Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
wypadek drogowy

Mniej wypadków i ich ofiar na polskich drogach w 2022 roku

Mniej wypadków i ich ofiar na polskich drogach w 2022 roku

Po raz pierwszy liczba osób, które w ciągu roku zginęły w wypadkach drogowych w Polsce, była niższa niż 2000. Policja udostępniła także wiele innych danych i statystyk opisujących bezpieczeństwo na polskich drogach w 2022 r. 

Bez względu na to, ile ofiar wypadków drogowych było w danym roku, zawsze będzie to zbyt dużo. Mimo to trzeba jednak z satysfakcją odnotować, że poziom bezpieczeństwa na polskich drogach się poprawia, choć do czołowych europejskich krajów, takich jak choćby Szwecja, jeszcze bardzo nam daleko. Policja właśnie opublikowała doroczny raport odnośnie wypadków drogowych w naszym kraju w 2022 roku.

Najważniejsze statystyki mówią o liczbie zabitych – tych było w ubiegłym roku 1896, co oznacza spadek o 595 osób w stosunku do 2020 r. (-23,9%) i 349 w porównaniu z 2021 r. (-15,5%). Tak niskiej liczby zabitych nie było jeszcze nigdy.

Ranne zostały zaś 24 743 osoby, w tym ciężko 7541. To mniej o 1720 os. (-6,5%) niż w 2020 r. i o 1672 os. (-6,3%) niż w 2021 r.

Jeśli chodzi o same wypadki, to ich także było mniej – odnotowano 21 322 zdarzenia tak zakwalifikowane, co oznacza spadek o 9,4% do 2020 r., i 6,5% do 2021 r.

Ostatnia z podstawowych kategorii obejmuje kolizje. Również w tym przypadku nastąpiła poprawa. 362 266 kolizji to mniej o 5,2% niż w 2020 r. i 14,3% niż w 2021 r.

Oto jak kształtowały się liczba wypadków i ich ofiar w ostatniej dekadzie

wypadki-drogowe-statytyka
Źródło: Policja

Policyjny raport podaje także wiele innych danych odnośnie bezpieczeństwa na polskich drogach. Oto wybrane statystyki.

 • najwięcej osób zginęło w woj mazowieckim (289), a najmniej w lubuskim (63)
 • najwięcej wypadków miało miejsce w woj. mazowieckim (2896), a najmniej w podlaskim (333)
 • pod względem wskaźnika liczby zabitych na 100 tys. mieszkańców najgorzej sytuacja przedstawia się w woj. łódzkim (6,9), a najlepiej w małopolskim (3,0)
 • najwięcej wypadków miało miejsce w czerwcu (11% ogółu), a najmniej w lutym (5,7%). Najwięcej osób zginęło w sierpniu (10,%), a najmniej w lutym (6,8%)
 • najwięcej wypadków i ofiar odnotowano w piątki (odpowiednio 17% i 15,9%)
 • najwięcej wypadków miało miejsce w godzinach 13-18
 • gros wypadków miało miejsce w obszarze zabudowanym (70,6%), zginęło w nich 751 osób (39,6%). Natomiast poza nim wydarzyło się 29,4%, ale śmierć poniosło w nich 60,4% osób
 • najwięcej wypadków miało miejsce na prostym odcinku drogi (12 784)
 • spośród wszystkich wypadków najwięcej było takich, które są zakwalifikowane do kategorii zderzenie pojazdów w ruchu (53,9%). Spośród nich przeważają zderzenia boczne (31,5% zderzeń)
 • aż 90,9% wypadków wydarzyło się z winy kierujących, a wśród przyczyn najczęstszą jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu (23,4%)
 • mężczyźni spowodowali 72,8% wypadków, a kobiety 23,3%
 • modzi kierowcy w wieku 18-24 lata byli sprawcami największej liczby wypadków (15,8% wśród wypadków z winy kierującego)
 • 72 procent wypadków spowodowali kierowcy samochodów osobowych
 • zanotowano 4762 wypadki z udziałem pieszych (22,3% ogółu), w których zginęły 460 osoby (24,3% ogółu zabitych)
 • w 2022 r. na drogach śmierć poniosło 170 rowerzystów, 153 motocyklistów (i pięciu ich pasażerów) oraz 48 motorowerzystów (i 5 pasażerów)
 • użytkownicy dróg (kierujący, piesi, pasażerowie) będący pod działaniem alkoholu uczestniczyli w 2248 wypadkach (10,5%), w których śmierć poniosło 268 osób (14,1%)
 • przeprowadzono 12 453 495 kontroli trzeźwości (więcej o 4 181 250 niż w 2021 r.)
wypadek-drogowy-1
W 2022 r. w porównaniu z 2021 r. spadła liczba wypadków i kolizji, mniej także było rannych i zabitych.
Motor

Czytaj także