Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
ładowanie auta elektrycznego

Drastycznie nierównomiernie rozwinięta sieć ładowarek aut elektrycznych w Europie

Drastycznie nierównomiernie rozwinięta sieć ładowarek aut elektrycznych w Europie

Najnowszy raport ACEA pokazuje, jak wielkie różnice w dostępie do punktów ładowania aut elektrycznych mają miejsce w poszczególnych krajach Starego Kontynentu.

Choć brzmi to wręcz niewiarygodnie, w 10 krajach Unii Europejskiej nie ma nawet jednego ogólnie dostępnego punktu ładowania samochodów elektrycznych przypadającego na 100 kilometrów dróg. Niestety, wśród tych państw znajduje się Polska, która ze wskaźnikiem 0,4/100 km zajmuje miejsce trzecie od końca. Gorzej jest tylko na Litwie i w Grecji.

Żeby jednak nie było wątpliwości – w większości krajów sytuacja także jest bardzo daleka od optymalnej – w 18 znajduje się mniej niż 5 ładowarek na 100 km, a w zaledwie w czterech – więcej niż 10.

Można by było wprawdzie przyjąć, że sprawa z czasem sama się rozwiąże i po prostu tam, gdzie sieć będzie się szybciej rozwijać, nastąpi naturalnie wyraźny wzrost sprzedaży „elektryków”. Tylko że trzeba też pamiętać o planach drastycznego zmniejszenia oferty aut spalinowych przez producentów, a z czasem całkowitego zakazu ich sprzedaży. A to sprawi, że klienci w wielu krajach po prostu stracą możliwość normalnego korzystania z samochodów. Dlatego rozwój infrastruktury ładowania wydaje się najważniejszym i najbardziej palącym problemem szeroko rozumianej elektromobilności.

Obecną sytuację najlepiej obrazuje kontrast pomiędzy Holandią, w której ładowarka znajduje się w zasadzie co dwa kilometry (najlepszy wynik w Unii Europejskiej) a na przykład ośmiokrotnie od niej większą Polską, w której są one usytuowane średnio co 250 km. A to unaocznia, jak ogromny jest rozziew pomiędzy ambitnymi planami polityków a realiami większości krajów.

Jak zaznaczył Eric-Mark Huitema, dyrektor generalny ACEA (organizacji zrzeszającej producentów aut):


W budowaniu infrastruktury musi zostać poczyniony gigantyczny postęp w bardzo krótkim czasie. Jej rozwój, jaki ma miejsce w kilku krajach Europy Zachodniej, jest wprawdzie zachęcający, ale nie może przesłaniać dramatycznie niskiego zagęszczenia ładowarek w innych krajach Wspólnoty.

Kraje, w których jest najwięcej puntów ładowania na 100 km dróg:

  1. Holandia – 47,5
  2. Luksemburg – 34,5
  3. Niemcy – 19,4
  4. Portugalia – 14,9
  5. Austria – 6,1

Kraje, w których jest najmniej puntów ładowania na 100 km dróg:

  1. Litwa – 0,2
  2. Grecja – 0,2
  3. Polska – 0,4
  4. Łotwa – 0,5
  5. Rumunia – 0,5

Poniżej podajemy pełne dane dotyczące liczby punktów ładowania samochodów elektrycznych na 100 km dróg w 27 krajach Unii Europejskiej, uszeregowanych alfabetycznie (dane ACEA za 2020 r.).

Państwo Liczba punktów ładowania
na 100 km dróg
Udział aut elektrycznych
w rynku (%)
Austria 6,1 9,5
Belgia 5,5 10,7
Bułgaria 0,8 b.d.
Chorwacja 2,3 1,9
Cypr 0,5 0,5
Czechy 0,9 2,5
Dania 4,4 16,4
Estonia 0,7 1,8
Finlandia 3,3 18,1
Francja 4,1 11,2
Grecja 0,2 2,6
Hiszpania 1,1 4,8
Holandia 47,5 25,0
Irlandia 1,0 7,4
Litwa 0,2 1,1
Łotwa 0,5 2,7
Luksemburg 34,5 11,4
Malta 3,4 b.d.
Niemcy 19,4 13,5
Polska 0,4 1,9
Portugalia 14,9 13,5
Rumunia 0,5 2,2
Słowacja 2,0 1,9
Słowenia 1,6 3,1
Szwecja 5,0 32,2
Węgry 0,6 4,7
Włochy 5,1 4,3

Czytaj także