Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
Projekt, wg którego nie będzie można odmówić przyjęcia mandatu

Projekt, wg którego nie będzie można odmówić przyjęcia mandatu

Projekt, wg którego nie będzie można odmówić przyjęcia mandatu

Do Sejmu wpłynął projekt zmiany Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

8 stycznia 2021 r. do Sejmu wpłynął projekt zmiany Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Dotyczy on m.in. mandatów.

Zgodnie z projektem kierowca nie mógłby odmówić przyjęcia mandatu. Ukarany mógłby się za to odwołać od nieprawomocnego mandatu karnego do sądu. Miałby na to 7 dni od dnia nałożenia grzywny wyżej wymienionym mandatem karnym. Odwołujący się w odwołaniu musi wskazać, czy zaskarża dany mandat co do winy czy co do kary. Jest też obowiązany przedstawić wszystkie znane sobie dowody. Jest to o tyle ważne, że podczas postępowania sądowego odwołujący nie może powoływać innych dowodów, chyba że jest to dowód/dowody, które nie były mu znane w chwili wnoszenia odwołania.

Sąd mógłby:

  1. utrzymać w mocy zaskarżony mandat karny
  2. uchylić go i orzec co do istoty sprawy
  3. umorzyć postępowanie

Od wyroku sądu stronom przysługuje apelacja.

Żeby projekt stał się obowiązującym prawem, musi przejść całą drogę legislacyjną.

Czytaj także