt zmiany Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

8 stycznia 2021 r. do Sejmu wpłynął projekt zmiany Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Dotyczy on m.in. mandatów.

Zgodnie z projektem kierowca nie mógłby odmówić przyjęcia mandatu. Ukarany mógłby się za to odwołać od nieprawomocnego mandatu karnego do sądu. Miałby na to 7 dni od dnia nałożenia grzywny wyżej wymienionym mandatem karnym. Odwołujący się w odwołaniu musi wskazać, czy zaskarża dany mandat co do winy czy co do kary. Jest też obowiązany przedstawić wszystkie znane sobie dowody. Jest to o tyle ważne, że podczas postępowania sądowego odwołujący nie może powoływać innych dowodów, chyba że jest to dowód/dowody, które nie były mu znane w chwili wnoszenia odwołania.

Sąd mógłby:

  1. utrzymać w mocy zaskarżony mandat karny
  2. uchylić go i orzec co do istoty sprawy
  3. umorzyć postępowanie

Od wyroku sądu stronom przysługuje apelacja.

Żeby projekt stał się obowiązującym prawem, musi przejść całą drogę legislacyjną.

Czytaj także