Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
Obwodnica Stalowej Woli i Niska

Obwodnica Stalowej Woli i Niska oddana do użytku

Obwodnica Stalowej Woli i Niska oddana do użytku

Już można korzystać z obwodnicy miejscowości Stalowa Wola i Nisko w województwie podkarpackim.

Obwodnice są bardzo ważne dla ruchu tranzytowego, znacznie go przyspieszając i upłynniając. Największą ulgę przynoszą chyba jednak nie kierowcom, ale mieszkańcom, których często niewielkie miasteczka dzięki tym trasom przestają być dosłownie rozjeżdżane przez TIR-y.

15 maja oddano do ruchu obwodnicę Stalowej Woli oraz Niska w województwie podkarpackim (postępowanie przetargowe rozpoczęło się we wrześniu 2015 r.). Ten 15 kilometrowy odcinek przebiega w ciągu drogi krajowej numer 77 (prowadzi ona w kierunku przejść granicznych w południowo-wschodniej Polsce jak Korczowa czy Medyka) i został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Koszt projektu to 297,2 mln zł, a dofinansowanie wyniosło 194,1 mln zł, czyli ponad 65 procent.

Oddany fragment kończy się na rondzie wchodzącym w skład węzła Rudnik nad Sanem, powstającego w ramach budowanej drogi ekspresowej S19, co z czasem znacznie usprawni dojazd z okolicznych miejscowości m.in. do Rzeszowa i Lublina. Oprócz głównej trasy (jednojezdniowa, dwupasmowa, tzw. główna ruchu przyspieszonego), powstały także m.in. węzeł, cztery ronda, most, dwie estakady, a także cztery wiadukty.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizuje program budowy 100 obwodnic przewidziany na lata 2020-2030 (jego start ogłoszono w lutym ubiegłego roku). W tym czasie ma powstać około 830 km dróg. Obecnie (stan na 30 kwietnia) w realizacji znajduje się pięć obwodnic z tego programu (28,8 km), przetargi są prowadzone na osiem obwodnic (78,1 km), a w przygotowaniu znajduje się 87 obwodnic o łącznej długości ok. 750 km. W 2021 r. GDDKiA planuje oddanie obwodnic liczących 37,7 km (także z szerszego Programu Budowy Dróg Krajowych).

Jak zaznacza GDDKiA, wszystkie obwodnice, jakie powstaną w ramach „Programu budowy 100 obwodnic”, będą drogami głównymi ruchu przyspieszonego (klasa GP). Większość z nich ma być jednojezdniowa. Tam, gdzie będą one przebiegać w terenie zurbanizowanym i przewidywane jest znaczne natężenie ruchu, powstaną jednak drogi dwujezdniowe (m.in. obwodnice Wąchocka, Nowego Targu, Chrzanowa i Trzebini, Olsztyna i Dywit, Kalisza, Pułtuska, Głogowa oraz Legnicy).

grafika ob.swin_11
Oddana właśnie do użytku obwodnica Stalowej Woli i Niska jest jednym z dziesięciu tego typu odcinków dróg realizowanych na terenie Podkarpacia.
GDDKiA
grafika ob.swin — kopia
Obwodnicę Stalowej Woli i Niska zbudowało konsorcjum firm Mostostal Warszawa (lider) i Acciona Construccion (partner).
GDDKiA

Czytaj także