Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
Na rondach dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji.

Czy wiesz, jak się zachować na rondzie?

Jak jeździć po rondzie – przepisy, pytania i odpowiedzi

Czy wiesz, jak się zachować na rondzie?

Jak jeździć po rondzie – przepisy, pytania i odpowiedzi

Większość kierowców ma problemy na skrzyżowaniu z ruchem okrężnym. Podpowiadamy, jak należy jeździć po rondzie.

Skrzyżowania o ruchu okrężnym budowane są po to, aby zmniejszyć zagrożenie w miejscu przecinania się kierunków ruchu i zapewnić większą płynność jazdy. Zwykle ronda te oczekiwania spełniają i niemal nie dochodzi na nich do poważnych wypadków. Wysoka płynność i bezpieczeństwo jazdy powodują, że z roku na rok rond jest coraz więcej. 

Tymczasem przepisy ruchu drogowego odnoszące się do jazdy po rondach pozostają niestety daleko w tyle za rzeczywistością. Aktualnie w prawie o ruchu drogowym nie ma nawet definicji ronda! Sytuacja ta sprawia, że wykształciło się wiele obiegowych opinii dotyczących jazdy na takich skrzyżowaniach. Najgorsze jest jednak to, że wielu kierowców stosuje w praktyce swoje teorie, nie wiedząc, kto i kiedy tak naprawdę w danej sytuacji ma pierwszeństwo. 

Sytuację jeszcze bardziej utrudniają coraz częściej stosowane ronda turbinowe oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym, na których sposób poruszania się wyznaczono przy pomocy znaków poziomych.

Z jednej strony takie ronda powinny być jeszcze bezpieczniejsze, ale jednocześnie jazda po nich może być dość skomplikowana, a poza tym wymaga zajęcia odpowiedniego pasa ruchu jeszcze przed wjechaniem na rondo

Rondo zasady ruchu: wjazd, zjazd, zmiana pasa

 • WJAZD NA RONDO

Pojazdy wjeżdżające na rondo napotykają z reguły znak „Ustąp pierwszeństwa”. Oznacza to, że przed wjechaniem na skrzyżowanie muszą ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom poruszającym się po rondzie. 

 • ZMIANA PASA RUCHU

Zasady zmiany pasa na rondzie są takie same jak na każdej innej drodze. Przed zmianą pasa ruchu trzeba ustąpić pierwszeństwa pojazdowi poruszającemu się pasem, na który zamierza się wjechać. 

 • ZJAZD Z RONDA

Manewr powinien być wykonywany ze skrajnego prawego pasa ruchu. A jeżeli kierowca skręca z lewego pasa ruchu, zanim wjedzie na pas prawy, ma obowiązek przepuścić pojazdy znajdujące się na prawym pasie. 

Klasyczne rondo: czy wiesz, jak się zachować? Quiz

 • Czy w tej sytuacji biały pojazd musi przepuścić czerwone auto, mimo że prawy pas ruchu nie jest zajęty?

1

TAK

Zgodnie z przepisami, pojazdy znajdujące się na rondzie mają pierwszeństwo (o ile przed skrzyżowaniem znajduje się znak „Ustąp pierwszeństwa”) przed pojazdami zamierzającymi wjechać na rondo. W sytuacji pokazanej na zdjęciu pojazd mógłby wjechać na prawy pas, ale lewym pasem zbliża się pojazd , który w każdej chwili może zjechać na prawy pas ruchu i to on będzie miał pierwszeństwo. 

 • Czy w tej sytuacji biały pojazd ma pierwszeństwo przed zjeżdżającym z ronda czerwonym autem?

2

TAK

W tej sytuacji pojazd  ma pierwszeństwo. Kierowca czerwonego auta nie ma w tym przypadku prawa wjechać na prawy pas na rondzie bez przepuszczenia pojazdów już znajdujących się na tym pasie ruchu. Uwaga! Opisana sytuacji dotyczy ronda bez linii naprowadzających do zjazdu z ronda, które mogą zmieniać zasady pierwszeństwa i nakazywać opuszczenie ronda pojazdom na prawym pasie.

 • Czy w tej sytuacji pojazd czerwony może zawrócić na rondzie, korzystając z prawego pasa ruchu?

3

TAK

Jeśli przed wjazdem na rondo o kilku pasach ruchu nie ma znaków określających, który pas ruchu należy zająć, aby pojechać w danym kierunku – można objechać rondo (zawrócić) dowolnym pasem. Uwaga! Jeśli kierowca porusza się prawym pasem ruchu, istnieje ryzyko, że auto z lewego pasa zajedzie mu drogę, zjeżdżając z ronda. Powód? Prowadzący nie zauważy go lub będzie błędnie przekonany, że prawym pasem nie można jechać dookoła ronda.

 • Czy w tej sytuacji pojazd czerwony podczas zmiany pasa ruchu ma pierwszeństwo przed pojazdem białym?

4

NIE

W sytuacji pokazanej na zdjęciu kierowca czerwonego auta nie może zmienić pasa ruchu. Powód? Pas ruchu, na który zamierza wjechać, jest już zajęty przez inny samochód. Tymczasem wielu kierowców błędnie uważa, że pojazd znajdujący się na prawym pasie opuści rondo najbliższym zjazdem, robiąc miejsce dla kolejnych aut.

 • Czy pojazd wjeżdżający na rondo ma obowiązek włączyć kierunkowskaz?

IMG_4792

NIE

Przy wjeździe na rondo nie ma obowiązku używania kierunkowskazów. Jeżeli kierowca chce sygnalizować swój zamiar, powinien włączyć prawy kierunkowskaz, jeśli zamierza skręcić w pierwszy zjazd.

 • Czy  pojazd zjeżdżający z ronda musi sygnalizować manewr?

DSC_9256

TAK

Przy zmianie pasa ruchu na rondzie nie powinno być żadnych wątpliwości z użyciem „migacza” – należy to sygnalizować. Z kolei opuszczając rondo, należy obowiązkowo włączyć prawy kierunkowskaz przed wjazdem na drogę wylotową. Brak kierunkowskazu podczas zjeżdżania z ronda powoduje, że osoby chcące na nie wjechać muszą dłużej czekać, ponieważ nie są pewne, jaki manewr wykona kierowca.

Rondo turbinowe: zasady ruchu

 • ZAJMIJ ODPOWIEDNI PAS

Na rondzie turbinowym kierowca musi dokonać wyboru kierunku jazdy przed wjazdem na rondo (poprzez zajęcie właściwego pasa ruchu).

 • BEZKOLIZYJNY WJAZD

W przypadku typowego ronda turbinowego ustąpienie pierwszeństwa następuje tylko przy wjeździe na rondo, po czym w żadnym punkcie na rondzie lub przy zjeździe nie występują punkty kolizyjne z innymi pojazdami.

 • BEZKOLIZYJNY WYJAZD

Na typowym rondzie turbinowym nie ma możliwości jazdy wokół ronda prawym pasem, co powoduje, że zjazd odbywa się bezkolizyjnie. W przypadku zajęcia nieprawidłowego pasa ruchu podczas wjazdu na rondo, trzeba jechać zgodnie ze wskazaniem znaków na jezdni.

Rondo turbinowe: czy wiesz jak się zachować?

 

 • Czy zajmując pas do jazdy prosto lub w lewo, można opuścić rondo turbinowe pierwszym zjazdem?

DJI00261

NIE

Przed wjazdem na rondo turbinowe należy patrzeć na umieszczone wcześniej tablice, które podpowiadają pas ruchu, jaki należy zająć. A będąc już na rondzie, wystarczy obserwować linie na drodze. Jeśli kierowca zajął przed rondem pas do jazdy prosto i do skrętu w lewo, formalnie nie powinien skręcić w prawo (linie przerywane zostawiono dla osób nadjeżdżających z prostopadłego kierunku), mimo że na swoim pasie ruchu ma linię jednostronnie przekraczalną.

Czytaj także