Magazyn Auto
Serwis pod patronatem magazynu Motor
nowe tablice rejestracyjne – artykuł w Motorze z 1976 r.

Od 1 lipca – nowe tablice rejestracyjne (informował „Motor” w 1976 r.)

Od 1 lipca – nowe tablice rejestracyjne (informował „Motor” w 1976 r.)

W ostatnich dniach sporo medialnego szumu wywołała informacja o zmianach w tablicach rejestracyjnych – z nowymi, czasem zaskakującymi oznaczeniami ze słynnym już XD na czele. Z tej okazji przypominamy artykuł z „Motoru" nr 21 z 23 maja 1976 r. o innej rejestracyjnej rewolucji, czyli wprowadzeniu wzoru tablic rejestracyjnych zwanych dziś „czarnymi”. To właśnie one poprzedziły „białe” (wydawane od 2000 r., z późniejszymi zmianami), którymi posługujemy się obecnie.

Począwszy od 1 lipca tego roku (1976 – przyp. red. magazynauto.pl) stopniowo będą wprowadzane do użytku nowe 6—7-znakowe tablice rejestracyjne pojazdów samochodowych.

Równolegle z tym, dotychczasowe tablice rejestracyjne będą nadal obowiązywały do końca 1978 roku. Do tego czasu bowiem planowane jest zakończenie akcji zmiany tablic rejestracyjnych w aktualnie użytkowanych pojazdach samochodowych.

Nowe tablice rejestracyjne pojazdów samochodowych należących do osób prywatnych i jednostek gospodarki nieuspołecznionej będą posiadały siedem znaków. Pierwsze dwie litery oznaczać będą przynależność do województwa, trzecia litera ma oznaczać serię, a właściwy numer złożony będzie z czterech cyfr od 0001 do 9999.

Nowe tablice podobnie do dotychczasowych będą posiadały białe oznakowania na czarnym tle, z tym, że będą one dostępne w dwóch wykonaniach, jednorzędowym przeznaczonym głównie do umieszczania z przodu pojazdu (w niektórych przypadkach, gdy konstrukcja samochodu nie będzie zezwalała na użycie innej tablicy, także i z tyłu) oraz dwurzędowym do umocowania z tyłu samochodu.

Dla motocykli przewidywane są jedynie tablice w wykonaniu dwurzędowym do umieszczania z tyłu pojazdu, jako że po obu stronach przedniego błotnika będą musiały być wymalowane znaki tablicy rejestracyjnej w jednym rzędzie.

Nowością w wykonaniu próbnych tablic rejestracyjnych będzie barwa ich tła, odtąd bowiem będą one posiadały tło czerwone.

Oprócz tablic rejestracyjnych opisanych wyżej, stosowane będą też tablice inne. Dla przykładu, pojazdy państwowe i nalężące do jednostek gospodarki uspołecznionej będą posiadały tablice rejestracyjne oznaczone trzema literami i liczbą trzycyfrową, a samochody misji dyplomatycznych — dwie litery i liczbę pięciocyfrową na niebieskim tle.

Warto też wiedzieć, że znak PL wypróżniający polskie samochody w ruchu międzynarodowym, tak jak dotychczas wykonany będzie na owalnym tle. Przewiduje się jego umieszczenie z tyłu pojazdu z prawej strony tablicy rejestracyjnej lub nad nią, ewentualnie w prawym dolnym rogu tylnej szyby, jednak na tyle, aby zapewniona była dostateczna widoczność i czytelność liter.

Motor numer 21 z 1976 roku okładka
„Motor" nr 21 z 23 maja 1976 r.

Czytaj także