Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
centrum Krakowa znak strefy czystego transportu

Miasta tylko dla nowych aut? Strefy czystego transportu – co o nich wiemy, kiedy i gdzie powstaną

Miasta tylko dla nowych aut? Strefy czystego transportu – co o nich wiemy, kiedy i gdzie powstaną

Im starsze auto, tym większy kłopot. Wiele samorządów planuje stworzenie stref czystego transportu. Co to oznacza dla właścicieli samochodów spalinowych? Gdzie powstaną takie strefy i jakie auta nie będą mogły do nich wjechać? Których pojazdów zakaz nie będzie obejmować?

Strefy ekologiczne nie są niczym nowym. Obowiązują niemal w całej Europie, najwięcej znajdziemy ich w Niemczech czy Włoszech. Mogą wjeżdżać do nich pojazdy oceniane na podstawie normy emisyjnej, takiej jak Euro VI lub nieco starszej.

Również w Polsce w najbliższych miesiącach powstaną podobne rozwiązania ograniczające wjazd do pewnych obszarów miast lub wręcz do całych gmin. Plany samorządowców spowodowały popłoch wśród kierowców. Niektóre media straszą, że aby legalnie poruszać się nawet po mniejszych miejscowościach, trzeba będzie wymienić auto na elektryczne, ponieważ żaden „kopciuch” nie dostanie plakietki ekologicznej.

Kraków chce ograniczyć wjazd do całego obszaru miasta, Warszawa tylko do centrum.

Łagodne restrykcje (na początek...)

Rzeczywiście, „ustawowo” w strefie będą mogły się poruszać tylko pojazdy bezemisyjne, ale władze gminy będą miały możliwość stworzyć katalog pojazdów, które mimo braku spełnienia ekologicznych norm będą miały prawo poruszać się po mieście.

W praktyce w pierwszej fazie zakazy obejmą tylko najstarsze pojazdy – ponad 20-letnie. Dla przykładu w stolicy w przyszłym roku do centrum miasta nie wjadą starsze niż 27-letnie auta benzynowe oraz ponad 18-letnie diesle, władze Krakowa są jeszcze mniej restrykcyjne. W pierwszej fazie wprowadzania strefy na cenzurowanym będą auta najbardziej zanieczyszczające powietrze, tj. blisko i ponad 30-letnie – Euro I dla aut benzynowych i Euro II dla diesli.

Strefy czystego transportu - z czasem będzie gorzej

 Oczywiście, trzeba mieć świadomość, że przepisy będą stopniowo zaostrzane – tak też działo się w innych miastach w UE – według planów w Warszawie za 9 lat będą mogły jeździć 18-letnie auta benzynowe i 11-letnie diesle.

Jak wyglądają zasady i plany wprowadzania stref?

Strefa czystego transportu – przepisy, założenia, opłaty

Na terenie gminy można ustanowić Strefę Czystego Transportu (SCT) obejmującą drogi będące pod zarządem gminy), do której zakazuje się wjazdu pojazdów samochodowych innych niż:

 •  elektryczne
 •  napędzane wodorem
 •  napędzane gazem ziemnym
 •  pojazdy służb mundurowych, ratowniczych
 •  pojazdy specjalistyczne oraz służb drogowych
 •  auta osób niepełnosprawnych
 •  autobusy szkolne
 • pojazdy dopuszczone przez władze gminy

Rada gminy może dopuścić wjazd do strefy, w godzinach 9-17 w okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia ustanowienia strefy, pojazdów, które mają zakaz wjazdu, ale pod warunkiem uiszczenia opłaty. Ta nie może być wyższa niż 2,50 zł za godzinę w przypadku opłaty jednorazowej i 500 zł w przypadku opłaty abonamentowej za jeden miesiąc.

Auta, które nie mają zielonych tablic (pojazdy elektryczne), aby wjechać, będą musiały mieć na szybie wydane przez daną gminę oznaczenie. Koszt naklejki (oznakowania spełnienia wymaganych norm) ma wynosić maksimum 5 zł.

stefa-czystego-transportu-nalepka
Straże gminne będą kontrolowały, czy pojazdy poruszające się po strefie posiadają naklejkę na szybie. Jej brak będzie oznaczać 500 zł mandatu.

Warto sprawdzić, czy starsze auto nie spełnia wyższej normy

Czasem producenci aut spełniają normę wcześniej, niż wymagają tego przepisy. Może się więc zdarzyć, że pojazd „rocznikowo” jest klasyfikowany jako np. Euro V, jednak w rzeczywistości jest to już Euro VI. Jeśli jednak nie jest to wpisane do dowodu rejestracyjnego, nie będzie honorowane. To można jednak zmienić na podstawie:

 •  certyfikatu EURO
 • wyciągu ze świadectwa homologacji pojazdu
 • dokumentu wystawionego przez producenta pojazdu lub autoryzowanego przedstawiciela producenta

UWAGA! O dokument można zwykle wystąpić w ASO danego producenta, czasem za jego wystawienie trzeba będzie zapłacić – nawet kilkaset złotych.

Gdzie powstaną strefy czystego transportu?

W Polsce strefy czystego transportu są planowane w wielu miastach, w tym w Warszawie, Krakowie, Toruniu, Trójmieście, Gliwicach i Wrocławiu. W każdym z tych miast władze lokalne pracują nad opracowaniem koncepcji i wdrożeniem stref w celu poprawy jakości powietrza, ochrony zdrowia mieszkańców oraz ograniczenia ruchu pojazdów.

W niektórych miastach strefy czystego transportu są już przesądzone i pewne, w innych są one jeszcze w fazie planowania i przygotowań do wprowadzenia ich ewentualnie w życie.

Strefa czystego transportu w Krakowie – zasady

Granice strefy pokrywają się z granicami administracyjnymi miasta, a więc strefa obejmie całą gminę poza autostradami i drogami ekspresowymi.

krakow-ulica-na-starowce

Minimalne wymogi dla aut umożliwiające wjazd do strefy w Krakowie

Od 1.07.2024 r. do 30.06.2026 r.

Samochody zarejestrowane przed 1.03.2023 r.:

 • Euro I lub rok produkcji od 1992 dla aut z silnikiem benzynowym 
 • Euro II lub rok produkcji od 1995 dla pojazdów zasilanych ON

Samochody zarejestrowane po 1.03.2023 r.:

 • Euro III lub rok produkcji od 2000 dla aut z silnikiem benzynowym
 • Euro V lub rok produkcji od 2008 dla diesla

Od 1.07.2026 r.

 • Euro III lub rok produkcji od 2000 dla PB
 • Euro V lub rok produkcji od 2008 dla ON

Zakazem wjazdu nie będą objęte:

 • motocykle
 • pojazdy historyczne
 • pojazdy specjalne
 • pojazdy zarejestrowane najpóźniej przed 1 marca 2023 r., których właścicielami są osoby, które najpóźniej w dniu 1 stycznia 2023 r. ukończyły co najmniej 70 lat, prowadzone wyłącznie przez tych właścicieli.

Strefa czystego transportu w Warszawie – zasady

Strefa ma objąć Śródmieście oraz przyległe fragmenty dzielnic (wciąż trwają konsultacje). Miałaby zacząć działać już w przyszłym roku.

warszawa-centrum-miasta

Minimalne wymogi dla aut umożliwiające wjazd do strefy w Warszawie

Do 31.12.2025 r.

 • Euro II lub rok produkcji od 1997 dla aut z silnikiem benzynowym 
 • Euro IV lub rok produkcji od 2006 dla pojazdów zasilanych ON

Do 31.12.2027 r.

 • Euro III lub rok produkcji od 2001 dla aut z silnikiem benzynowym 
 • Euro V lub rok produkcji od 2010 dla pojazdów zasilanych ON

Do 31.12.2029 r.

 • Euro IV lub rok produkcji od 2006 dla aut z silnikiem benzynowym
 • Euro VI lub rok produkcji od 2015 dla pojazdów zasilanych ON

Do 31.12.2031 r.

 • Euro V lub rok produkcji od 2010 dla aut z silnikiem benzynowym
 • Euro VIdT lub rok produkcji od 2019 dla pojazdów zasilanych ON

Dodatkowo będą mogły bezterminowo wjechać pojazdy:

 • benzynowe spełniające Euro VI zarejestrowane po raz pierwszy od 2015 i diesle z Euro VId (rejestracja od 2021 r.)
 • motocykle
 •  specjalne
 • historyczne
 • oraz, po zgłoszeniu 4 razy do roku, auta które nie spełniają norm.

Strefy czystego transportu w Polsce – podsumowanie

Zapowiedzi tworzenia stref czystego transportu można uznać jedynie za pozorowane działania. Z jednej strony jest to ukłon w stronę ekologów, którzy winią auta za powstawanie smogu i chętnie by się ich pozbyli z ulic, z drugiej –  samorządy zdają sobie sprawę, że nie zmuszą wyborców do natychmiastowej wymiany samochodów, więc ograniczają wjazd tylko dla znikomej grupy pojazdów.

Czytaj także