Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
Wypisywanie mandatu

Zmiany w prawie

Czekasz na nowe zasady kasowania punktów karnych? To jeszcze trochę cierpliwości

Zmiany w prawie

Czekasz na nowe zasady kasowania punktów karnych? To jeszcze trochę cierpliwości

Mimo ostatnich zmian w przepisach punkty karne wciąż przedawniają się po 2 latach, nie ma szkoleń redukujących, a zatrzymane prawo jazdy nadal trzeba odebrać w urzędzie. 

Od 1 lipca obowiązuje znowelizowany kodeks drogowy, który zakłada sporo udogodnień dla kierowców, w tym zmiany dotyczące systemu punktów karnych. Problem w tym, że nie wszystkie przepisy już obowiązują, mimo zapowiedzi, że jeszcze przed wakacjami miał nastąpić powrót do starego, łagodniejszego karania piratów drogowych. Efekt? Kierowcy są zdezorientowani i nie wiedzą, jakie są zasady kasowania punktów karnych.

Punkty groźniejsze, później złagodzone

Przypomnijmy, we wrześniu 2022 r. wprowadzono zasadę, że punkty znikają z konta po 2 latach, a nie po roku. Co więcej, za jedno przewinienie drogowe dostajemy nawet 15 punktów. W praktyce oznacza to, że limit 24 punktów można szybko przekroczyć, np. przez dwukrotne dokonanie tego samego wykroczenia karanego 15 punktami karnymi. 

Równocześnie zadbano o skuteczniejsze ściąganie grzywien – nieopłacenie mandatu zatrzymuje bieg przedawnienia punktów karnych.

Szkolenia kasujące punkty

Przy okazji zaostrzania kar podjęto decyzję o rezygnacji ze szkoleń likwidujących punkty karne. Za to planowano uruchomić kurs reedukacyjny w WORD-ach, który miał trwać nawet kilka dni i kosztować do 500 zł. Na jego odbycie kierowca miałby miesiąc. Po kursie wszystkie punkty, które zgromadziłby kierowca, byłyby wykasowane. W przypadku ponownego przekroczenia limitu w ciągu 5 lat od daty wydania skierowania na kurs kierowca miał stracić prawo jazdy. Mimo zapowiedzi i gotowych przepisów nie umożliwiono jednak redukcji punktów. To spowodowało, że dość restrykcyjny system karania zdaniem niektórych był zbyt dotkliwy.

Łagodzenie dopiero co wprowadzonych przepisów

Z tego powodu rząd zaczął pracować nad zmianą prawa, a właściwie powrotem do poprzednich zasad. Zgodnie z nowym kodeksem ruchu punkty przedawnią się po 12 miesiącach – pod warunkiem że mandat został opłacony. Nowe prawo wprowadza ponownie kursy redukujące punkty karne, z których nie będą mogli korzystać tylko kierowcy w okresie pierwszego roku od otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy. 

 • Ci z dłuższym stażem będą mogli w nich uczestniczyć, jeśli nie otrzymali więcej niż 24 punktów i nie mniej niż 6 punktów karnych. Niestety nie będzie możliwości odbycia kursu zdalnie (tak było do września 2022 r.), a za szkolenie trzeba zapłacić – w zależności od WORD-u będzie to pewnie około 400-500 zł.

Z punktu widzenia kierowcy jest to jednak opłacalne, ponieważ szkolenie (dotychczas było to 6 godzin lekcyjnych po 45 min) z policjantem i psychologiem likwiduje 6 punktów karnych. Z ewidencji będą odejmowane najstarsze punkty i tylko te, za które został zapłacony mandat.

Nic się nie zmienia w stosunku do osób, które prawo jazdy posiadają powyżej roku i otrzymają 25 punktów i więcej. Czeka je skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji – czyli ponowny egzamin na prawo jazdy (teoretyczny i praktyczny) oraz badanie psychologiczne w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania.

Co i od kiedy będzie obowiązywać?

Przy okazji nowelizacji ustawy (to już obowiązuje) dokonano również zmian dotyczących zakazu wyprzedzania się ciężarówek na drogach szybkiego ruchu czy jazdy lewym pasem dla zestawów pojazdów (aut z przyczepami). Zniesiono również opłatę ewidencyjną, co nie tylko oznacza niższe koszty przy rejestracji pojazdu czy przeglądzie technicznym, ale i ułatwia zwrot zatrzymanego dokumentu.

Te zmiany dopiero wejdą

W przypadku punktów karnych oraz zasad dotyczących automatycznego zwrotu dokumentów nowe przepisy zaczną obowiązywać dopiero po komunikacie resortu transportu. Ten nastąpi po dostosowaniu bazy CEPiK do nowych wymogów prawnych. Według zapowiedzi ma to się stać 17 września, czyli dokładnie rok od poprzedniej zmiany zasad przypisywania punktów.

Bez zmian pozostaje limit aktywnych punktów karnych. Wynosi on 24 punkty, lub 20 dla kierowców w pierwszym roku od zdobycia uprawnień.

Punkty karne

Jest

 • przedawnienie punktów po 2 latach od zapłacenia mandatu
 • brak możliwości redukcji punktów karnych

Ma być

 • przedawnienie po 1 roku od zapłacenia mandatu
 • co pół roku będzie można zlikwidować 6 najstarszych punktów karnych po opłaceniu mandatu, uczestnicząc w szkoleniu organizowanym przez WORD; kurs będzie dostępny dla kierowców posiadających uprawnienia od minimum roku

Zwrot dokumentu

Nowe przepisy_zwrot prawa jazdy

Mimo że nie trzeba już płacić 0,5 zł za zwrot prawa jazdy zatrzymanego np. na 3 miesiące za zbyt szybką jazdę, wciąż trzeba złożyć wniosek o zwrot dokumentu. Mogłoby się wydawać, że jeśli jest ono teraz „odbierane” wirtualnie, to po okresie kary nie trzeba nic robić, aby je odzyskać – jest automatycznie oddawane. Nic bardziej mylnego! Nadal obowiązują stare zasady (z czasów, kiedy dokument był fizycznie odbierany przez starostę), czyli trzeba się udać do urzędu i wypełnić wniosek, dopiero wtedy można całkowicie legalnie jeździć.

Nieznajomość prawa nie pomoże uniknąć odpowiedzialności i kar. Jeśli zostaniemy przyłapani na jeździe po zakończonym okresie zatrzymania prawa jazdy, ale bez wypełnienia wniosku, będziemy odpowiadać za jazdę bez uprawnień, za którą grozi grzywna od 1500 zł do 30 tys. zł i zakaz prowadzenia pojazdów nawet przez 3 lata.

 • Jeszcze gorzej, jeśli spowodujemy kolizję. W tym przypadku za szkody zapłacimy z własnej kieszeni. 
 • Zmiana w postaci zniesienia konieczności składania wniosku (automatyczny zwrot prawa jazdy zatrzymanego na czas do 1 roku) ma nastąpić od 17 września.

Zmiany w SKP

Nowe przepisy_zasady na skp

Wciąż nie ma decyzji co do zmian w prawie dotyczących SKP. Według założeń, tak jak obecnie, starosta zachowa odpowiedzialność za SKP, ale to szef TDT będzie zawieszał, przywracał i cofał świadectwa kompetencji diagnosty, jego obowiązkiem ma być nadzór merytoryczny nad badaniami technicznymi pojazdów, w ramach którego m.in. przeprowadzi doraźne kontrole na wybranych losowo stacjach kontroli pojazdów.

 • Diagności będą również zobligowani do szkoleń cyklicznych (warsztaty doskonalenia zawodowego), a egzaminy będzie przeprowadzał Instytut Transportu Samochodowego. Jednak tym, co najbardziej zainteresuje kierowców, jest wprowadzenie obowiązku dokumentowania fotograficznego obecności pojazdu na badaniach technicznych. Diagnosta będzie musiał wykonać wyraźne zdjęcia przedstawiające całą bryłę pojazdu z przodu i z tyłu oraz wskazanie drogomierza.
 • Dokumentacja będzie przechowywana na stacji kontroli pojazdów przez 5 lat, co umożliwi identyfikację i weryfikację, czy dany pojazd faktycznie został poddany badaniu technicznemu oraz w jakim stanie się on znajdował. Co to oznacza? Diagności będą musieli bardziej skrupulatnie sprawdzać pojazdy i raczej przestanie być już możliwe wbicie pieczątki, jeśli będą widoczne niedomagania pojazdu skutkujące negatywnym wynikiem badania. 
 • Dodatkowo osoby wykonujące obowiązkowy przegląd po terminie zapłacą podwójną stawkę. Natomiast jeśli na stację przyjedziemy do 30 dni przed terminem, badanie zostanie przedłużone zgodnie z datą widniejącą na pieczątce.

Przepisy, które już obowiązują

Darmowe autostrady

Nowe przepisy_darmowe autostrady

Od 1 lipca kierowcy samochodów osobowych zostali zwolnieni z opłat za przejazd na dotychczas płatnych odcinkach autostrad zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Elektroniczne opłaty nie są więc wymagane dla odcinków autostrad A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica. Dodatkowo, zgodnie z poleceniem ministra infrastruktury, na koncesyjnej autostradzie A1, na odcinku Gdańsk–Toruń, nie będzie poboru opłat w wakacyjne weekendy.

Brak opłaty ewidencyjnej

Nowe przepisy_oplaty ewidencyjne

Od 1 lipca nie ma opłaty ewidencyjnej za formalności w wydziale komunikacji oraz podczas przeglądu w SKP.

Oto w jakich przypadkach zaoszczędzimy od 0,5 lub 1 zł podczas dopełniania formalności związanych z samochodem:

 • rejestracja pojazdu
 • wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników
 • wydanie zalegalizowanych profesjonalnych tablic rejestracyjnych oraz blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych
 • wydanie nowych blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych lub profesjonalnych tablic (tablicy) rejestracyjnych w przypadku utraty lub zniszczenia
 • wymiana prawa jazdy
 • przeprowadzenie badania technicznego pojazdu oraz odczyt stanu drogomierza pojazdu po wymianie (opłata wynosi 1 zł)
 • zwrot zatrzymanego dokumentu

Zakaz wyprzedzania się ciężarówek

Nowe przepisy_wyprzedzanie tir

Od 1 lipca obowiązuje zakaz wyprzedzania się pojazdów ciężarowych na autostradzie i drodze ekspresowej. 

 • Przepisy dopuszczają wykonanie manewru, jeśli jezdnia ma minimum 3 pasy ruchu lub wyprzedzana ciężarówka porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej (nie zdefiniowano z jaką, resort transportu twierdzi, że ma to być minimum 10 km/h). 
 • Zakazu nie stosuje się również do wyprzedzania pojazdów wykonujących na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne wysyłających żółte sygnały błyskowe.

Zakaz jazdy lewym pasem z przyczepą

Nowe przepisy_zakaz przyczepy lewy pas

Kierujący ciężarówkami, ale również autami osobowymi ciągnący przyczepy (o ile długość zestawu przekracza 7 m) na autostradzie albo drodze ekspresowej o trzech lub więcej wyznaczonych pasach ruchu mogą korzystać wyłącznie z dwóch pasów ruchu przeznaczonych dla danego kierunku znajdujących się najbliżej prawej krawędzi jezdni.

Wyższe kary za brak polisy OC

Również od lipca zostały podwyższone opłaty za brak ważnego ubezpieczenia OC

 • Właściciel auta osobowego, który nie miał ubezpieczenia przez ponad 2 tygodnie, dotychczas płacił niemal 7 tys. zł, teraz będzie musiał wpłacić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego już 7200 zł
 • Opłata karna jest jeszcze wyższa dla użytkowników aut ciężarowych oraz autobusów – ci muszą przygotować się na to, że dostaną wezwanie do zapłaty na kwotę 10 800 zł. Najmniejsze kary grożą właścicielom motorowerów, motocykli czy przyczep – maksymalnie do 1160 zł.

PODSUMOWANIE

Zmiana zasad dotyczących punktów karnych to ewidentny ukłon w stronę piratów drogowych. Działania rządzących wytłumaczyć można jedynie zbliżającymi się wyborami, ponieważ dotychczasowa wojna z kierowcami jeżdżącymi zbyt szybko przynosi pożądane efekty. Czas pokaże, jak eksperyment z poluzowaniem systemu punktowego wpłynął na bezpieczeństwo na drogach.

Czytaj także