Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
policjant wręcza kierowcy mandat

Coraz więcej kierowców będzie dostawać podwojone mandaty

Recydywa mandatowa – za co i kiedy grozi podwójny mandat

Coraz więcej kierowców będzie dostawać podwojone mandaty

Recydywa mandatowa – za co i kiedy grozi podwójny mandat

Masz już mandat za przekroczenie prędkości? Uważaj, następny może być dwa razy wyższy. Przeczytaj, jak w praktyce działa recydywa wykroczeniowa, za które wykroczenia dostaniesz podwójny mandat, jakiej wysokości i które służby mogą go nałożyć.

Mimo że nowe, ostrzejsze zasady karania mandatami zostały ogłoszone już pod koniec 2021 r., dopiero od 17 września 2022 r. policyjne systemy teleinformatyczne były gotowe na początek obowiązywania zwiększonych stawek mandatów – przewidzianych dla osób, które często łamią przepisy.

Za sprawą wprowadzenia „recydywy” za wyszczególnione w taryfikatorze wykroczenia są nakładane mandaty w podwójnej wysokości. Kierowcy przyłapani w ciągu dwóch lat na popełnieniu wybranych wykroczeń (należy do nich np. przekroczenie dopuszczalnej prędkości) zamiast maksymalnie 2500 zł, muszą liczyć się z aż 5000 zł mandatu. Uwaga! Termin ten biegnie od prawomocnego przyznania kary, a więc przyjęcia mandatu lub też uprawomocnienia się wyroku sądu.

Będzie więcej

Ilu kierowców musiało zapłacić podwójną stawkę za wykroczenie?

Nie prowadzimy statystyki tzw. recydywy mandatowej. Orientacyjnie, do końca ubiegłego roku, odnotowaliśmy około 300 przypadków.

- mówi nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Można śmiało powiedzieć, że w najbliższym czasie należy się spodziewać nagłego wzrostu przypadków, kiedy policjanci zastosują recydywę. Należy pamiętać, że jest to możliwe dopiero dla wykroczeń popełnionych od 17 września ubiegłego roku. Jeśli więc właściciel auta został przyłapany na zbyt szybkiej jeździe w ostatnie wakacje, a teraz dostanie identyczny mandat, w świetle prawa nie jest on jeszcze recydywistą. Stanie się nim dopiero podczas kolejnego zatrzymania za zbyt szybką jazdę, ponieważ wykroczenia popełnione do 16 września 2022 r. nie są brane pod uwagę przy ustalaniu podwójnych stawek mandatów.

Nie zawsze podwójnie

O recydywie nie można mówić w każdym przypadku przewinienia. Ustawodawca ściśle określił katalog wykroczeń i wskazał, że musi to być to samo wykroczenie. Jeśli więc zostaniemy ukarani za wymuszenie pierwszeństwa, a następnie za przekroczenie prędkości – nie będzie to jeszcze powód do stosowania droższej grzywny.

Co ciekawe, nawet zbyt szybka jazda nie zawsze jest recydywą – ta zachodzi, jeżeli limit prędkości zostanie przekroczony o minimum 31 km/h. Jeśli więc kierowca dostanie mandat, ponieważ poruszał się o 40 km/h szybciej, niż pozwala na to znak, to kolejne zatrzymania, ale za jazdę do 30 km/h (włącznie) nie dają podstaw do nałożenia podwójnego mandatu.

Za te wykroczenia zapłacisz podwójnie

policjant zatrzymuje auto do kontroli

W przypadku wybranych przewinień (patrz zestawienie poniżej) kwota grzywny przy pierwszym złamaniu prawa będzie „standardowa”, ale jeśli w ciągu dwóch lat kierowca ponownie dopuści się tego samego rodzaju wykroczenia, policjant będzie musiał zastosować podwójną stawkę. To oznacza, że zamiast najdroższego mandatu 2500 zł może obowiązywać aż 5000 zł.

Przecinanie się kierunków ruchu

 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli ich opuszczanie zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone
  2000/4000 zł
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym
  2000/4000 zł
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
  2000/4000 zł

Wyprzedzanie

 • Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia
  1000/2000 zł
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi
  1000/2000 zł
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach
  1000/2000 zł
 • Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych, tramwajowych albo rowerowych i bezpośrednio przed nimi
  1000/2000 zł
 • Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony
  1000/2000 zł
 • Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego w obszarze zabudowanym
  1000/2000 zł
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania określonego znakiem drogowym
  1000/2000 zł

Przepisy o ruchu i bezpieczeństwie pieszych

 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście
  1500/3000 zł
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię
  1500/3000 zł
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu
  1500/3000 zł
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu lub cofania
  1500/3000 zł
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem poruszającym się w strefie zamieszkania
  1500/3000 zł
 • Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności  ruchowej
  1500/3000 zł
 • Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem
  1500/3000 zł
 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu
  1500/3000 zł
 • Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych przez kierującego pojazdem mechanicznym
  1500/3000 zł

Prędkość

 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31-40 km/h
  800/1600 zł
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41-50 km/h
  1000/2000 zł
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51-60 km/h
  1500/3000 zł
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 61-70 km/h
  2000/4000 zł
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 71 km/h
  2500/5000 zł

Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 • Niezachowanie przez kierującego pojazdem mechanicznym należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia
  1500/3000 zł

Recydywa fotoradarowa

fotoradar stacjonarny

Możliwość wystawienia „podwójnego” mandatu mają nie tylko policjanci, ale również inne służby mundurowe, np. straż graniczna czy Inspekcja Transportu Drogowego. W praktyce oprócz policjantów to Inspekcja Transportu Drogowego będzie najczęściej korzystała z tego rozwiązania, jeśli więc zostaniemy sfotografowani podczas przekraczania prędkości dwa lub więcej razy w ciągu 24 miesięcy, należy się liczyć z tym, że pierwszy mandat zostanie nam wystawiony według standardowego cennika, natomiast każda kolejna kara będzie podwojona.

Co istotne, nie ma znaczenia, kto nałoży na nas mandat. Jeśli więc dostaliśmy mandat od policjanta za przekroczenie szybkości o ponad 30 km/h, a następnie fotoradar wykona nam zdjęcie i będzie na nim zarejestrowane jazda ponad limit o 31 km/h – ITD zastosuje procedurę recydywy.

PODSUMOWANIE

W ubiegłym roku odnotowano rekordowy spadek liczby wypadków, zabitych oraz zatrzymanych pijanych kierowców, zapewne był to efekt szoku, czyli wzrostu cen mandatów, a następnie wprowadzenia recydywy, czyli kolejnej podwyżki grzywien dla „wybranych”. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że efekt ten się utrzyma. Niestety, z tym może być problem, ponieważ to nie wysokość kary, a jej nieuchronność jest jedynym i skutecznym odstraszaczem dla piratów drogowych i wiedzą oni doskonale, że ryzyko kontroli jest na większości dróg raczej znikome.

Czytaj także