Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
wypadek na trasie szybkiego ruchu

Bezpieczeństwo na polskich drogach w 2021 r. – raport

Bezpieczeństwo na polskich drogach w 2021 r. – raport

W ubiegłym roku spadła liczba wypadków oraz ich ofiar. Jedynie kolizji na naszych drogach było wyraźnie więcej niż w 2020 r. Z raportu policji, z którego pochodzą dane, dowiadujemy się także, w jakich miesiącach i dniach tygodnia najczęściej dochodziło do wypadków i które drogi są najniebezpieczniejsze.

 

Ubiegły rok był na naszych drogach bezpieczniejszy niż 2020, wynika z najnowszych danych policji. Trudno uznać, że śmierć w wypadkach 2245 osób to mało, ale trzeba zaznaczyć, że nigdy nie zginęło ich mniej (przypomnijmy, że rekordowo wysoką liczbę ofiar zanotowano w 1991 r. – 7901). Także samych wypadków było mniej, o 3,1%. 

Ogólem najwięcej odnotowano ich w czerwcu (11,4%) i lipcu (11%) oraz październiku (10,3%), ale tuż za nimi są dzielące je miesiące, czyli sierpień i wrzesień (po 9,9%). W rozkładzie na dni tygodnia najwięcej wypadków miało miejsce w piątki (17,1% ogółu), wtedy też odnotowywano największą liczbę rannych (17,4%), najwięcej osób ginęło jednak w soboty (16,6%, piątek jest na drugim miejscu – 15,8%).

W 2021 r. zdecydowana większość wypadków (68,6% ogółu) miała miejsce w obszarze zabudowanym, ale to w wyniku tych, które odnotowano w obszarze niezabudowanym, zginęło więcej osób (61,2%). Jak zauważono w raporcie, na taki stan rzeczy wpływa m.in. to, że w obszarach niezabudowanych kierowcy rozwijają większe prędkości, często w jednym pojeździe ginie więcej niż jedna osoba, do tego pomoc lekarska dociera do poszkodowanych później niż np. w miastach.

Co ciekawe, najwięcej wypadków miało miejsce na prostych odcinkach dróg, drugim w kolejności szczególnie niebezpiecznym miejscem były skrzyżowania z drogą z pierwszeństwem przejazdu. Jeśli zaś chodzi o ich występowanie z podziałem na rodzaj drogi to najwięcej, aż 80%, wypadków miało miejsce na jednojezdniowych drogach dwukierunkowych, najmniej – na autostradach (1,6%) i drogach ekspresowych (1,8%).

Na szczęście poprawia się – choć nadal zbyt wolno – statystyka odnośnie wypadków (i ich ofiar) spowodowanych przez kierowców pod wpływem alkoholu.

Wypadki drogowe w Polsce w 2021 r. – najważniejsze dane

Poniżej prezentujemy najważniejsze zbiorcze statystyki pochodzące z raportu policji „Wypadki drogowe w Polsce w 2021 roku”. W porównaniu z rokiem 2020 najbardziej zmniejszyła się liczba śmiertelnych ofiar wypadków, o 9,9 procent. 

bezpieczeństwo na polskich drogach 2021 statystyki

Ofiary wypadków 2012-2021

W ostatniej dekadzie zdarzały się wprawdzie lata, w których liczba ofiar wypadków rok do roku rosła, ale ogólnie pomiędzy 2012 a 2021 spadła o 1326 os.

ofiary wypadków w Polsce 2012-2021

Liczba ofiar na 100 wypadków 

Niestety liczba ofiar na 100 wypadków nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, choć w 2021 r. spadła w porównaniu z 2020 r.

liczba ofiar na 100 wypadków w Polsce 2011-2021

Bezpieczeństwo w województwach

W Polsce na 100 tys. mieszkańców statystycznie zginęło 5,9 osoby. Na mapie zaznaczyliśmy liczbę ofiar wypadków drogowych w 2021 roku na 100 tys. mieszkańców w podziale na województwa. Najgorzej sytuacja przedstawia się w woj. opolskim, a najlepiej – w śląskim.

liczba wypadków drogowych w 2021 w Polsce z podziałem na województwa

Główne rodzaje wypadków w 2021 r.

Niezmiennie na pierwszym miejscu znajdują się wypadki, w których nastąpiło zderzenie boczne.

główne rodzaje wypadków w Polsce w 2021

Czytaj także