Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
Kontrola kierowców na aplikację we Wrocławiu

Czego możesz się spodziewać po kierowcach „na aplikację”? Akcje policji nie pozostawiają wątpliwości

Czego możesz się spodziewać po kierowcach „na aplikację”? Akcje policji nie pozostawiają wątpliwości

Dwie akcje policji, przeprowadzone w dwóch dużych miastach – w Warszawie i we Wrocławiu – nie pozostawiają wątpliwości. Choć przejazdy „na aplikację” kuszą ceną, nietrudno naciąć się na kierowcę, który absolutnie nie powinien prowadzić samochodu. A nawet na... sprawcę przestępstwa!

„W związku z coraz liczniejszymi zdarzeniami o charakterze kryminalnym mającymi miejsce w środkach transportu „na aplikację” podejmowane są policyjne działania ukierunkowane na zapobieganie przestępstwom popełnianym przez kierowców, którzy świadczą przewóz osób. Przestępczość ta dotyka przede wszystkim największe polskie miasta na czele z aglomeracją warszawską” – mówi inspektor Mariusz Ciarka.

Akcje, przeprowadzone w Warszawie pod koniec października bieżącego roku i w stolicy Dolnego Śląska (na początku grudnia 2022 roku), wykazały, że przy zamawianiu transportu „na aplikację” nigdy nie można być pewnym, na kogo się trafi. Łącznie w obu policja skontrolowała około 570 kierowców oraz 422 pojazdy. Działania odbywały się nocą w pobliżu popularnych klubów i lokali.

kierowcy_na_aplikacje_02
Policja swoje akcje kontroli kierowców „na aplikację” przeprowadziła w okolicach popularnych lokali i klubów. 
policja.pl

Mundurowi sprawdzali między innymi stan techniczny pojazdów, trzeźwość kierowców, zawartość środków odurzających w ich organizmach, uprawnienia kierujących, legalność okazywanych dokumentów oraz legalność pobytu obcokrajowców na terenie naszego kraju. Przy okazji kontrolowano posiadanie stosownych licencji na przewóz osób, a także weryfikowano każdego kierowcę w policyjnych bazach danych. 

Wyniki kontroli

Wyniki policyjnych akcji absolutnie nie napawają optymizmem. Za popełnione przestępstwa zatrzymano łącznie 21 kierowców, czyli około 3,7% ze wszystkich skontrolowanych. Byli to:

  • obcokrajowiec podejrzewany o dokonanie przestępstwa o charakterze seksualnym
  • osoba poszukiwana do odbycia zaległej kary pozbawienia wolności
  • sprawcy przestępstw, w tym m.in. dotyczących prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu oraz posiadania środków zabronionych
  • kierowcy posługujący się fałszywymi prawami jazdy
  • prowadzący pojazd pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
  • kierujący pojazdem pomimo sądowego zakazu prowadzenia
  • kierowca posiadający dokument pochodzący z przestępstwa 

Kolejny problem: zły stan techniczny pojazdów

Ponadto w samym Wrocławiu zatrzymano blisko 30 dowodów rejestracyjnych w związku ze złym stanem technicznym pojazdów, brakiem badań technicznych czy uchybieniami w zakresie oznakowania pojazdów wykorzystywanych do przewozu osób. Odholowano również 13 samochodów. 

kierowcy_na_aplikacje_03
Niestety, wiele samochodów służących do przewozu osób cechowało się złym stanem technicznym.
policja.pl

W samym Wrocławiu wystawiono także ponad 60 mandatów karnych, a łącznie sporządzono 14 wniosków do sądu o ukaranie za prowadzenie pojazdów bez stosownych uprawnień. Wielu kierowców nie posiadało licencji uprawniającej do świadczenia usług w zakresie przewozu osób i w myśl przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego muszą się one liczyć z karami finansowymi w kwocie sięgającej nawet 12 000 zł.

Jak podają służby, większość z zatrzymanych osób to obcokrajowcy.

Czytaj także