Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
kolumna aut

Przez 80 km kolumna aut blokowała ruch. Czy w takiej sytuacji, jak na zamieszczonym filmie, miała do tego prawo?

Przez 80 km kolumna aut blokowała ruch. Czy w takiej sytuacji, jak na zamieszczonym filmie, miała do tego prawo?

Na stronie kanału STOP CHAM pojawiło się nagranie, na którym widać kolumnę pojazdów poruszającą się środkiem autostrady. I tak przez 80 km. Czy wszystko odbyło się tutaj zgodnie z przepisami?

Sytuacja ta miała miejsce 6 listopada bieżącego roku na trasie Rzeszów – Warszawa. Autor nagrania, który jechał tuż za kolumną, twierdzi, że przez 80 km poruszała się ona środkiem autostrady z prędkością 110 km/h. 

„BMW było w środku i zapewne to była osoba przewożona. Jechali tak ok. 80 km mając prawy pas pusty, którym mogli się poruszać, a tak jechali 110 km/h lewym całkowicie blokując trasę” – czytamy pod zamieszczonym filmem. 

Autor nagrania donosi również, że samochody z kolumny od czasu do czasu używały sygnałów dźwiękowych i wizualnych w przypadku, gdy ktoś ośmielił się wjechać przed nią.

„Taki pojazd zjeżdżał na prawy (zapewne chodzi o pas – przyp. redakcji) i był wyprzedzany. Generalnie cała droga dla naszej władzy” – kończy autor nagrania. 

Film z przejazdem kolumny wywołał ogromne oburzenie w serwisie wykop.pl. Jak wskazują jego użytkownicy, zamykający ją Volkswagen T5 to pojazd Biura Operacji Antyterrorystycznych (za serwisem tablica-rejestracyjna.pl).

Kolumna pojazdów. Co na to przepisy?

A jak się zachować, jeśli spotka się kolumnę pojazdów. Regulują to przepisy o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988, art. 32). Zgodnie z nimi liczba pojazdów w kolumnie nie może przekraczać: 

  • samochodów osobowych, motorowerów lub motocykli – 10 
  • rowerów, wózków rowerowych lub hulajnóg elektrycznych – 15
  • pozostałych pojazdów – 5

Powyższe limity nie odnoszą się do pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Poza tym odległość pomiędzy pojazdami nie może być mniejsza niż 500 m dla kolumn samochodowych, a dla kolumn pozostałych pojazdów – 200 m. 

Co istotne, jazda w kolumnie nie zwalnia kierującego pojazdem od przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Z kolei inni kierowcy nie powinni wjeżdżać pomiędzy jadące w kolumnie pojazdy. 

Ale zgodnie z art. 2 Kodeksu drogowego pojazdy uprzywilejowane to takie, które wysyłają sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Poza tym muszą mieć włączone światła mijania lub drogowe. 

W myśl przepisów pojazdem uprzywilejowanym nie jest pojazd, który ma jedynie włączone światła błyskowe – niebieskie lub czerwone. 

Ale mamy też art. 53

W myśl art. 53 ustawy Prawo o ruchu drogowym „pojazd uprzywilejowany może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych tylko w razie, gdy:

1) uczestniczy:

a) w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo

b) w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych,

c) w wykonywaniu zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje ochrona;

2) pojazd wysyła jednocześnie sygnały świetlny i dźwiękowy; po zatrzymaniu pojazdu nie wymaga się używania sygnału dźwiękowego;

3) w pojeździe włączone są światła drogowe lub mijania”.

Czytaj także