Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
wypadek

Wyższy poziom bezpieczeństwa na drogach Europy w 2020 roku

Wyższy poziom bezpieczeństwa na drogach Europy w 2020 roku

Liczba wypadków na europejskich drogach spadła w 2020 r. o 4000 osób w porównaniu z 2019 r. To przede wszystkim efekt pandemii koronawirusa.

Komisja Europejska podała wstępne dane (nie będą one znacznie odbiegać od finalnych, jakie zostaną opublikowane jesienią) dotyczące liczby osób, które zginęły w wypadkach drogowych w 27 krajach Unii. W 2020 r. ofiar było 18 800 – to mniej aż o 4000 (-17%) w porównaniu do 2019 r. (współczynnik umieralności był najniższy w historii). Ten bezprecedensowy spadek jest w ewidentny sposób związany z pandemią koronawirusa i zmniejszeniem ruchu. Trudno jednak precyzyjnie określić poziom tego wpływu na liczbę ofiar (na przykład w USA ta wzrosła mimo mniejszego ruchu).

Wprawdzie w ciągu ostatniej dekady liczba ofiar w krajach Unii Europejskiej spadła o 36%, ale nie udało się uzyskać zakładanego, 50-procentowego spadku. Mimo to drogi Starego Kontynentu są najbezpieczniejszymi na świecie. Obecnie średnia zabitych w wypadkach na 1 mln mieszkańców wynosi 42, natomiast średnia światowa przekracza 180. W 18 krajach Unii w 2020 r. zanotowano najniższą liczbę ofiar wypadków w historii. W kilku państwach ofiar było jednak więcej niż w 2019 r. To Estonia, Irlandia, Łotwa, Luksemburg i Finlandia.

Pod względem liczby zabitych na 1 mln mieszkańców, czyli wskaźnika, który obrazuje prawdziwy poziom bezpieczeństwa, na pierwszym miejscu znajdują się Szwecja i Norwegia (wskaźnik 18), natomiast najgorzej sytuacja wygląda w Rumunii (85). Niestety w Polsce też jest źle: z 65 ofiarami na 1 mln osób jesteśmy na czwartym miejscu od końca (wyprzedzamy tylko Rumunię, Łotwę i Bułgarię).

Warto w tym przypadku przytoczyć najważniejsze dane dotyczące bezpieczeństwa na drogach w naszym kraju w 2020 r. pochodzące z najnowszego raportu policji.

  • Wypadki: 23 540 (-23,3%)
  • Kolizje: 382 046 (-16,1%)
  • Zabici: 2491 (-14,4%)
  • Ranni: 26 463 (-25,4%)

     

Nie sposób nie cieszyć się, że wynosząca 2491 liczba ofiar jest najniższa od 1975 r. (od tego roku policja podaje dane), ale niestety inny wskaźnik pokazujący poziom bezpieczeństwa – liczba zabitych na każde 100 wypadków – wyraźnie wzrósł. Obecnie wynosi on 10,6 (czyli mniej więcej tyle, ile 10 lat temu), podczas gdy w 2019 r. było to 9,6.

Poniżej podajemy dane statystyczne dla 27 krajów Unii Europejskiej dotyczące liczby ofiar wypadków drogowych na 1 mln mieszkańców, uszeregowane od tego państwa, w którym wskaźnik ten w 2020 r. był najniższy, do tego, w którym w 2020 r. był najwyższy (dane: Komisja Europejska).

Państwo Liczba ofiar na 1 mln mieszkańców w 2010 r. Liczba ofiar na 1 mln mieszkańców w 2019 r. Liczba ofiar na 1 mln mieszkańców w 2020 r. Zmiana 2020 r. do 2019 r. Zmiana 2020 r. do 2010 r.
Szwecja 28 22 18 -14% -29%
Norwegia 43 20 18 -11% -54%
Malta 31 32 21 -31% -15%
Islandia 25 17 22 +33% 0%
Szwajcaria 42 22 26 +21% -31%
Dania 46 34 27 -22% -39%
Hiszpania 53 37 29 -21% -44%
Irlandia 47 29 30 +6% -30%
Holandia 32 34 31 -8% +1%
Niemcy 45 37 33 -11% -25%
Austria 66 47 38 -19% -39%
Słowenia 67 49 38 -22% -42%
Francja 64 50 39 -21% -36%
Włochy 70 53 40 -25% -42%
Finlandia 51 38 40 +4% -19%
Luksemburg 64 36 42 +18% -19%
Belgia 78 56 44 -22% -40%
Estonia 59 39 45 +15% -24%
Słowacja 69 50 45 -9% -33%
Węgry 74 62 46 -25% -39%
Czechy 77 58 48 -16% -35%
Portugalia 80 63 52 -18% -43%
Grecja 113 64 54 -16% -54%
Cypr 73 59 54 -8% -20%
Chorwacja 99 73 58 -20% -44%
Litwa 95 67 63 -6% -41%
Polska 103 77 65 -15% -37%
Bułgaria 105 90 67 -26% -40%
Łotwa 103 69 74 7% -35%
Rumunia 117 96 85 -12% -31%
Unia Europejska 67 51 42 -17% -36%
ampnet_photo_20140716_083932
W Unii Europejskiej średnio na 1 mln mieszkańców giną 42 osoby (w 2020 r.). W Polsce ten wskaźnik jest dużo wyższy i wynosi 65 ofiar/1 mln os. 
Auto-Medienportal.Net/Riedel

Czytaj także