Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynów Motor oraz Auto
mężczyzna na badaniu u lekarza

Badania lekarskie dla kandydatów na kierowców oraz tych posiadających uprawnienia

Badania kierowcy – jakie i kiedy są potrzebne i ile kosztują?

Badania lekarskie dla kandydatów na kierowców oraz tych posiadających uprawnienia

Badania kierowcy – jakie i kiedy są potrzebne i ile kosztują?

Każda osoba starająca się o prawo jazdy musi przejść badanie lekarskie, ale czasem również po otrzymaniu uprawnień trzeba zgłosić się do lekarza. Kiedy kierowca musi sprawdzić stan zdrowia? Jakie są wymagania i typy badań?

Przyszły kierowca zanim zgłosi się do szkoły nauki jazdy (OSK), musi założyć elektroniczny profil kandydata na kierowcę (PKK). Jednak warunkiem jego wydania jest brak przeciwwskazań prawnych (zakaz prowadzenia pojazdów) oraz zdrowotnych do rozpoczęcia kursu lub zdawania egzaminu.

Zanim jednak zaczniemy szukać odpowiedniego lekarza, warto zgłosić się do wybranego OSK. Niektóre autoszkoły organizują badania w swoich placówkach i wliczają w cenę kursu.

Jeśli dany ośrodek nie ma tego w ofercie, trzeba znaleźć lekarza orzecznika uprawnionego przez wojewodę do wydawania zaświadczeń o stanie zdrowia.

Jakie badania musi przejść przyszły kierowca?

Samo badanie jest bezinwazyjne i zajmuje około 20 minut, specjalista ocenia podczas niego ogólny stan zdrowia na podstawie ankiety oraz bada wzrok. Uwaga! Jeśli okaże się, że mamy jakieś problemy, dostaniemy wytyczne np. do jazdy w okularach, a termin ważności prawa jazdy będzie skrócony np. do 2 lat.

Opisane badanie to forma uproszczona, która dotyczy amatorskich kategorii prawa jazdy, np. kat. A czy B. Przyszli kierowcy zawodowi (C1, C, C+E, D1, D, D+E) muszą zgłosić się do lekarza medycyny pracy, gdzie czeka ich szerszy zakres badań, np. EKG oraz psychotechnicznych (rozmowa z psychologiem i test szybkości reakcji).

Badania kierowców posiadających prawo jazdy

Posiadanie prawa jazdy jednak nie oznacza, że już nie będziemy musieli przeprowadzać obowiązkowych badań. O ile wymiana standardowego prawa jazdy (bezterminowego lub wydanego na 15 lat) nie wymaga ponownej opinii lekarskiej, to kierowcy zawodowi posiadają prawo jazdy wydane na 5 lat, a po 60. roku życia – tylko 2,5 roku i muszą oni wykonywać badanie przed odnowieniem uprawnień. To samo dotyczy kierowców z kat. A czy B, którym została skrócona ważność dokumentu ze względu na stan zdrowia. Lekarz orzecznik musi sprawdzić, czy dany kierowca może nadal prowadzić pojazdy.

Badania po utracie prawa jazdy

Kolejnym przypadkiem, kiedy kierowca musi odwiedzić lekarza lub psychologa jest utrata prawa jazdy np. po przekroczeniu limitu punktów karnych lub sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, np. za jazdę po alkoholu bądź ze względu na stan zdrowia. Zakres badań zależy od przyczyny odebrania uprawnień. Wykonuje je wojewódzki ośrodek medycyny pracy.

Koszt badań jest ustalony „ustawowo” i wynosi 200 zł dla badań lekarskich i 150 zł dla psychologicznych.

Rodzaje badań dla kierowców

Dla kandydatów na kierowców kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T

Lekarz orzecznik uprawniony przez wojewodę bada przyszłego kierowcę, głównie pod kątem: narządu wzroku, narządu słuchu i równowagi oraz chorób takich jak: cukrzyca, choroby psychiczne oraz innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia lub uzależnień, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami.

W przypadku wykrycia problemów ze zdrowiem lekarz może zdecydować, że kierowca otrzyma wpis z kodem w prawie jazdy (patrz niżej), co oznacza, że musiał stosować się do pewnych zaleceń, np. jazda w okularach, a co więcej, otrzyma dokument, który będzie ważny np. 2 lata i do jego odnowienia będzie potrzebne ponowne badanie.

Uwaga! Od decyzji lekarza orzecznika można się odwołać w ciągu 14 dni. W takim przypadku trzeba złożyć odwołanie do osoby, która przeprowadzała badanie i udać się do innego specjalisty (trzeba ponownie zapłacić).

badanie_wzroku_kierowca

Co trzeba ze sobą zabrać na badanie?

 • dokument tożsamości
 • stare prawo jazdy (w przypadku przedłużenia terminu ważności)
 • okulary lub soczewki
 • aparat słuchowy
 • w przypadku osób leczących się na cukrzycę lub padaczkę trzeba dodatkowo dostarczyć kartę konsultacji diabetologicznej (dla cukrzyków) lub neurologiczną (dla osób z epilepsją)

Cena badania: 200 zł. Czasem badania są wykonywane gratis w ramach opłaty za kurs prawa jazdy.

Dla kandydatów na kierowców zawodowych, przy wyrabianiu świadectwa kierowcy oraz przy odnawianiu prawa jazdy zawodowego

Badania lekarskie są również potrzebne w przypadku osób starających się o prawo jazdy kat. C1, C, C+E, D1, D, D+E, świadectwo kierowcy (dla osób zawodowo jeżdżących autami dostawczymi do 3,5 t), uprawnienia do używania pojazdu uprzywilejowanego, TAXI oraz podczas wyrabiania nowego prawa jazdy po utracie jego ważności czy świadectwa kwalifikacji. 

Tak jak w przypadku „amatorskiego” prawa jazdy, specjalista medycyny pracy sprawdzi ogólny stan zdrowia, ale może dodatkowo skierować na badanie, np. EKG, do okulisty lub laryngologa (są dodatkowo płatne).

Trzeba również przejść badanie psychologiczne, to składa się z rozmowy z psychologiem, testów pozwalających stwierdzić sprawność intelektualną i radzenie sobie z różnymi sytuacjami na drodze, koncentrację i uwagę oraz badanie wykonywane za pomocą specjalistycznej aparatury, która ma pomóc sprawdzić szybkość czasu reakcji.

kat.C_NAUKA_JAZDY_ciezarowka

 • Badania dla kierowców „zawodowych” trzeba powtarzać co 5 lat, a po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia – co 30 miesięcy.
 • Badanie jest potrzebne dla kandydatów na kierowców, ale również przy kwalifikacji wstępnej

Ceny:

 • badanie lekarskie – 200 zł
 • psychotest – 150 zł
 • dodatkowe zlecone badania – około 100 zł każde z nich.

Dla osób z zatrzymanym prawem jazdy

Odzyskanie prawa jazdy po jego zatrzymaniu zwykle wymaga badania lekarskiego. Po otrzymaniu skierowania zamiast do lekarza trzeba udać się do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Ten oprócz typowych badań lekarskich sprawdza również stan wątroby (dla osób zatrzymanych za jazdę po alkoholu), ale również wykonuje badania psychologiczne w przypadkach:

 • kierowania pojazdem po alkoholu
 • przekroczenia liczby 24 punktów karnych
 • spowodowania wypadku lub zagrożenia.

kierowca_wizyta_wydzial_komunikacji

Zgłaszając się na badanie, należy posiadać:

 • skierowanie wydane przez odpowiedni organ
 • dowód osobisty
 • wynik badania specjalistycznego, np. poziomu cukru, GGTB lub moczu
 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie leczenia odwykowego w przypadku osób, u których zalecono terapię odwykową
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie przeciwalkoholowym lub przeciwdziałania narkomanii przez osoby, które otrzymały skierowanie decyzją starosty.

Ceny:

 • do 200 zł za badanie lekarskie
 • do 150 zł za badanie psychologiczne

Kody w prawie jazdy

Lekarz w orzeczeniu może wpisać kody, które ograniczają korzystanie z prawa jazdy. Oto najczęściej stosowane kody i związane z nimi wymagania:

 • 01.01 – okulary
 • 01.02 – soczewki kontaktowe
 • 01.05 – przepaska na oko
 • 01.06 – okulary lub soczewki kontaktowe 
 • 01.07 – indywidualna korekta lub ochrona wzroku
 • 02 – wymagana korekta słuchu lub wspomaganie komunikacji
 • 03 – wymagane protezy lub szyny ortopedyczne kończyn
 • 40 – wymagane modyfikacje w układzie kierowniczym
 • 69 – jazda tylko pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową
 • 110 – orzeczenie lekarskie stwierdzające przeciwwskazania do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy A1, A2 i A.

Co grozi za jazdę bez wymaganych badań?

Jeśli posiadamy terminowe prawo jazdy (wydane ze względu na stan zdrowia) i na czas nie zgłosimy się do lekarza na badanie lub nie wystąpimy o wydanie nowego dokumentu po jego terminie ważności, będziemy traktowani jako osoba prowadząca pojazd bez wymaganych uprawnień. Oprócz grożącego mandatu czy grzywny nie chroni nas również polisa OC czy AC. Podobny problem mogą mieć również kierowcy, którzy mają obowiązek używania okularów, ale tego nie robią.

Warto wiedzieć

Wymiana prawa jazdy kat. B

 • osoba posiadająca bezterminowe prawo jazdy starego lub nowego typu otrzymując nowy dokument (wtórnik), nie musi przechodzić badań lekarskich
 • każdy kierowca, który wymienia prawo jazdy (z powodu zgubienia, kradzieży, zniszczenia lub zmiany danych) lub otrzymuje je po raz pierwszy, dostaje dokument ważny przez 15 lat
 • osoby posiadające prawo jazdy wydane przed 19 stycznia 2013 r. muszą wymienić dokument od 2028 do 2033 r.
 • badania lekarskie będą przechodzić jedynie osoby wymieniające i posiadające prawo jazdy zawodowe, np. kat. C lub D

Czytaj także