Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
Ciężarówki na drodze

Tablice i znaki na ciężarówkach – zobacz, jakie jest ich znaczenie

Tablice i znaki na ciężarówkach – zobacz, jakie jest ich znaczenie

Znaki i symbole umieszczone na samochodach ciężarowych to dla większości kierowców osobówek... chińszczyzna. Sprawdź, co oznaczają te najczęściej stosowane. Możesz  dzięki temu np. dowiedzieć się, jak groźne substancje przewozi cysterna jadąca przed tobą.

Najważniejszy i najczęściej spotykany symbol na ciężarówkach to niebieska tablica z białymi literami „TIR”. Wykorzystuje się ją w przypadku wykonywania przewozu w ramach Międzynarodowego Tranzytu Drogowego.

Pozwala to przewoźnikowi uprościć procedury na granicach i w urzędach celnych. Pojazd jest sprawdzany i plombowany w kraju, z którego wyjeżdża, a zostaje odpompowany i skontrolowany dopiero w państwie docelowym, natomiast wszystkie granice krajów tranzytowych mija z formalnościami ograniczonymi do minimum.

Na ciężarówkach (z przodu) stosuje się także symbole literowe lub liczbowe na zielonym okrągłym tle. Oprócz tego można także spotkać tablice związane z przewozem niebezpiecznych substancji.

Najczęściej stosowane oznaczenia

oznaczenie na ciezarowkach_L

 • Znak informuje o spełnieniu wymagań austriackich przepisów dotyczących emisji hałasu.

oznaczenie na ciezarowkach_U

 • Pojazd zgodny z wymaganiami rezolucji Konferencji Ministrów Transportu. Spaliny muszą spełniać normę Euro 1, a emisja hałasu ma być zgodna z normą austriacką czyli jak dla oznaczenia „L”.

oznaczenie na ciezarowkach_S

 • Znak informuje o spełnieniu wymagań rezolucji Konferencji Ministrów Transportu dotyczących czystości spalin (Euro 2).

oznaczenie na ciezarowkach_3

 • Znak informuje o spełnieniu wymagań konferencji Ministrów Transportu z roku 2001 dotyczących czystości spalin (Euro 3).

oznaczenie na ciezarowkach_G

 • Pojazd spełnia wymagania niemieckich przepisów dotyczących hałasu dla pojazdów poruszających się w obszarach miejskich.

oznaczenie na ciezarowkach_H

 • Znak informuje o dopuszczeniu pojazdu ciężarowego do eksploatacji z masą całkowitą 40 ton.

oznaczenie na ciezarowkach_E

 • Znak informuje o ograniczeniu dopuszczalnej masy całkowitej stosowanym ze względów podatkowych.

oznaczenie na ciezarowkach_R

 • Ciężarówka, której masa całkowita odbiega od przyjętych standardów.

oznaczenie na ciezarowkach_K

 • Oznaczenie samochodów ciężarowych w przewozach kombinowanych drogowo-szynowych. Połączone z tym znakiem zezwolenie dopuszcza w krajach UE, gdzie obowiązują niedzielne/świąteczne zakazy jazdy, na dojazd do i z dworca przeładunkowego w czasie trwania zakazu.

oznaczenie na ciezarowkach_IV

 • Znaki tego typu informują o spełnieniu normy EURO 4 lub 5

tablica_adr

 • W przypadku przewożenia materiałów niebezpiecznych ciężarówka musi być wyposażona w pomarańczową, odblaskową tablicę ADR (z tyłu i z przodu), która zawiera dwie liczby rozpoznawcze przewożonej substancji. Numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa – dwie lub trzy cyfry (w „liczniku”) oraz numer rozpoznawczy materiału – cztery cyfry (w „mianowniku”). Tablica z umieszczonymi na niej numerami rozpoznawczymi stosowana jest przy przewozach materiałów niebezpiecznych w cysternach lub luzem, np. 33/1203 – benzyna, 33/1202 – olej napędowy.

oznaczenie na ciezarowkach_TOWARY NIEBIEBZPIECZNE

 • Pojazdy i kontenery zawierające powyżej 8 ton towarów niebezpiecznych powinny być oznakowane rombem o wymiarach co najmniej 250x250 mm, z czarnymi rogami – górnym i dolnym. Znak ten powinien być umieszczony z przodu i z tyłu pojazdu, a w przypadku kontenera na jego 4 bocznych ścianach.

 • Tabliczki stosowane np. na cysternach, informujące o klasie zagrożenia przewożonego towaru np: materiały trujące, zagrażające środowisku czy ciecze zapalne.

Czytaj także