Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
polisy ubezpieczeniowe

Najlepsze i najgorsze firmy ubezpieczeniowe

Gdzie warto ubezpieczyć samochód? Ranking ubezpieczycieli – raport na podstawie skarg klientów

Najlepsze i najgorsze firmy ubezpieczeniowe

Gdzie warto ubezpieczyć samochód? Ranking ubezpieczycieli – raport na podstawie skarg klientów

Sprawdź, na które firmy ubezpieczeniowe wpływa najwięcej skarg od niezadowolonych kierowców i to właśnie w nich możesz spodziewać się kłopotów z wypłatą odszkodowania z polisy OC lub AC. Z rankingu dowiesz się także, u których ubezpieczycieli należne odszkodowanie dostaniesz zwykle bez problemu.

O ile przy zakupie polisy zwykle wszystko działa sprawnie i nie mamy powodów do narzekań, to nie jest tajemnicą, że uzyskanie odszkodowania za uszkodzony pojazd zwykle oznacza problemy. Dość często ubezpieczyciele starają się zapłacić jak najmniej, stosując przy tym przeróżne triki i sztuczki.

Oczywiście kierowca może bronić się sam, ale można również skorzystać z bezpłatnej pomocy Rzecznika Finansowego. Warunkiem podjęcia przez Rzecznika działań w indywidualnej sprawie jest przede wszystkim wcześniejsze złożenie przez kierowcę reklamacji w tej instytucji, na którą chce się poskarżyć.

Na co skarżą się kierowcy? Problemy z naprawą pojazdu i nie tylko

Z czym kierowcy zgłaszają się do Rzecznika? Według najnowszego raportu, w 2021 r. najliczniejsza grupa wniosków odnosiła się do problematyki ubezpieczeń komunikacyjnych – aż 3291 zgłoszeń (35,3 proc. wszystkich spraw, którymi zajmował się Rzecznik). Wśród nich najwięcej dotyczyło obowiązkowego ubezpieczenia OC – 2542 wnioski (27,3 proc.). Kierowcy skarżyli się przede wszystkim na odmowę uznania odpowiedzialności za odszkodowanie lub świadczenie, częściową odmowę uznania roszczenia oraz opieszałe prowadzenie postępowań likwidacyjnych, co skutkowało opóźnieniami w wypłacie należnych pieniędzy.

Zastrzeżenia klientów dotyczyły również zakwalifikowania szkody jako całkowitej wskutek nieuzasadnionego zaniżenia wartości pojazdu w stanie sprzed szkody przy jednoczesnym zawyżeniu wartości wraku. Klienci zgłaszali również uwagi, że nie udzielano im pomocy w zbyciu wraku samochodu za cenę ustaloną przez zakład ubezpieczeń przy obliczeniu odszkodowania. 

Wzorem lat ubiegłych zgłaszane problemy dotyczyły również m.in. zaniżania odszkodowania z tytułu najmu pojazdu zastępczego, nieuwzględniania w kwocie wypłacanych odszkodowań utraty wartości handlowej pojazdu, kosztów związanych z jego holowaniem i parkowaniem, prawa osoby poszkodowanej do decydowania o wyborze określonej jakości części zamiennych do naprawy pojazdu, czy wreszcie zasadności stosowania przez ubezpieczycieli na potrzeby ustalenia odszkodowania amortyzacji części i innych materiałów, a także zaniżania wartości stawek za roboczogodziny.

Jednak nie tylko szkody majątkowe były powodem do skarg na ubezpieczycieli komunikacyjnych. Problemy sprawiały także dochodzenie z OC, odszkodowania dotyczące szkód osobowych, np. zaniżania stopnia ustalonego uszczerbku na zdrowiu, zbyt niskie kwoty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz zaniżanie bądź odmowa wypłaty stosownego odszkodowania w przypadku znacznego pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osoby najbliższej w wyniku wypadku.

Skargi związane z autocasco

W ubiegłym roku Rzecznik Finansowy zajmował się również wnioskami odnoszącymi się do ubezpieczeń autocasco – otrzymał 454 prośby o interwencje (4,9 proc. spraw). Ich udział procentowy w ogólnej liczbie spraw był porównywalny do roku 2020, kiedy wyniósł 5,1 proc. 

Najczęściej kierowcy wchodzili w spór z ubezpieczycielem z powodu wysokości przyznanego odszkodowania, interpretacji zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia dotyczących zakresu odpowiedzialności oraz opóźnień w spełnieniu świadczenia.

Poniżej prezentujemy najnowszy ranking ubezpieczycieli, który powstał na podstawie liczby skarg dotyczących polis komunikacyjnych w stosunku do udziału w rynku danej firmy. Dzięki niemu dowiesz się, jak często oraz na których ubezpieczycieli skarżą się kierowcy, a od kogo dostaniesz należne odszkodowanie z OC lub AC bez zbędnych formalności i kłopotów.

Ranking ubezpieczycieli komunikacyjnych

Na podstawie liczby skarg skierowanych do Rzecznika Finansowego w 2021 r. oraz procentowego udziału poszczególnych firm w rynku można wyliczyć współczynnik skarg na konkretną firmę (im niższy współczynnik, tym lepiej dla kierowcy). Porównując to z wynikami innych ubezpieczycieli, można ze sporym prawdopodobieństwem określić, jak dana firma traktuje kierowców, którzy zgłaszają się do niej po odszkodowanie z polisy OC lub AC.

ranking ubezpieczycieli

WSPÓŁCZYNNIK SKARG – stosunek liczby skarg do udziału w rynku (ubezpieczenia majątkowe). Niski współczynnik oznacza, że firma jest przyjazna dla klienta, wysoki współczynnik to informacja, że kierowcy mają problemy z wypłatą odszkodowania.
LICZBA SKARG – skargi na danego ubezpieczyciela dotyczące polis komunikacyjnych, które trafiły do Rzecznika 

Czytaj także