Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
Szkolenie redukujące punkty karne

Ponownie odejmiesz punkty

Nowe zasady kasowania punktów karnych – wróciły kursy, ale... sporo się zmieniło. Zobacz aktualny stan

Ponownie odejmiesz punkty

Nowe zasady kasowania punktów karnych – wróciły kursy, ale... sporo się zmieniło. Zobacz aktualny stan

Szkolenia redukujące punkty karne zaczęły ponownie działać 17 września, ale uwaga: z powodu zamieszania w przepisach na nowych zasadach kasowane będą tylko punkty przyznawane po tej dacie. Co jeszcze warto i trzeba widzieć o aktualnych zasadach działania nowego-starego systemu?

We wrześniu 2022 roku wprowadzono zasadę, że punkty znikały z konta po 2 latach, a nie – jak wcześniej – po roku. Co więcej, za jedno przewinienie drogowe można było dostać nawet 15 punktów karnych.

W praktyce oznaczało to, że limit 24 punktów dało się przekroczyć bardzo szybko, na przykład po dokonaniu dwukrotnego naruszenia przepisów. Równocześnie wprowadzono skuteczniejsze egzekwowanie grzywien – nieopłacone mandaty zatrzymywały bieg przedawnienia punktów karnych.

Rok temu zlikwidowano szkolenia

Przy okazji zaostrzenia kar podjęto decyzję o zlikwidowaniu szkoleń redukujących punkty karne. W zamian planowano wprowadzić kursy reedukacyjne w WORD-ach, które miały trwać nawet kilka dni i kosztować do 500 zł. Po ukończeniu kursu wszystkie punkty kierowcy miały zostać skasowane. W przypadku ponownego przekroczenia limitu punktów karnych w ciągu 5 lat od daty skierowania na kurs – kierowca miał tracić prawo jazdy.

  • Mimo zapowiedzi i gotowych przepisów, nie umożliwiono redukcji punktów karnych, co spowodowało, że wcześniej dość surowy system karania stał się bardzo rygorystyczny. W związku z tym rząd rozpoczął prace nad zmianą prawa i powrotem do poprzednich zasad.

System kasowania punktów po staremu

Zgodnie z nowym kodeksem ruchu punkty karne będą przedawniały się po 12 miesiącach (pod warunkiem że mandat zostanie opłacony). Nowe przepisy ponownie wprowadzają kursy redukujące punkty karne, ale nie będą one dostępne dla kierowców w ciągu pierwszego roku od uzyskania prawa jazdy. Ci, którzy mają staż dłużej niż rok, będą mogli uczestniczyć w tych kursach, jeśli mają od 6 do 24 punktów karnych.

  • Istotne zmiany dotyczą formuły i ceny zajęć. Przywrócone kursy nie będą dostępne online, jak miało to miejsce do września 2022 roku, i będą kosztować około 1000 zł, w zależności od WORD-u.

Trudniej, ale korzystnie

Z perspektywy kierowcy jest to jednak opłacalne, ponieważ szkolenie (trwające 8 godzin lekcyjnych po 45 minut) z udziałem policjanta i psychologa, a także zajęcia praktyczne z instruktorem nauki jazdy, pozwala na usunięcie 6 punktów. Z ewidencji będą usuwane najstarsze z nich, ale jedynie, gdy zapłacono za nie mandat. Nowe zasady weszły w życie 17 września 2023 r.

Uwaga na pułapkę!

Jednak problem polega na tym, że nie będą mogły być usuwane tzw. dwuletnie punkty karne, czyli te, które zdobyto od 17 września 2022 roku do 16 września 2023 roku. To oznacza, że będą usuwane tylko te zdobyte zgodnie z nowymi zasadami, które przedawniają się po roku. Z tego powodu dyrektorzy WORD-ów mają wątpliwości, czy rzeczywiście we wrześniu czeka ich aż tak duży napływ uczestników kursów. 

Mimo że zainteresowanie kursami jest ogromne, „punktowcy” zwykle nie zdają sobie sprawy, że uczestnictwo w szkoleniu nie wpłynie na stan ich konta punktowego. Prawdziwy szturm kierowców może mieć miejsce dopiero pod koniec roku.

  • Jeszcze jedna zmiana wprowadzona przy okazji: nie ma już  konieczności składania wniosku (automatyczny zwrot prawa jazdy zatrzymanego na czas do 1 roku). Wcześniej trzeba się udać do urzędu i wypełnić stosowny wniosek, dopiero wtedy można całkowicie legalnie jeździć.

Przywrócenie kursów redukujących punkty karne będzie jedyną okazją dla kierowców nieumiejętnych do odbycia szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa na drodze.

Tomasz Matuszewski, WORD Warszawa

Jak zlikwidować punkty karne – nowe zasady

Kierowcy, którzy zgromadzili na swoim koncie więcej niż 6 punktów karnych, będą mogli raz na pół roku wziąć udział w odpłatnym szkoleniu pozwalającym im zredukować ich liczbę o 6, pod warunkiem że zapłacili przyznany mandat.

  • Uwaga!
    Nic się nie zmienia w przypadku osób, które posiadają prawo jazdy od ponad roku. Jeśli zdobędą 25 punktów lub więcej, czeka je skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, obejmujące ponowny egzamin na prawo jazdy (teoretyczny i praktyczny) oraz badanie psychologiczne w celu oceny istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania. W szkoleniu nie mogą uczestniczyć osoby, które posiadają uprawnienia krócej niż 12 miesięcy.

Zapisanie się na kurs

zasady kasowania punktow_word

Szkolenia będą prowadzone tylko w siedzibie WORD-u. Przez internet nie odejmiemy już punktów.

Pierwszym krokiem będzie zapisanie się na szkolenie w dowolnym WORD-zie oraz opłacenie szkolenia. Cena ma wynosić około 1000 zł. Uwaga! Kursy redukujące punkty nie będą dostępne online, jak miało to miejsce jeszcze w 2022 roku.

Odbycie szkolenia

zasady kasowania punktow_hamowanie awaryjne
Nowość – „punktowcy” będą musieli odbyć próbę awaryjnego hamowania na placu manewrowym.

Zostało one wydłużone z 6 do 8 godzin wykładów (po 45 minut). Dodatkowo uczestnicy szkolenia będą musieli wykonać ćwiczenie praktyczne polegające na awaryjnym hamowaniu. Kurs będzie realizowany w ciągu jednego dnia i nie będzie mogło w nim uczestniczyć więcej niż 15 osób. Będzie on prowadzony przez policjanta z komórki ruchu drogowego lub osobę posiadającą specjalistyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, psychologa transportu, a część praktyczną będzie prowadzić osoba posiadająca uprawnienia instruktora nauki jazdy lub instruktora techniki jazdy.

zasady kasowania punktow_policja

Po zakończonym kursie z konta zniknie 6 najstarszych (a więc tak jak wcześniej) punktów karnych.

Po ukończeniu szkolenia zostanie odjętych 6 najstarszych punktów karnych, zgodnie z obecnie obowiązującym projektem nie zostaną usunięte punkty zdobyte przed 16 września 2023 roku.

Zmiany w stacjach kontroli pojazdów niebawem

zasady kasowania punktow_skp
Gotowe przepisy dotyczące zmian w SKP wciąż czekają na wejście w życie.

Wciąż nie ma decyzji co do zmian w prawie dotyczących SKP. Według założeń, tak jak obecnie, starosta zachowa odpowiedzialność za SKP, ale to szef TDT (Transportowego Dozoru Technicznego) będzie zawieszał, przywracał i cofał świadectwa kompetencji diagnosty, jego obowiązkiem ma być nadzór merytoryczny nad badaniami technicznymi pojazdów, w ramach którego m.in. przeprowadzi doraźne kontrole na wybranych losowo stacjach kontroli pojazdów. Diagności będą również zobligowani do szkoleń cyklicznych (warsztaty doskonalenia zawodowego), a egzaminy będzie przeprowadzał Instytut Transportu Samochodowego. 

  • Tym, co najbardziej zainteresuje kierowców, jest wprowadzenie obowiązku dokumentowania fotograficznego obecności pojazdu na badaniach technicznych. Diagnosta będzie musiał wykonać wyraźne zdjęcia przedstawiające całą bryłę pojazdu z przodu i z tyłu oraz wskazanie drogomierza. Dokumentacja będzie przechowywana na stacji kontroli pojazdów przez 5 lat, co umożliwi identyfikację i weryfikację, czy dany pojazd faktycznie został poddany badaniu technicznemu oraz w jakim stanie się on znajdował. Co to oznacza? 
  • Diagności będą musieli bardziej skrupulatnie sprawdzać pojazdy i raczej przestanie już być możliwe wbicie pieczątki, jeśli będą widoczne niedomagania pojazdu skutkujące negatywnym wynikiem badania.
  • Dodatkowo osoby wykonujące obowiązkowy przegląd po terminie zapłacą podwójną stawkę. Natomiast jeśli na stację przyjedziemy do 30 dni przed terminem, badanie zostanie przedłużone zgodnie z datą widniejącą na pieczątce.

PODSUMOWANIE

Teoretycznie zmiany mają na celu pomóc kierowcom w redukcji punktów karnych i zachęcić ich do przestrzegania przepisów drogowych. Jednak w praktyce można odnieść wrażenie, że rząd zdecydował się cofnąć z planów poprawy bezpieczeństwa drogowego z powodu niezadowolenia części zmotoryzowanego elektoratu. To może mieć ogromne znaczenie dla polityków w roku wyborczym i, niestety, dla poziomu bezpieczeństwa na drogach.

Czytaj także