Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
policjant kontroluje kierowcę alkomatem

Drastyczne podwyżki

Taryfikator mandatów 2022: kary nawet do 5000 zł!

Drastyczne podwyżki

Taryfikator mandatów 2022: kary nawet do 5000 zł!

Od Nowego Roku obowiązuje nowy mandatownik, który piratów drogowych mocno uderzy po kieszeni. Jeśli sprawa trafi do sądu, kara może wynieść nawet 30 tys. zł.

Rewolucja w karaniu kierowców – tak można określić zmiany w przepisach, które weszły w życie 1 stycznia. Nowe, dość wysokie stawki mandatów mają odstraszyć kierowców od łamania przepisów drogowych. I rzeczywiście, działają one na wyobraźnię.

Za najczęściej popełniane wykroczenie, czyli przekroczenie limitu prędkości, do końca 2021 r. można było dostać mandat maksimum 500 zł lub odpowiedzieć za to przed sądem, gdzie groziło do 5000 zł grzywny. Teraz policjant na drodze może wręczyć mandat 2500 zł, a jeśli sprawca wykroczenia odmówi przyjęcia kary, sprawa trafi do sądu, gdzie przynajmniej w teorii grozi mu nawet 30 000 zł.

Tu jednak nie koniec złych wieści dla osób, które nie respektują przepisów drogowych. Część mandatów będzie mogła być nakładana w podwójnej wysokości za sprawą wprowadzenia „recydywy”. Jeśli więc kierowca zostanie przyłapany w ciągu dwóch lat ponownie na tym samym wykroczeniu, np. za przekroczenie dopuszczalnej szybkości, zamiast maksymalnie 2500 zł będzie mu grozić 5000 zł mandatu.

„Recydywa” zacznie obowiązywać dopiero od 17 września 2022 r., w tym samym dniu zmieni się również taryfikator punktów karnych, w którym aż za 12 wykroczeń kierowca dostanie 15 punktów zamiast 10, jak ma to miejsce jeszcze dziś.

Oto najważniejsze zmiany w mandatowniku.

Przepisy o ruchu i bezpieczeństwie pieszych

auto wyprzedza na przejściu dla pieszych.
Przy zbiegu kilku wykroczeń mandaty sumują się do kwoty 6000 zł, dotychczasowy limit wynosił 1000 zł.
 • Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie: 2000 zł
 • Naruszenie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu zakazu wejścia na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających: 2000 zł
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście: 1500/3000 zł
 • Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża: 1500/3000 zł
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni: 1500/3000 zł
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu lub cofania: 1500/3000 zł
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania: 1500/3000 zł
 • Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej: 1500/3000 zł
 • Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem: 1500/3000 zł
 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu: 1500/3000 zł
 • Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu: 1500/3000 zł

Zasady ogólne i przepisy porządkowe

 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu: 500-2500 zł
 • Niewłaściwe przewożenie dziecka w samochodzie: 300 zł

Prędkość

droga ze znakiem ograniczenia prędkości do 70 km/h
Przeoczenie znaku, szczególnie dotyczącego limitu prędkości, może kosztować nawet 5000 zł.
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h: 50 zł
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11–15 km/h: 100 zł
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 16–20 km/h: 200 zł
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21–25 km/h: 300 zł
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 26–30 km/h: 400 zł
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31-40 km/h: 800/1600 zł
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41-50 km/h: 1000/2000 zł
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51–60 km/h: 1500/3000 zł
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 61–70 km/h: 2000/4000 zł
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 71 km/h: 2500/5000 zł

Wyprzedzanie

 • Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia: 1000/2000 zł
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi: 1000/2000 zł
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach: 1000/2000 zł
 • Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych, tramwajowych albo rowerowych i bezpośrednio przed nimi: 1000/2000 zł
 • Wyprzedzanie z niewłaściwej strony: 1000/2000 zł
 • Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego w obszarze zabudowanym: 1000/2000 zł
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania określonego znakiem drogowym: 1000/2000 zł

Przecinanie się kierunków ruchu

 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli ich opuszczanie zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone: 2000/4000 zł
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały: 2000/4000 zł
 • Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 2000/4000 zł
 • Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd tramwajowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy: 500 zł

Autostrady i drogi ekspresowe

policja zatrzymuje auto na trasie szybkiego ruchu
Prowadzenie auta bez uprawnień nie zostało ujęte w mandatowniku, ale według kodeksu wykroczeń grozi za to minimum 1500 zł. 
 • Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego minimalnego odstępu między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem na tym samym pasie ruchu: 300-500 zł
 • Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych: 2000 zł

Używanie świateł zewnętrznych

 • Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu: 300 zł

Używanie pojazdów w ruchu drogowym

 • Zakrywanie tablic rejestracyjnych: 500 zł
 • Ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku: 300 zł

Przewóz osób

 • Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu: 300 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 3000 zł
 • Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji: 300 zł za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie więcej niż 3000 zł

Kierujący

 • Kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą do tego uprawnienia: 200 zł
 • Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu: 2500 zł
 • Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka: 1000 zł

Inne wykroczenia

 • Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego: 400 zł
 • Niewskazanie osoby, której pojazd został użyczony, w postępowaniu w sprawach o przestępstwo: od 4000 zł
 • Niewskazanie osoby, której pojazd został użyczony, w postępowaniu w sprawach o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym: od 2000 zł
 • Niewskazanie osoby, której pojazd został użyczony, w postępowaniu w sprawach dotyczących przekroczenia limitu prędkości: dwukrotność wysokości grzywny przewidzianej za dane wykroczenie, nie mniej niż 800 zł
 • Niewskazanie osoby, której pojazd został użyczony, w postępowaniu w sprawach o pozostałe wykroczenia: od 500 zł
 • Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową: 400 zł
 • Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych – B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli”: 650 zł
 • Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych – B-10 „zakaz wjazdu motorowerów”, B-35 „zakaz postoju”, B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni nieparzyste” lub „zakaz postoju w dni parzyste”, B-39 „strefa ograniczonego postoju”: 500 zł
 • Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych – B-10 „zakaz wjazdu motorowerów”: 500 zł
 • Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych – D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b: 1200 zł

Znaki i sygnały drogowe

 • Naruszenie postanowień wynikających ze znaków D-18 „Parking”, D-18a „Parking — miejsce zastrzeżone”, D-18b „Parking zadaszony” z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 „Tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej”: 800 zł
 • Naruszenie postanowień wynikających ze znaków P-18 „Stanowisko postojowe” i P-24 „Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” lub P-20 „Koperta” i P-24 „Miejsce dla postoju osoby niepełnosprawnej” umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18 „Parking”, D-18a „Parking — miejsce zastrzeżone”, D-18b „Parking zadaszony”: 800 zł
 • Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 „sygnalizator z sygnałami dla pieszych” nadaje sygnał czerwony: 200 zł
 • Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza: 200 zł
 • Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym: 100 zł
 • Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione: 500 zł

Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu

 • Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez kierowcę pojazdu mechanicznego: kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 1000 zł
 • Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez uczestnika ruchu lub inną osobę, z wyjątkiem kierowcy pojazdu mechanicznego: kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 500 zł
 • Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez kierowcę pojazdu mechanicznego, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia: 1500/3000 zł
 • Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez uczestnika ruchu lub inną osobę, z wyjątkiem kierowcy pojazdu mechanicznego, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez kierującego pojazdem mechanicznym: kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 1000, jednak nie mniej niż 1500 zł
 • Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka: 2500 zł
 • Tamowanie lub utrudnianie ruchu przez kierującego pojazdem mechanicznym: 500 zł

PODSUMOWANIE

Oczywiście czas pokaże, czy i w jakim stopniu nowe mandaty wpłynęły na kierowców, którzy lubią jeździć zbyt szybko, lekceważąc kodeks drogowy. Może się okazać, że wiele osób oswoi się z wizją dotkliwej kary finansowej, ponieważ ryzyko wpadki jest ciągle znikome. Efekt? Zaczną ponownie mocniej naciskać na gaz, licząc, że nie zostaną przyłapani. Tu trzeba jasno wskazać – drogie mandaty nie poprawią bezpieczeństwa na naszych drogach, póki piraci drogowi nie będą szybko i skutecznie karani za popełnione wykroczenia.

Czytaj także