Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
fabryka Volkswagena

Przez pandemię znacznie spadła produkcja samochodów

Przez pandemię znacznie spadła produkcja samochodów

Pandemia koronawirusa wymusiła czasowe zamknięcia fabryk, a to przełożyło się na znaczne zmniejszenie produkcji samochodów w 2020 roku.

Znacznie więcej mówi się o ogromnym, ponad 26-procentowym spadku sprzedaży nowych samochodów w Europie, ale pandemia miała, i niestety nadal ma, bardzo znaczący wpływ na produkcję aut.

Już po pierwszych dwóch tygodniach wiosennego zamknięcia zakładów, będącego efektem lockdownów, spadek produkcji fabryk zlokalizowanych na Starym Kontynencie wynosił ponad 1,2 mln aut, a ponad 1 mln osób nie mogło wykonywać swojej pracy. Najgorszy tegoroczny okres przypada na miesiące marzec, kwiecień i maj. Zakłady często nie były w stanie działać ze względu na zerwanie łańcuchów dostaw podzespołów i części, ale nawet gdy można je było już ponownie uruchomić, przywrócenie pełnych mocy produkcyjnych – jeśli nastąpiło – było procesem długotrwałym. Według danych na koniec czerwca produkcja spadła o 3,6 mln sztuk. Natomiast najnowsze informacje podawane przez ACEA mówią już o tym, że przekroczona została granica czterech milionów (są to oczywiście do pewnego stopnia liczby przybliżone).

Niestety, wygląda na to, że to jeszcze nie koniec strat, bo kolejne przestoje zakładów będą spowodowane m.in. sytuacją wynikającą z zamknięcia granicy brytyjsko-francuskiej. Można zatem szacować, że łącznie w całym 2020 r. uda się w Europie wytworzyć około 14 mln aut osobowych i dostawczych, czyli o blisko 1/4 mniej niż w 2019 r. (18,6 mln szt.).

Z kolei międzynarodowa organizacja zrzeszająca producentów samochodów (OICA) podała, że w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2020 r. fabryki na świecie opuściły 52 mln pojazdów wszystkich typów, podczas gdy od stycznia do września 2019 r. –  67,4 mln. Oznacza to zmniejszenie produkcji o blisko 23%. W pierwszym kwartale 2020 r. spadek wyniósł 23,2%, w drugim rekordowe 39,5%, natomiast w trzecim 2,5%. Jeśli wynik średni się utrzyma, będzie to oznaczać, że zamiast 91,7 mln pojazdów, jakie powstały w 2019 r., w 2020 r. będzie ich 75 mln.

Poniżej prezentujemy szczegółowe dane ACEA dla europejskich krajów za okres I-IX 2020 r. (uszeregowane w kolejności od państwa, gdzie szacunkowa liczba samochodów, których nie wyprodukowano zgodnie z planem, jest największa).

Państwo Spadek produkcji aut I-IX 2020 r. (szt.)
Niemcy 1 077 943
Hiszpania 754 978
Francja 416 149
Wielka Brytania 324 461
Włochy 284 785
Czechy 284 065
Słowacja 193 435
Polska 159 185
Rumunia 105 468
Węgry 101 499
Portugalia 72 209
Szwecja 65 792
Belgia 48 494
Austria 37 322
Holandia 34 379
Słowenia 32 941
Finlandia 30 932
Łącznie 4 024 037
Poznan_1
Największe straty w produkcji zanotowano w trakcie wiosennych lockdownów. Na zdjęciu zamknięty zakład Volkswagena w Wielkopolsce.

Czytaj także