Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
jazda po alkoholu

Bezprecedensowy wyrok TK – kierowca, który stracił prawo jazdy kat. B za jazdę w stanie nietrzeźwości, może prowadzić inne pojazdy

Bezprecedensowy wyrok TK – kierowca, który stracił prawo jazdy kat. B za jazdę w stanie nietrzeźwości, może prowadzić inne pojazdy

Sensacyjna decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Kierowca posiadający prawo jazdy kategorii B stracił uprawnienia z powodu jazdy w stanie nietrzeźwości. Ale zgodnie z wyrokiem może prowadzić pojazdy innych kategorii.

Swoją decyzję Trybunał Konstytucyjny (TK) wydał we wtorek, 4 lipca. Jest ona absolutnie sensacyjna. Dlaczego?

Zgodnie z wyrokiem zabronienie możliwości odzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów innych kategorii niż ta, która została utracona, jest niezgodne z konstytucją. 

Oznacza to, że nie można odbierać uprawnień na wszystkie kategorie prawa jazdy. „Organ administracyjny nie może pozbawić osoby, która posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych w określonej kategorii prawa jazdy, możliwości odzyskania dokumentu potwierdzającego te uprawnienia w odniesieniu do pojazdów mechanicznych, dla których nie orzeczono zakazu prowadzenia” – czytamy w uzasadnieniu TK.

Nie można dwukrotnie karać za to samo

Sędzia sprawozdawca Andrzej Zielonacki przyznał, że w przypadku kierowcy nie powinna obowiązywać zasada „ne bis in idem” (nie można dwukrotnie sądzić i karać w tej samej sprawie). Ale mężczyzna, którego dotyczył wyrok, zgodnie ze słowami sędziego, został ukarany dwa razy. 

Nie dość że skazano go na karę 5-letniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych (prawo jazdy kat. B), to jeszcze odmówiono mu wydania prawa jazdy na inne, posiadane przez niego kategorie.

policjant zatrzymuje auto do kontroli
TK uznał, że nie można dwukrotnie karać kierowców za to samo przewinienie. 
Archiwum

„W rezultacie dochodzi do zaostrzenia sankcji karnych, jakimi jest zakaz prowadzenia pojazdów, wydawanych przez sądy powszechne. Sporny przepis prowadzi do sytuacji, w której osoba skazana za przestępstwo lub wykroczenie i objęta zakazem prowadzenia określonego rodzaju pojazdów, zostaje pozbawiona możliwości legalnego prowadzenia także innych pojazdów” – argumentował swoją decyzję TK, kwestionując przepis, który rozszerza przed sąd zakaz prowadzenia pojazdów na inne kategorie. 

Jak zaznaczył TK, zakwestionowany przepis nie traci obowiązującej mocy, jednak wyeliminowana zostaje jego niekonstytucyjna treść normatywna. 

Ma prawo jazdy w 11 kategoriach

Kierowca, który zgłosił sprawę do TK, ma prawo jazdy aż w 11 kategoriach. Po zatrzymaniu za prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości sąd nałożył na niego zakaz prowadzenia pojazdów przez okres 5 lat. Dotyczy on jednak wyłącznie pojazdów, dla których wymagane jest prawo jazdy kategorii B.

Kiedy kierowca musiał zwrócić starostwu dokument uprawniający go do prowadzenia pojazdów, wystąpił o wydanie wtórnego egzemplarza na kategorie nie objęte zakazem. Spotkał się jednak z odmową ze strony starosty, który powołał się na przepis zabraniający wydawania prawa jazdy osobom objętym zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych. I właśnie ten przepis został zakwestionowany przez TK.

Z powodu odmowy kierowca najpierw zwrócił się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które odrzuciło jego skargę. Dlatego w następnej kolejności złożył apelację do TK. 

W swojej skardze stwierdził, że nałożony przez sąd zakaz prowadzenia samochodów, podlegających pod kategorię B, został rozszerzony na inne kategorie. Przy okazji też podkreślał, że zakaz to sankcja o charakterze represyjnym, która przede wszystkim zaostrza wymierzoną przez sąd sankcję karną. 

Orzeczenie TK zostało wydane przez pięciu sędziów pod przewodnictwem sędziego Bogdana Święczkowskiego.

Czytaj także