Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
71% Polaków uważa się za dobrych kierowców

71% Polaków uważa się za dobrych kierowców

71% Polaków uważa się za dobrych kierowców

Z sondażu firmy Starter24 wynika, że co piąty kierowca nie potrafi samodzielnie uzupełnić płynu do spryskiwaczy, a 60% nigdy nie pytało nikogo o obsługę swego auta.

  • Sondaż przeprowadzony na zlecenie firmy Starter24
  • Co 14. respondent zdecydowanie nie uważa się za dobrego kierowcę
  • Co 3. nie potrafi otworzyć samochodu przy rozładowanej baterii pilota

Na przełomie grudnia 2020 r. i stycznia 2021 r. na zlecenie działającej w branży samochodowego assistance firmy Starter24 przeprowadzono ankietę wśród 1105 aktywnych kierowców.

Na pytanie „Czy uważasz się za dobrego kierowcę" 16% odpowiedziało „zdecydowanie tak", a 55% „raczej tak", co w sumie daje aż 71% twierdzących odpowiedzi. 22% zakreśliło odpowiedź „raczej nie", a 7% „zdecydowanie nie".

Dość słabo wypadają umiejętności samodzielnego dokonywania podstawowych czynności obsługowych. 20% nie potrafi wymienić baterii w pilocie-kluczyku, a jeśli nieoczekiwanie się ona wyczerpała, to 33% respondentów nie otworzy samochodu. 21% nie umie uzupełnić płynu do spryskiwaczy. Wydaje się, że sprawdzenie poziomu oleju silnikowego jest dużo prostsze niż wymiana żarówki w reflektorze, a tymczasem każdej z czynności nie potrafi przeprowadzić po 32% respondentów.

Ankietowanych poproszono jednocześnie o rozpoznanie 11 kontrolek zestawu wskaźników i o ocenę umiejętności dokonania 10 podstawowych czynności obsługowych. Wyniki pogrupowano w trzech kategoriach. 20% respondentów uzyskało ocenę pozwalającą nazwać ich „ekspertami". Umiarkowaną wiedzą wykazało się 38%, a za „nowicjuszy" uznano aż 42% osób.

Jednocześnie aż 60% respondentów nigdy nie konsultowało się w sprawie obsługi auta. W gronie 40% osób, które to zrobiły, tylko co piąta zasięgnęła języka u dealera lub w serwisie, a co trzecia u mechanika. Prawie połowa (49%) zdała się na radę znajomego.

Czytaj także