Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
Jak się powinno jeździć „na suwak”

Zasady ustępowania pierwszeństwa

Jak się powinno jeździć „na suwak”

Zasady ustępowania pierwszeństwa

Jak się powinno jeździć „na suwak”

Tylko w wyjątkowych sytuacjach skorzystasz z „suwaka”. Pokazujemy pułapki związane z pierwszeństwem podczas opuszczania zanikającego pasa ruchu. 

Przepisy obowiązujące od 2020 roku miały ułatwić życie kierowcom, a w rzeczywistości je skomplikowały. Dlaczego? Wcześniej zmieniając pas ruchu, trzeba było ustąpić pierwszeństwa pojazdowi już znajdującemu się na tym pasie. Aktualnie ta zasada ma swoje ograniczenia.

Zmienione przepisy stanowią, że „w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z kilkoma pasami ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie ma możliwości kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie ruchu lub jego zanikania, kierujący pojazdem poruszający się tym pasem ruchu nie ma obowiązku ustępowania pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu (mającym kontynuację), na który zamierza wjechać”.

„Na suwak” tylko w korku

I tu pojawia się pierwsza wątpliwość – co oznacza znaczne spowolnienie ruchu, czyli kiedy pierwszeństwo ma pojazd zmieniający pas ruchu? Według policji zasadę jazdy „na suwak” należy stosować tylko podczas klasycznego korka, czyli w sytuacji kiedy auta przemieszczają się wyjątkowo powoli. Co ciekawe, jeśli sznur aut pojawi się na pasie rozbiegowym, np. na wyjeździe ze stacji paliw, a na pozostałej części jezdni ruch jest swobodny, nie ma powodów, aby stosować „suwak”.

Definicja „zanikającego pasa ruchu”

Niestety, nie tylko „znaczne spowolnienie ruchu” sprawia problem, ale również zanikanie pasa ruchu. W praktyce, jeśli pas ruchu zmienia się w buspas, możemy mówić o zanikaniu, a więc kierowcy mają obowiązek stosować jazdę naprzemienną. Jednak w sytuacji kiedy kierowca jest zmuszony zjechać na pas obok, ponieważ ten, po którym się porusza, służy tylko do skrętu, a on chce jechać prosto – nie ma mowy o zanikaniu pasa ruchu. Tu stosuje się dotychczasowe zasady zmiany pasa ruchu – trzeba czekać na możliwość wjechania na sąsiedni pas.

Zasady jazdy „na suwak”

  • Jednostronne zwężenie

2

Kierowca poruszający się pasem ruchu z możliwością kontynuacji jazdy ma obowiązek wpuścić na swój pas (tuż przed zwężeniem) jedno auto z kończącego się pasa ruchu. 

  • Dwustronne zwężenie

1_zamek i zmiana pasa

W przypadku zanikania pasów prawego i lewego kierowca na środkowym pasie ma obowiązek wpuścić pojazdy z pasów zanikających, przy czym pierwszy wjeżdża ten znajdujący się z prawej strony jezdni, a następnie ten z lewego pasa.

Sytuacje, w których nie trzeba jechać „na suwak” 

  • „Suwak” obowiązuje tylko na końcu zwężenia

suwak_za wcześnie

Tylko bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub zanikania pasa ruchu obowiązują zasady związane z „suwakiem”. Co to oznacza w praktyce? Jeśli kierowca zechce „uciec” z kończącego się pasa jeszcze przed wystąpieniem zwężenia, musi przepuścić pojazdy znajdujące się na pasie, na który chce wjechać – czyli tak jak dotychczas. Dopiero kiedy dojedzie do zwężenia, ma pierwszeństwo przed autem jadącym pasem z możliwością kontynuacji jazdy. Chodzi o to, aby uniknąć próby zmiany pasa ruchu jednocześnie przez kilku kierowców w różnych miejscach.

  • Jazda „na suwak” działa tylko podczas korka

suwak_be korka

Przepisy zobowiązują kierowców do stosowania „suwaka” w sytuacji zatoru na drodze. Według interpretacji Komendy Głównej Policji zasada ta nie znajduje zastosowania w przypadku istotnego zmniejszenia prędkości pojazdów względem prędkości dopuszczalnej, gdy ta zmniejszona prędkość będzie nadal wyższa niż przy zatorze drogowym (np. przypadek spowolnienia ruchu z 90 km/h do 40 km/h). Co istotne, zasada jazdy „na suwak” nie będzie miała zastosowania również przy dojeżdżaniu do końca pasa włączania (np. na autostradzie), jeżeli nie występuje zator drogowy.

  • „Suwak” tylko podczas jazdy naprzemiennej

suwak_we dwóch

Zasada jazdy na suwak zakłada, że należy przepuścić jeden pojazd z kończącego się pasa ruchu. Jeśli więc na zwężeniu zostanie już wpuszczony pojazd, drugi pojazd w kolejce do opuszczenia pasa ruchu musi czekać, aż przepuszczający odjedzie. Jeśli podczas wjeżdżania na pas, na którym nie występuje utrudnienie ruchu, uderzy w auto, które przepuszczało innego kierowcę, zostanie uznany winnym. Powód? W tym przypadku nie mógł skorzystać z przywileju pierwszeństwa na zwężeniu, natomiast powinien zastosować się do standardowych przepisów związanych ze zmianą pasa ruchu.

  • „Suwak” nie działa na pasie, który służy do skrętu 

suwak_skret w prawo

W przypadku gdy nie ma możliwości kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody lub jego zanikania, kierowca poruszający się sąsiednim pasem ruchu ma obowiązek ustępowania pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po zanikającym pasie ruchu. Tu ważna uwaga – pas ruchu, który zmienia się w służący tylko do skrętu (prawo lub lewo) nie jest pasem zanikającym, a więc nie obowiązują tu zasady jazdy „na suwak”. To oznacza, że opuszczając pas do skrętu (o ile nie występuje na nim przeszkoda), należy przepuścić pojazdy znajdujące się na sąsiednim pasie ruchu.

Czytaj także